Nájdené rozsudky pre výraz: daňové preplatky a úrok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 79 ods. 2 in fine Daňového poriadku, ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane rozhodnutie nevydáva. Výkladom tohto ustanovenia a contrario je nepochybné, že v ostatných prípadoch, t. j. keď správca dane žiadosti o vrátenie daňového preplatku celkom alebo sčasti nevyhovie, musí o žiadosti vydať rozhodnutie. Napriek tomu, že z § 79 ods. 3 vyplýva povinnosť správcu dane rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, ak ho daňovému subjektu nevráti v stanovenej lehote, žiadnym ustanovením Daňového poriadku nie je vylúčené podanie žiadosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/226/2019 6119362882 26. 11. 2020 Mgr. Ivana Datlová ECLI:SK:KSBB:2020:6119362882.2 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ivany Datlovej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Petra Molčana v právnej veci žalobcu: STEFE Zvolen, s. r. o., Unionka 54, 960 01 Zvolen, IČO: 31
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/104/2015 6015200812 28. 10. 2015 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2015:6015200812.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Milana Segeča a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcu: V.. V. V., B.., správca so sídlom kancelárie Mladých
Právna veta: Podľa § 55 a nasl. Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov sa daň platí v eurách príslušnému správcovi dane. Pri každej platbe na daň musí byť uvedená príslušná daň, na ktorej úhradu je platba určená. Správca dane prijme platbu na úhradu príslušnej dane, a ak platba nie je označená, použije ju v poradí podľa odsekov 6 a 7, v takom prípade správca dane daňovému subjektu oznámi, na aký účel prijatú platbu použil. Ak nemožno platbu použiť podľa odsekov 6 a 7, správca dane postupuje podľa § 79 zákona (daňové pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/136/2011 8710211077 29.05.2012 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2012:8710211077.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, Poprad, IČO: 31 678 238, právne zastúpen
Kľúčové slová: daňový preplatoknadmerný odpočet
Právna veta: Daňový úrad Banská Bystrica I rozhodnutím zo dňa 19. decembra 2006, č. 651/230/922-71967/06/Šauš nepriznal sankčný úrok za neoprávnené zadržiavané peňažné prostriedky žalobcovi s odôvodnením, že žalobcovi poukazom na ust. § 110c a ust. § 110e zákona o správe daní v znení neskorších predpisov neprináleží nárok na vyplatenie sankčného úroku za neoprávnené zadržiavané peňažné prostriedky. Vyššie uvedené rozhodnutie bolo na základe odvolania žalobcu rozhodnutím Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky zo dňa 1. marca 2007, č. I/221/3047-18299/2007/990311-r zrušené a vec bola vrátená na ďal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/54/2012 6012200034 26.09.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:6012200034.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: H.. U. X., bytom S. 6, O. O., v zastúpení Mgr.
Právna veta: Hoci ustanovenie § 79 ods. 3 daňového poriadku určuje správcovi dane povinnosť do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku, resp. ustanovenie § 79a ods. 3 zákona o DPH obdobne správcovi dane prikazuje do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu rozhodnúť o priznaní úroku z nadmerného odpočtu podľa odsekov 1 a 2 citovaného ustanovenia, nemožno toto vymedzenie povinnosti vydať rozhodnutia vykladať tak, že formou rozhodnutia správca dane rozhoduje len ex offo v prípade pozitívneho rozhodnutia o priznaní úroku za oneskorené vrátenie daňového preplatk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/171/2019 2019200321 11. 11. 2020 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2020:2019200321.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej, v právnej veci žalobcu: VV-AGRO, s.r.o., so sídlom Krajná 37, 917 01 Trnava, IČO : 36 250 678,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/39/2017 1017200294 27. 04. 2021 JUDr. Eva Fulcová ECLI:SK:KSBA:2021:1017200294.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Fulcovej a členov senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: BK, a.s., IČO: 36 275 522, so sídlom Dopravná 19, Piešťany,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/153/2014 2014200630 22. 10. 2015 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2015:2014200630.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobkyne: Bc. Q. O., Y. XXXX/XX, XXX XX W., právne zast.: JUDr.Radovan Repa, ad
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/13/2020 4020200032 29. 04. 2020 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2020:4020200032.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: Feliz Trade, s.r.o., Majzonovo námestie 2A, Nové Zámky, zastúpenéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/56/2020 4020200179 27. 05. 2020 JUDr. Marta Molnárová ECLI:SK:KSNR:2020:4020200179.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Molnárovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: Feliz, s.r.o., Majzonovo námestie 2A, Nové Zámky, zastúpeného advo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/144/2015 5015200978 29. 06. 2016 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2016:5015200978.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci navrhovateľa: TREMA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 46 860 801, právne zastúpený: Mgr. Karol Haťapka, advokát so sídlom V. XX, XXX XX K., adresa na doručovanie: P. O. BOX XX, XXX XX K., proti odpo
MENU