SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154048
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaná osoba


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívne legitimovaná osoba
  • aktivny nájdené 48320 krát v 19407 dokumentoch
  • legitimovana nájdené 1775 krát v 1241 dokumentoch
  • osoba nájdené 1015227 krát v 205711 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


... je podaná v lehote šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu. V danom prípade odporovaciu žalobu podal správca konkurznej podstaty, t.j. aktívne legitimovaná osoba, keďže podľa ust. § 86 zákona č. 7/2005 Z.z. správca je povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu .
... identifikovateľná výlučne pre úzky okruh svojich blízkych alebo známych na základe vizuálneho zobrazenia. Na uplatnenie práva na ochranu osobnosti je aktívne legitimovaná osoba, voči ktorej neoprávnený zásah smeruje alebo smeroval, z obsahu príspevku však nebolo zrejmé, kto má byť osobou, ktorej prislúcha nárok .
... , že procesný následok toho, že dieťa dovŕšilo plnoletosť je iba to, že nemusí mať opatrovníka v konaní a vstúpila ako aktívne legitimovaná osoba do procesu určenia výživného, pretože ku dňu rozvodu manželstva nebola plnoletá. Samotné ustanovenie § 113 hovorí o tom, že sa .
... prípade odporovacia žaloba je podaná v prekluzívnej lehote od vyhlásenia konkurzu. Odporovaciu žalobu podal správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. aktívne legitimovaná osoba, keďže aj podľa ustanovenia §-u 86 ZKR je správca povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu a vymáhanie majetkových .
... ods. 2 ZoKR). Ad a/ Za nepochybnú súd považoval skutočnosť, že návrh na určenie neúčinnosti právnych úkonov podal správca ako aktívne legitimovaná osoba v zmysle § 57 ods. 1 ZoKR. Ad b/ V konaní nebolo spochybnené, že predmetom záložného práva je majetok dlžníka .
... možno priznať právny záujem na nariadení likvidácie ako osobe majúcej v úschove plnenie v prospech bývalej spoločnosti, nie je ako aktívne legitimovaná osoba uvedená v § 75a Obchodného zákonníka), súd doručené podanie považoval za podnet na začatie konania o nariadenie dodatočnej likvidácie a .
... povinnosť uhradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr.Svätoslavovi Mruškovičovi, exekútorovi Exekútorského úradu Prešov vo výške 120,13 Eur. Oprávnený, ako aktívne legitimovaná osoba, podal dňa 11.3.2011 odvolanie voči výroku II. napadnutého rozhodnutia. V odvolaní uvádza, že má pochybnosti o neprimeranosti jednotlivých .
... stanovené podmienky, aby mohla byť účastníkom verejného obstarávania a nemožno ju zaradiť medzi uchádzačov a teda nie je aktívne legitimovaná osoba na podanie námietok. Advokátka svoju žalobu odôvodnila faktom, že je daňový poplatník a záleží jej na hospodárnom ... posúdil predmet podnikania navrhovateľa námietok a je toho názoru, že nie je možné uchádzačov a teda nie je aktívne legitimovaná osoba na podanie námietok. Advokátka svoju žalobu odôvodnila faktom, že je daňový poplatník a záleží jej na hospodárnom .
... dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by výpoveď z nájmu bytu bola viazaná na poskytnutie prístrešia. bytu (aktívne legitimovaná osoba) bol preto oprávnený domáhať sa ochrany svojho vlastníckeho práva podľa § 126 ods.1 Občianskeho zákonníka žalobou o ... dňa 31.08.2005, a jej uplynutím zanikol aj právny dôvod užívania bytu. Žalobca ako vlastník bytu (aktívne legitimovaná osoba) bol preto oprávnený domáhať sa ochrany svojho vlastníckeho práva podľa § 126 ods.1 Občianskeho zákonníka žalobou o vypratanie .
... stanovený predpoklad. Odporca bol v čase doručenia výpovede poberateľom starobného dôchodku vo výške 9 191,- Sk. Navrhovateľ ako vlastník bytu (aktívne legitimovaná osoba) sa dôvodne domáhal ochrany svojho vlastníckeho práva podľa § 126 ods.1 Občianskeho zákonníka návrhom o vypratanie bytu. Súd preto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.