Nájdené rozsudky pre výraz: nepoužiteľný dôkaz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
8 dokumentov
5 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní so všeobecným správnym konaním, ktoré je upravené v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širšie procesné práva. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi, ani k priznaniu nemôže byť donucovaný. Realizácia zásad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/225/2014 1014201758 17.04.2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1014201758.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Mariána Degmu, v právnej veci žalobcu: Y. O., nar. XX.XX.XXXX, L. I. XXX/XX, T., okr. W., proti žalova
Právna veta: Je potrebné rozlišovať, či konanie agenta pri objasňovaní trestnej činnosti spadá pod tzv. skrytú aktivitu polície, alebo ide už o neprípustnú policajnú provokáciu V zmysle judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (R 47/2012) skrytou aktivitou polície je operatívne zisťovanie skutočností dôležitých pre trestné konanie, odhalenie páchateľa trestného činu, zabezpečenie dôkazu o jeho trestnoprávne postihnuteľnom konaní, zabránenie mu v jeho pokračovaní a minimalizácia spôsobených škôd. Policajnou provokáciou je zámerné, aktívne a cielené podnecovanie alebo navádzanie, či iné vedomé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8To/28/2020 7819010419 08. 06. 2020 JUDr. Martin Michalanský ECLI:SK:KSKE:2020:7819010419.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Michalanského, sudcov JUDr. Karola Kučeru a JUDr. Margaréty Jurkovej Žoldákovej v trestnej veci proti obžalovanému U. Y. pre pokračujúci obzvlášť závažný zlo
Právna veta: Súd podporuje právny názor vyjadrený žalovaným v jeho rozhodnutí, že udeľovanie odmien policajtovi v predchádzajúcom období nevylučuje klasifikáciu jeho ďalšieho konania ako porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsobom, že jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, ktoré spĺňajú podmienky na prepustenie zo služobného pomeru. Porušenie právnych predpisov nie je možné tolerovať len z toho dôvodu, že sa ho dopustil doposiaľ vzorný policajt. Dôvod posúdenia závažnosti skutku (porušenie služobnej prísahy a povinností zvlášť hrubým spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/140/2017 1017200979 25. 11. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1017200979.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Ľ. M., nar. XX.XX.XXXX, L. XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3To/39/2013 3812010681 15.05.2013 JUDr. Rastislav Vranka ECLI:SK:KSTN:2013:3812010681.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Vranku a sudcov JUDr. Jozefa Janíka a JUDr. Jozefa Mészárosa v trestnej veci proti obvinenému A. R. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods.1, 2 písm. a/ Tr. zák. s poukazom na §
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3To/20/2017 6214010008 04. 10. 2017 JUDr. Alojz Palaj ECLI:SK:KSBB:2017:6214010008.1 Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica na verejnom zasadnutí konanom dňa 04.10.2017 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alojza Palaja a sudcov JUDr. Jozefa Ryanta a JUDr. Slavoja Sendeckého prejednal odvolanie okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4S/107/2012 1012201066 21. 02. 2014 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2014:1012201066.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Miloty Tóthovej, v právnej veci žalobcu: V.. Z. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom F. V. Č.. XXX, proti žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/4/2014 2613010293 21. 01. 2014 JUDr. Vladimír Tencer ECLI:SK:KSTT:2014:2613010293.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Tencera a sudcov JUDr. Daniely Šramelovej a JUDr. Janky Klčovej, v trestnej veci proti obvinenému T. A., pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/295/2015 7711216711 30. 03. 2016 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2016:7711216711.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne U. P.O., H.. N., A.. XX.XX.XXXX, W. Q. P., U.. P. XXXX/ XX, proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu vnútra SR, so sídlom v Bratislave, Pribinova 2, o náhradu nemajetkovej ujmy, o odvolaní žalobkyne p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3To/69/2016 6214010008 29. 06. 2016 JUDr. Alojz Palaj ECLI:SK:KSBB:2016:6214010008.1 Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica, na neverejnom zasadnutí dňa 29. júna 2016, v senáte zloženom predsedu senátu JUDr. Alojza Palaja a sudcov JUDr. Jozefa Ryanta a JUDr. Slavoja Sendeckého, prejednal odvolanie okresného prokurátora, proti rozsudku Okresného súdu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Sa/9/2017 8017200211 08. 11. 2018 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2018:8017200211.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Monikou Tobiašovou v právnej veci žalobcu L.. U. A., trvale bytom U., F. XX, zastúpeného JUDr. Romanom Frnčom, advokátom, so sídlom Košice, Uralská 11, proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovensk
MENU