Nájdené rozsudky pre výraz: atrakcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
6 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd nemohol prisvedčiť námietke žalobcu, že ide o reklamu na párty, kde sa uvoľníte, resp. o uvoľňovaciu párty, nakoľko z vyobrazenia predmetnej reklamy, teda najmä dvoch mladých žien nevyplýva uvoľnenie sa zo stresujúceho ordinérneho života, ale skôr medzi týmito dvoma zobrazenými nahými ženami je vidno napätie a očakávanie. Takéto zobrazenie žien vo vyzývavej polohe, ktoré vyvoláva predstavy o aktivitách nielen týchto zobrazených žien ale ľudí všeobecne, spadajú jednoznačne do intímnej sféry každého človeka a nie sú určené na „obdiv“ iným osobám. Je preto možné konštatovať, že predmetn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/275/2016 1016201489 25. 04. 2019 JUDr. Renáta Janáková ECLI:SK:KSBA:2019:1016201489.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Janákovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Marty Barkovej, v právnej veci žalobcu: NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO
Právna veta: V zmysle ustanovení § 78 ods. 1 Zákona o rodine možno zmeniť predchádzajúce dohody a súdne rozhodnutia o výživnom v prípadoch, že sa zmenia pomery rozhodujúce pre určenie výživného. Uvedené ustanovenie nerozlišuje, či dôjde k zmene pomerov na strane výživou oprávnenej osoby, v tomto prípade maloletého dieťaťa, alebo na strane výživou povinnej osoby, v tomto prípade rodičov. Rovnako sa musí zohľadniť zmena pomerov u dieťaťa ako aj u rodiča, a to či už zmena pozitívna alebo negatívna. Zároveň je zmenu pomerov potrebné posudzovať vo vzájomnej spojitosti na strane rodičov a detí ako aj rodičov nav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/29/2014 3613210236 11.06.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3613210236.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho vo veci starostlivosti súdu o maloletú Q. V. nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v konaní zastúpen
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že kritérium pre uplatnenie zodpovednosti cestovnej kancelárie podľa § 741k OZ je nielen poskytnutie služieb nižšej kvality ako boli objednané a zaplatené objednávateľom, ale aj samotný fakt neposkytnutia objednaných služieb, ktorých absenciu objednávateľ môže pociťovať ako podstatnú podmienku zájazdu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/352/2011 1110200404 05.02.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1110200404.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajsý súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek senátu JUDr. Edity Szabovej a Mgr. Barbory Bartekovej v právnej veci navrhovateľa: G.. Ľ. W., W. A. P. A. Q., Č. XX, zastúp
Právna veta: Rozhodujúcim zákonným kritériom na určenie výšky výživného sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery osobitne každého z rodičov. Nároky dieťaťa sa musia prispôsobiť životnej úrovni matky a otca, pričom súd zdôrazňuje, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov ako sú platby na splátky úveru, na rekonštrukciu bytu, platby za mobilný telefón, internet a podobne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/936/2014 6614203524 12.08.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6614203524.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľky: C. T., nar. XX. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6To/13/2019 8814010195 11. 04. 2019 JUDr. Emil Dubňanský ECLI:SK:KSPO:2019:8814010195.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanského a sudcov JUDr. Petra Farkaša a JUDr. Rastislava Vargu, PhD., L.LM., MBA na verejnom zasadnutí konanom dňa 11. apríla 2019, v trestnej veci obž. Ing. M. Z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/148/2015 7015201394 12. 05. 2016 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2016:7015201394.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky P. K., bývajúcej v B., Š. XXX/X, právne zastúpenej Mgr. Igorom Legárdom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Idanská 6, proti odporcovi Okresnému úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/2/2013 6811205030 28. 02. 2013 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2013:6811205030.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Aleny Križanovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa M. M.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/294/2018 7615222531 29. 10. 2019 JUDr. Andrea Galdunová ECLI:SK:KSKE:2019:7615222531.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Galdunovej a sudcov JUDr. Viktórie Midovej a JUDr. Alexandra Husivargu, v spore žalobkyne: P. O., nar. X.X.XXXX, bytom T. Č.. XX, X. A. Q., zast. JUDr. Dan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sp/23/2013 4013200408 01. 07. 2013 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2013:4013200408.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: G. združenie U., Q., A. cesta XX, proti odporcovi: Mesto Komárno, Komárno, Námestie Gen. Klapku 1, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 28464/44126/ OOP/2013 zo dňa 24. 04. 2013, samosud
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/74/2015 1015200526 18. 05. 2016 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2016:1015200526.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Moniky Valašikovej, v právnej veci žalobcu: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Štúrova 2,
MENU