Nájdené rozsudky pre výraz: násilie alebo hrozba bezprostredného násilia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 121

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
19 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 122 ods. 7 Tr. zákona je trestný čin spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Trestný čin je podľa § 122 ods. 3 Tr. zákona spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/37/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8318010450 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8318010450.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Mon
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný čin lúpeže je spáchaný násilím, ak páchateľ na jeho spáchanie použije fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný i na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou alebo, ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Z tohto hľadiska spravidla ide o prekonanie alebo zamedzenie kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia po tom, č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3To/76/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6814010099 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slavoj Sendecký ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6814010099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu trestného činu, tu sa krajský súd nestotožnil s názorom prvostupňového súdu. Zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák. sa dopustí ten, kto násilím, alebo hrozbou bezprostredného násilia, donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku, alebo k iným sexuálnym praktikám, alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť. Objektom tohto trestného činu je právo človeka slobodne rozhodovať o svojom sexuálnom živote. V danom prípade z výpovede matky poškodeného plynie, že obžalovaný ho udrel niekoľkokrát a povedal mu, aby o tom nikomu nehovoril, lebo h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3To/39/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115011018 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Halkociová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8115011018.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Moniky Halk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Za násilie pri trestnom čine lúpeži v zmysle § 234 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, je potrebné považovať fyzické použitie sily smerujúce k prekonaniu alebo zabráneniu kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, napríklad keď si je vedomí fyzickej prevahy útočníka a z obavy pred ďalším násilím odpor radšej neprejavuje a plne sa podrobuje vôli útočníka. Zmocnením sa veci sa rozumie konanie, ktorým si páchateľ vytvorí možnosť voľne s vecou nakladať s vylúčením toho, kto ju mal doposiaľ vo svojej moci. Napadnutý nemusí byť vlastníkom veci, pričom pre páchat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4To/93/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1106010606 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tibor Kubík ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1106010606.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Kubíka a sud
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V nadväznosti na výrok o vine, ktorým krajský súd uznal obžalovaného G. G. vinným zo zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zákona s poukazom na § 47 ods. 2 Tr. zák. usúdil, že je potrebné trest ukladať podľa zásady „trikrát a dosť“ a trestná sadzba je trest odňatia slobody na doživotie alebo na 25 rokov. V zmysle zásady „trikrát a dosť“ sa uplatňuje obligatórne ukladanie trestu odňatia slobody na doživotie pri súčasnom splnení zákonom ustanovených podmienok. Tieto podmienky spočívajú predovšetkým v tom, že súd odsudzuje páchateľa za niektorý z trestných činov taxatívne uvádzaných v ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3To/71/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512010964 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1512010964.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany M
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri porovnávaní pachových stôp sa používajú pachové konzervy, ktoré sa ukladajú do rady, pričom pes označí konkrétnu konzervu a tento úkon sa opakuje až 5-krát. Psovi sa dá načuchať porovnávací materiál, pričom pes označí potom konkrétnu konzervu, kde je pachová stopa. Medzi týmito pachovými konzervami sa nachádza stopa zaistená z miesta činu. V každom prípade tam musí byť táto stopa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 1T/83/2006 2306010305 27.02.2012 JUDr. Miroslav Studenčan ECLI:SK:OSGA:2012:2306010305.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Galante v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Studenčana a prísediacich - E.. M. V. a R. P.P. na hlavnom pojednávaní dňa 20.4.2011 takto rozhodol: Obžalovaní: 1/ . F., nar. .XX.XXXX X. V., trvale bytom Č.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prezumpcia neviny je jednou zo základných zásad trestného konania (§ 2 ods. 2 Trestného poriadku). Z uvedeného vyplýva nielen to, že ju majú v prvom rade zabezpečiť orgány činné v trestnom konaní, ale aj to, že práve tieto orgány ju môžu na druhej strane tiež porušiť (nález ústavného súdu SR III. ÚS 83/01). Z čl. 17 ods. 2 ústavy vyplýva aj subjektívne právo každého, aby nemohol byť trestne stíhaný (ako obvinený) inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Aby bolo dané tomuto subjektívnemu právu zadosť, určitá osoba môže byť podľa Trestného poriadku (odhliadnuc od výnimiek) trestne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/333/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4109203676 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bibiána Ťažiarová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:4109203676.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Bibiá
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Organizovaná skupina je kvalifikovanou formou spolupáchateľstva na trestnom čine. Predpokladom pre naplnenie znaku „organizovaná skupina“, odlišujúceho ho od znaku „bežného spolupáchateľstva“ teda je, aby išlo o spolčenie (združenie) najmenej troch trestne zodpovedných osôb na účely spáchania trestného činu, vyšší stupeň spolupráce medzi páchateľmi vyjadrený v deľbe úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou, teda ich vzájomnú súčinnosť na realizovanej trestnej činnosti vykazujúcu takú mieru plánovitosti jej priebehu a tomu zodpovedajúce rozdelenie a koordináciu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3103011668 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Vranka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3103011668.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rast
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/176/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113228882 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Zelenák ECLI: ECLI:SK:KSBA:2022:1113228882.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/3/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113012104 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Vranka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3113012104.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rastislava
MENU