Nájdené rozsudky pre výraz: dvojinštančnosť občianskeho súdneho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13CoE/191/2013 7706208639 23. 04. 2013 Mgr. Jolana Fuchsová ECLI:SK:KSKE:2013:7706208639.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova č.25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598 zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova 25, 811 09 Bratislava proti povinnému V. L., nar. XX.X.XXXX, bytom F. XXX, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/258/2011 1110209694 28. 03. 2012 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2012:1110209694.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: B. G., S..D.., G. XX, J., zast. Ak Chabadová, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni 13, proti odporcovi: C., D.. D. O.. M.., B. X, J., o zaplatenie 34,52 Eur (1.040,- Sk) , na odvolanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13CoE/59/2012 7607204707 25.04.2012 Mgr. Jolana Fuchsová ECLI:SK:KSKE:2012:7607204707.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného G. konsolidačná a.s., so sídlom v H., X. č. XX, IČO: XX XXX XXX proti povinnému J. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. č. XX, zomr. X.X.XXXX, pre vymoženie sumy 223,06 eur s prísl. vedenej u súdneho exekútora I.. M.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/184/2013 7204897239 21.08.2013 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2013:7204897239.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., B. XX, Z., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova XX, Z., proti povinnému: F. L., nar. XX.X.XXXX, D. XXXX/XX, N., ustanovený opatrovník Mária Lacková, taj
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/78/2013 5308200544 20. 06. 2013 JUDr. Yvetta Dzugasová ECLI:SK:KSZA:2013:5308200544.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 765 143, zastúpená advokátom JUDr. Antonom Staněkom, konateľom spoločnosti STANĚK & PARTNERI, s.r.o., Vlčkova 18, 811 06 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/123/2016 1714204036 24. 04. 2019 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2019:1714204036.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobcu: A. N., R.. XX.XX.XXXX, D. J. XXX/XX, N.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/209/2017 1315219921 31. 05. 2019 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2019:1315219921.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobcu: Mgr. U. T., nar. XX.X.XXXX, bytom W. XX, O., zastúpený: AK - JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/239/2018 1413208774 30. 09. 2019 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2019:1413208774.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobkyne: C. I.E., G.. XX.XX.XXXX, E. K. Y. XX, K., proti žalovanému: Rozhlas a tele
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/189/2016 1111203031 25. 04. 2018 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2018:1111203031.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobkyne: B. M., A. XX.XX.XXXX, S. W. U.. Y. X, W., zastúpená advokátkou Mg
Právna veta: V prvom rade odvolací súd zaujal právny názor k otázke možnosti započítania pohľadávok v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Uviedol, že započítanie je jedným zo spôsobov zániku vzájomných záväzkov, a to vzájomne sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka, keď započítanie spôsobuje zánik dvoch proti sebe vzájomne stojacich pohľadávok tým, že tieto pohľadávky sa považujú za vzájomne vyrovnané. Účelom započítania je teda zánik záväzku bez tohto, aby došlo ku skutočnému plneniu. Započítaním teda dochádza k rovnakému výsledku ako pri zaplatení pohľadávky. Započítaniu musí predchádzať kompenzačný preja ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/247/2019 1111203031 31. 03. 2021 Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová ECLI:SK:KSBA:2021:1111203031.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a sudcov JUDr. Valérie Kleinovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcu: B. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S.
MENU