Nájdené rozsudky pre výraz: asperačná zásada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 98

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
44 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/136/2014 4414010467 08.12.2014 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2014:4414010467.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného E. Z., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo d
Právna veta: Krajský súd dospel k záveru, že nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.11.2012 sp. zn. PL. ÚS 106/2011 sa nedotkol ústavnosti ustanovenia § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005. Aj keď spôsob výpočtu výmeru trestu pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a podľa ustanovenia § 41ods. 2 Tr. zák. účinného od 1.1.2006 , teda podľa asperačnej zásady je obdobný, treba uviesť, že v Trestnom zákone prípustnosť analógie nie je možná. Naviac aj východiská pre ukladanie trestov páchateľom ako obzvlášť nebezpečným recidivistom a pri ukladaní t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 5Tos/167/2013 2313010558 07.01.2014 JUDr. Tatiana Biedniková ECLI:SK:KSTT:2014:2313010558.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej a sudcov JUDr. Ľuboša Jurkoviča a Vladimíra Vlčka v trestnej veci proti odsúdenému A. K., v konaní o obnovu konania, o sťažnosti odsúdeného prot
Právna veta: Súhrnný trest podľa zásad uvedených v § 42 ods. 1 Tr. zák. sa uloží iba v prípade viacčinného súbehu, a to len vtedy, ak páchateľ bol za časť retrospektívne sa zbiehajúcej trestnej činnosti odsúdený a ak je možné na také odsúdenie prihliadať. Hranicu teda tvorí vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku (trestného rozkazu) súdom prvého stupňa. Vždy je to časovo prvé odsúdenie, ku ktorému v celom trestnom konaní dôjde, vrátane opravného konania. Súhrnný trest nastupuje namiesto úhrnného trestu, ktorý by inak bol páchateľovi uložený, ak by sa o všetkých zbiehajúcich sa trestných činoch rozhodovalo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 1To/37/2014 5812010329 24.06.2014 JUDr. Adriana Gallová ECLI:SK:KSZA:2014:5812010329.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Gallovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Vladimíra Sučika, na verejnom zasadnutí konanom 24. júna 2014 prejednal odvolania podané obžalovaným J. V. proti
Právna veta: Konajúci súd pochybil, ak obžalovanému nepriznal priťažujúcu okolnosť a tou je ukladanie trestu za viac trestných činov podľa § 37 písm. h/ Tr. zákona. Priznanie tejto priťažujúcej okolnosti pri ukladaní úhrnného trestu odňatia slobody za použitia asperačnej zásady totiž nie je vylúčené v prípade, ak sa trest ukladá za viac ako dva úmyselné trestné činy, z ktorých aspoň jeden je zločinom, samozrejme za predpokladu ich spáchania dvoma alebo viacerými skutkami

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5To/12/2019 8317010749 03. 04. 2019 JUDr. Eva Rešatková ECLI:SK:KSPO:2019:8317010749.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Evy Rešatkovej a sudcov JUDr. Evy Pirkovskej a JUDr. Vladimíra Monoka na verejnom zasadnutí konanom dňa 03.04.2019 v Prešove takto rozhodol: Podľa § 321 ods. 1 písm. d/ Tr. p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 6Nt/102/2013 2113010951 26.09.2013 JUDr. Ľubomír Bundzel st. ECLI:SK:OSTT:2013:2113010951.1 Uznesenie Okresný súd Trnava v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela, prísediacich Vilmy Kráľovej a Marty Kozáčikovej, vo veci návrhu odsúdeného O. A. na povolenie obnovy konania, na verejnom zasadnutí konanom dňa 26.09.2013 takto rozhodol: Podľa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Tos/14/2013 8713010195 24.09.2013 JUDr. Anton Lukáč ECLI:SK:KSPO:2013:8713010195.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Antona Lukáča a sudcov JUDr. Petra Reváka a JUDr. Emila Dubňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 24.9.2013, v trestnej veci ods. N. P. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr. zá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trebišov 4T/19/2008 7908010074 09.04.2015 Mgr. Jozef Nadzam ECLI:SK:OSTV:2015:7908010074.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Senát Okresného súdu Trebišov v zložení z predsedu Mgr. Jozefa Nadzama a prísediacich Ing. Jána Petra a Bc.Vladimíra Kočiša na hlavnom pojednávaní konanom dňa 9. 4. 2015 rozhodol: Obžalovaný N. V., W.. X. X. XXXX U. Č. W. M., M. F. V. Z.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 35Nt/10/2013 5113010061 07.08.2013 JUDr. Marek Šenkár ECLI:SK:OSZA:2013:5113010061.2 Uznesenie Okresný súd Žilina v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Šenkára a prísediacich Magdalény Kirchnerovej a Bohumila Kostolného, na verejnom zasadnutí konanom dňa 07.08.2013, o návrhu odsúdeného W. I. na povolenie obnovy konania, takto rozhodol: Podľa § 399
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 4Nt/25/2013 6113010228 26.06.2013 JUDr. Eva Korbeľová ECLI:SK:OSBB:2013:6113010228.1 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Korbeľovej a prísediacich Dr. Petra Sováka a Pavla Polakoviča veci návrhu na obnovu konania, na verejnom zasadnutí konanom dňa 26. 06. 2013 v Banskej Bystrici, takto rozhodol: Podľ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 3Nt/15/2013 2313010503 02.08.2013 JUDr. Daniel Miženko ECLI:SK:OSGA:2013:2313010503.1 Uznesenie Okresný súd Galanta, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Daniela Miženka, prísediacich X.. Q. D. a I. R., v trestnej veci odsúdenej Y. W., o jej návrhu na povolenie obnovy konania, na verejnom zasadnutí 02.08.20213, takto rozhodol: I. Súd, podľa § 394 ods. 1 Tr.
MENU