SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184593
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35900
NSČR: 124624
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425466
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
07.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie sťažnosti


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na podanie sťažnosti
  • lehota nájdené 1100936 krát v 282884 dokumentoch
  • na nájdené 15509102 krát v 425188 dokumentoch
  • podanie nájdené 916256 krát v 266037 dokumentoch
  • staznost nájdené 120158 krát v 30981 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 57 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1783 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 31 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Pokiaľ obžalovaný namietal, že nekontaktoval poškodenú až 3 000-krát, ale maximálne 250-krát, podľa názoru odvolacieho súdu aj toto číslo presahuje hranice bežnej komunikácie medzi osobami, najmä ak si to poškodená neželala, bolo to pre ňu obťažujúce a obsah komunikácie mal v niektorých prípadoch výhražný a urážajúci charakter. Je len samozrejmé, že u poškodenej vzbudil dôvodnú obavu o jej život a zdravie a podstatne zhoršil jej kvalitu života sústavným narušovaním jej práva na ochranu súkromia, porušovaním jej osobnostných práv protiprávnym zverejňovaním jej podobizne prostredníctvom internet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... iba 10 strán s tým, že zvyšok spisu mu bude k dispozícii až po dni 16.9.2013, teda po lehote na podanie sťažnosti, tento postup mu nijako nemohol zabrániť, aby podal sťažnosť. Samotnú sťažnosť je možné podať v lehote aj bez podrobného odôvodnenia .
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl, rodi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd od doručenia rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia, ktorá je stanovená v takomto konaní neúmerne dlho oproti trestnému konaniu s lehotami na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu o väzbe v lehote ihneď alebo do troch dní od oznámenia takéhoto rozhodnutia, ako aj v porovnaní s .
... nemu opravný prostriedok v lehote troch dní od jeho oznámenia (čl. 23), pričom ihneď po jeho vyhlásení sťažnosť nepodal. Trojdňová lehota na podanie sťažnosti odsúdenému Y. C. preto začala plynúť nasledujúci deň 10. júla 2013 (streda) a koniec lehoty pripadol na 12. júla 2013 .
... z vyššie uvedenej skutočnosti je teda nepochybné, že sťažnosť odsúdeného v predmetnej veci bola podaná oneskorene po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na podanie sťažnosti, ktorá v danom prípade bola 3 dni odo dňa jeho oznámenia prostredníctvom podpísaného súdu a z uvedeného dôvodu preto krajský .
... kumulatívnych zákonných podmienok a síce, že sa nejedná o zrejme bezúspešný spor, nakoľko navrhovateľovi uplynula zákonná dvojmesačná lehota na podanie sťažnosti na ústavný súd. Na základe uvedeného považuje odvolanie navrhovateľa za nedôvodné. Súd v konaní podľa § ... začatie konania pred ústavným súdom. Zároveň citované zákonné ustanovenia neupravuje skutočnosť, že oznámením o odložení podania navrhovateľa lehota na podanie sťažnosti v zmysle ustanovenia § 53 zákona č. 38/1993 Z. z. prestáva plynúť, a teda na .
... končí a že mu hneď 3.12.2010 odvolal plnomocenstvo. Uvedené tvrdenie odporca nepreukázal žiadnym relevantným dôkazom. Vzhľadom na krátku lehotu na podanie sťažnosti nemohol navrhovateľ čakať donekonečna, či mu odporca spis donesie a samozrejme v jeho záujme podal sťažnosť. Odvolanie plnomocenstva odporcom pre .
... bol o možnosti podať opravný prostriedok riadne poučený, vrátane skutočnosti, že sťažnosť má odkladný účinok, uznesenie nadobudlo právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie sťažnosti dňa 22.6.2012. V súlade s ust. § 278 ods. 2 Tr. por. súd pri svojom rozhodovaní prihliadal len .
... trov vzniknutých pribratím splnomocnenca v sume 8.359,80 Eur. Podľa § 190 ods. 2 písm. c) Tr. por., ak lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo podľa ods. 1, predloží vec na rozhodnutie vyšší súdny úradník predsedovi .
... napadnutého uznesenia dňa 19.10.2011 a písomné vyhotovenie napadnutého uznesenia podľa pečiatky Pošty X. prevzal dňa 11.11.2011, lehota na podanie sťažnosti mu začala plynúť dňom 12.11.2011 a uplynula dňa 14.11.2011. Pokiaľ obžalovaný podal sťažnosť dňa 16.11 .
... odsúdený ani obhajkyňa sa po poučení o opravnom prostriedku nevyjadrili. V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že trojdňová lehota na podanie sťažnosti uplynula odsúdenému dňom 17.1.2013. Odsúdený prostredníctvom obhajcu však sťažnosť podal až dňa 20.2.2013. Keďže sťažnosť bola .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.