SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308126
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: chyba konania


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: chyba konania
  • chybat nájdené 30910 krát v 20539 dokumentoch
  • konanie nájdené 7193951 krát v 414586 dokumentochPrávna veta: Pokiaľ ide o prečin poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1 písm. a) Tr. zák. tak toho sa dopustí ten, kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že uvedie niekoho do omylu. Z definície predmetného trestného činu vyplýva, že objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu spočíva v spôsobení vážnej ujmy na právach konaním, ktoré má povahu podvodného konania, avšak právami, ktorým tento trestný čin poskytuje ochranu, sa rozumejú len nemajetkové práva. Tento právny záver vyplýva nielen zo znenia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv (podvodné konan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Obžalovaný sa preto riadil nesprávnym poučením súdu. Má za to, že nedostatočným výkonom právomocí súdu došlo k podstatným vadám a chybám konania a pochybnostiam o správnosti napadnutých výrokov, čoho výsledkom je rozsudok prvostupňového súdu, jeho výrok, odôvodneie, poučenie, ktoré trpí vadou zákonnosti .
Právna veta: Za takýchto okolností pokiaľ bol obžalovaný napadnutý 5 osobami takým spôsobom, že títo ho udierali päsťami a kopali a po páde na zem ho ďalej kopali do hlavy, tela a hrudníka a taktiež sám poškodený ho na zemi udieral päsťami do tváre, je potrebné jeho konanie, keď počas trvajúceho útoku viacerých osôb jedenkrát udrel päsťou do tváre poškodeného, považovať za nutnú obranu v zmysle § 25 ods. 1 Tr. zák. Možno teda konštatovať, že obžalovaný svojím úderom voči poškodenému odvracal priamo trvajúci útok zo strany poškodeného a ďalších osôb. Taktiež konanie obžalovaného možno považovať za pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uviedol, že rozsudok prvostupňového súdu nepovažuje za správny. V konaní pred prvostupňovým súdom došlo k podstatným chybám konania, ktoré napadnutým výrokom rozsudku predchádzali a boli porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci. Súd ... uviedol, že rozsudok prvostupňového súdu nepovažuje za správny. V konaní pred prvostupňovým súdom došlo k podstatným chybám konania, ktoré napadnutým výrokom rozsudku predchádzali a boli porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci. Súd .
Právna veta: Aj pri posudzovaní splnomocnenia pre daňové konanie je potrebné rozlišovať medzi plnomocenstvom udeleným podľa hmotnoprávnych predpisov (plnomocenstvo W.. T. na podanie daňových priznaní) a procesným plnomocenstvom, ktoré sa udeľuje na zastupovanie v daňovom konaní. Plnomocenstvá udelené žalobcom pre Mgr. Františka Poppera zo dňa 19.12.2008 a 21.12.2009 sú práve takýmito plnomocenstvami, ktoré sa vzťahujú na procesné konanie, t.j. na konanie po začatí daňového konania, ktoré začína v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. dňom, keď sa podanie daňového subjektu doručilo orgánu prísluš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preplatku na dani z pridanej hodnoty v podstate z dôvodov, že daňové priznania podala neoprávnená osoba W.. T. a táto chyba konania nebola odstránená ani po výzvach správcu dane. Správa dane považoval za osobu oprávnenú konať za daňový subjekt Mgr. Františka Poppera .
... súd považuje za vadu konania, ktorá má vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, pričom je nesporné, že žalovaný tomuto pochybeniu, resp. chybe konania nevenoval dostatočnú pozornosť. Aj pre rozhodnutie odvolacieho orgánu - žalovaného platí ustanovenie § 47 ods. 3 v spojení s ustanovením § .
... 48 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb.. Žalobca poukázal na to, že v konaní daňových orgánov došlo k závažným chybám konania pred správnym orgánom, ktoré majú vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia pri aplikácii § 250i ods. 3 O.s.p.. Za .
... veci dôvody pre uplatnenie výnimky z pravidla nezistil a vo výpočte poplatku súdom prvého stupňa nedošlo taktiež k žiadnej zjavnej chybe. Konanie sa totiž skončilo rozsudkom, 3% z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt pritom vyporiadaných (§ 7 ods .
... veci dôvody pre uplatnenie výnimky z pravidla nezistil a vo výpočte poplatku súdom prvého stupňa nedošlo taktiež k žiadnej zjavnej chybe. Konanie sa totiž skončilo rozsudkom, 3% z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt pritom vyporiadaných (§ 7 ods .
... sa k uvedenému vyjadril: „Bola to moja chyba. Zaoberala som sa mincami a zabudla som na to, je to moja chyba“. Konaním zamestnanca podnikateľa - predajcu vzniklo podozrenie z porušenia § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z.z., podľa ktorého je .
... možnosť oddeliť od spoločnej nehnuteľnosti novovytvorený pozemok, môže sa však tak stať len z dôvodov v zákone stanovených, medzi ktorými chýba konanie o ROEP a len na základe rozhodnutia zhromaždenia. Žalobkyňa poukazuje aj na odlišný postup prvostupňového správneho orgánu vo veci C .
... možnosť oddeliť od spoločnej nehnuteľnosti novovytvorený pozemok, môže sa však tak stať len z dôvodov v zákone zakotvených, medzi ktorými chýba konanie o ROEP a len na základe rozhodnutia zhromaždenia. Ďalej žalobca poukazuje, že odlišne postupoval prvostupňový správny orgán vo veci C .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.