Nájdené rozsudky pre výraz: nepriznanie náhrad trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výrok o trovách konania účastníkov odôvodnil v zmysle § 142 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“) a úspešnému žalovanému nepriznal náhradu trov konania, nakoľko mu žiadne nevznikli ani si žiadne neuplatnil. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznal právo na náhradu trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 150 OSP. V tejto časti dôvodil tým, že išlo o spotrebiteľskú vec. Vo všeobecnosti sú žalobcovia pravidelne v takýchto veciach zastúpení právnym zástupcom a často sa pritom v týchto veciach domáhajú nárokov v rozpore s platnými právnymi predpismi u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/156/2013 4109216236 30.08.2013 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2013:4109216236.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, v mene ktorej vykonáva advo
Právna veta: V ustanovení § 150 ods. 1 prvej vety O.s.p. je fixované moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich postup súdu pri posudzovaní a rozhodovaní o náhrade trov konania. Zákonná úprava aplikácie moderačného ustanovenia podľa citovaného ustanovenia predpokladá, že musí ísť o dôvody hodné osobitného zreteľa a musí ísť o výnimočné okolnosti. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považujú určité druhy konania alebo určitá procesná situácia, ide teda o dôvod daný charakterom konania alebo charakterom procesnej situácie. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa tiež považujú sociál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/170/2013 3712213060 25.06.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3712213060.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: CETELEM SLOVENSKO, a.s., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783, zastúpený JUDr. Helenou Strachotovou, usadenou euroadvokátkou, so sídlom Hviezdoslavova 7, Martin, proti odporkyni: V. O., narodená XX.XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/623/2016 4112217159 27. 07. 2017 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2017:4112217159.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej v právnej veci žalobcu: EOS KSI Česká republika, s. r. o., so sídlom Praha, Novod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/129/2018 4412211338 10. 04. 2019 JUDr. Mária Malíková ECLI:SK:KSNR:2019:4412211338.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Malíkovej a členiek senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Sone Vackovej, v právnej veci žalobcov: 1/ EU-CapitalManagement a.s. v likvidácii, so sídlom Bratislava,
Kľúčové slová: dôkazné prostriedkynepriznanie náhrad trov konania
Právna veta: Vzhľadom na ust. § 150 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol tieto skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoPr/8/2012 6804114276 11.10.2012 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2012:6804114276.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľky A. K., narodenej XX. XX. XXXX, bytom Y., ul. X. Q.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/1105/2014 4112214241 20. 02. 2015 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2015:4112214241.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: BL Telecom debt, s.r.o., so sídlom: Bratislava, Šoltésovej 14, zast.: Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711, proti odporkyni: Q. Q., nar. XX.XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/182/2012 4111227073 31. 10. 2012 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2012:4111227073.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanej: I. J., na
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/30/2013 4111231262 31. 01. 2013 JUDr. Mária Hušeková ECLI:SK:KSNR:2013:4111231262.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Bratislava, Údernícka 5, zastúpená: TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o. so sídlom Bratislava, Údernícka 5, proti odporkyni: A. Y., bytom E., G. D., F. B. XXX/X, za účasti vedľajšieho účastníka n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/327/2016 4113208164 20. 04. 2017 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2017:4113208164.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej- Polákovej, v právnej veci žalobcu: CETELEM SLOVENSKO, a. s., so sídlom Panenská 7, Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/56/2020 5118214183 23. 07. 2020 JUDr. Erik Varga ECLI:SK:KSZA:2020:5118214183.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Erika Vargu a členov senátu - sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Róberta Urbana, v spore žalobcu: Ing. P. W., CSc., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom M. XXXX/XX, W., právne zastúpený s
MENU