Nájdené rozsudky pre výraz: obzvlášť nebezpečný recidivista

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 110

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

402 dokumentov
39 dokumentov
11 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd dospel k záveru, že nález Ústavného súdu SR zo dňa 28.11.2012 sp. zn. PL. ÚS 106/2011 sa nedotkol ústavnosti ustanovenia § 41 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005. Aj keď spôsob výpočtu výmeru trestu pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi v zmysle ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a podľa ustanovenia § 41ods. 2 Tr. zák. účinného od 1.1.2006 , teda podľa asperačnej zásady je obdobný, treba uviesť, že v Trestnom zákone prípustnosť analógie nie je možná. Naviac aj východiská pre ukladanie trestov páchateľom ako obzvlášť nebezpečným recidivistom a pri ukladaní t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 5Tos/167/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2313010558 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana Biedniková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2313010558.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Biednikovej a sudcov JUDr. Ľuboš
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 47 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba za trestný čin, za ktorý ho tento zákon v osobitnej časti dovoľuje a len za podmienok, že a) Uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a b) Nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody do dvadsaťpäť rokov. Trest odňatia slobody na doživotie je za určitých podmienok možnú uložiť aj podľa § 47 ods. 2 Tr. zák. Musí sa však jednať o presne zistené trestné činy a páchateľ už bol za takéto trestné činy dvakrát potrestaný nepodmienečne trestom odňatia slobody. V dan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 3T/25/2009 1109010181 15.11.2012 JUDr. Roland Kemény ECLI:SK:OSBA1:2012:1109010181.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.k. 3T 25/2009 - 1T IČS: 1109010181 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rolanda Keményho a prísediacich Evy Červeňanskej a Ing. Jána Sida na hlavnom pojednávaní k
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1Tos/136/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4414010467 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislav Libant ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4414010467.1 Rozhodnutie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvol
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný čin lúpeže je spáchaný násilím, ak páchateľ na jeho spáchanie použije fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný i na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou alebo, ak páchateľ použil násilie proti veci iného. Z tohto hľadiska spravidla ide o prekonanie alebo zamedzenie kladenému, alebo očakávanému odporu. Násilie musí byť prostriedkom nátlaku na vôľu napadnutého a je prostriedkom na zmocnenie sa cudzej veci, to znamená, že musí predchádzať zmocneniu sa veci. Ak páchateľ použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia po tom, č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3To/76/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6814010099 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slavoj Sendecký ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6814010099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Organizovaná skupina je kvalifikovanou formou spolupáchateľstva na trestnom čine. Predpokladom pre naplnenie znaku „organizovaná skupina“, odlišujúceho ho od znaku „bežného spolupáchateľstva“ teda je, aby išlo o spolčenie (združenie) najmenej troch trestne zodpovedných osôb na účely spáchania trestného činu, vyšší stupeň spolupráce medzi páchateľmi vyjadrený v deľbe úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou, teda ich vzájomnú súčinnosť na realizovanej trestnej činnosti vykazujúcu takú mieru plánovitosti jej priebehu a tomu zodpovedajúce rozdelenie a koordináciu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3103011668 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Vranka ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3103011668.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rast
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Ntok/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013010005 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alžbeta Horváthová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1013010005.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Alžbety Horváthovej a sudcov JUDr
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 2Tos/52/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5313010339 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Urbanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5313010339.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Urbanovej a sudkýň JUDr. Evy Kyselovej
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Ntok/1/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015010001 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1015010001.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Molnárovej a členov
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Ntok/1/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7013010001 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Michalanský ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7013010001.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Kučeru, sudcov JUDr. Danie
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2Tos/92/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213010151 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Mikluš ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6213010151.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Mikluša a sudcov Mgr. Ru
MENU