SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114170
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35185
NSČR: 122664
NSSČR: 66258
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423277
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam
  • opravnenie nájdené 97093 krát v 45090 dokumentoch
  • k nájdené 4480456 krát v 391961 dokumentoch
  • cudzi nájdené 32149 krát v 13330 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 362145 krát v 38452 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov


Právna veta: 4.8.3.1 Napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu veci zo strany súdu prvej inštancie (bod 4.8.2 odôvodnenia) dospel odvolací súd k záveru, že napadnutý rozsudok je vo výroku o zamietnutí žaloby žalobcu 1/ proti žalovanému vecne správny; po právoplatnom zastavení konania v časti o určenie, že žalovaný nie je podnikom podľa § 14 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z., resp. podľa § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. zo strany súdu prvej inštancie uznesením zo dňa 05.09.2017 (č.l. 140 spisu), zostalo predmetom konania určenie, že na umiestnení konkrétnej líniovej stavby v špecifikovanom území, ohľadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podnikom aj podľa predchádzajúcej právnej úpravy nakoľko podľa § 78 ods. 7 prvá veta zákona č. 351/2011 Z. z. oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú zachované) a (2) či na zriadení a .
... bremien, pretože sa riadia špeciálnou právnou úpravou. Z ustanovenia § 42 ods. 6 zákona o verejných vodovodoch oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Na posúdenie, ktorá ... a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Podľa § 42 ods. 6 zákona o verejných vodovodoch oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Podľa § 42 ods .
... nich predpisy o premlčaní a vydržaní. Podľa ust. § 42 ods. 2 zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona zostávajú nedotknuté. Súd je toho názoru, že oprávnenia plynárenského .
... kde sa uvádza, že v zmysle Zákona o energetike č. 79/1957 Zb. podľa § 22 oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam energetickým podnikom v zmysle tohto zákona prislúchala oprávnene stavať a prevádzkovať na cudzích nehnuteľnostiach v rozsahu vyplývajúcom z ... storočia v zmysle vtedy platného Zákona o energetike č. 79/1957 Zb. podľa § 22 - Oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam. Energetickým podnikom v zmysle tohto zákona prislúcha oprávnenie stavať a prevádzkovať na cudzích nehnuteľnostiach v rozsahu vyplývajúcich .
... nevznikli nové oprávnenia podľa § 10 zák. o energetike, ale uplatňujú sa od 1.1.1958 pôvodné oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam podľa § 22 elektrizačného zák. nedošlo v súčasnosti k novému obmedzeniu vlastníka nehnuteľnosti v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, ... vzniku a, že napriek skutočnosti, že nový zák. ruší zák. predchádzajúci, zostávajú ust. predchádzajúcich zák., upravujúce oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam cestou spätného odkazu stále aplikovateľné (§ 69 ods.1 zák.č.656/04 Z. z.). Ďalej uzavrel, že .
... je príslušný na povolenie vodohospodárskeho diela. Podľa ustanovení § 42 ods. 6 Zák. č. 442/2002 Zb. oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona zostávajú nedotknuté. Tento zákon nadobudol účinnosť od ... bremeno zriadené týmto zákonom. Podľa ustanovení § 42 ods. 6 zák. č. 442/2002 Z.z. oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona zostávajú nedotknuté. Z toho dôvodu súd návrh .
... nehnuteľnosti ako vecné bremeno. Podľa Zákona č. 70/1998, konkrétne § 42 ods. 2 stanovuje, že oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona zostávajú nedotknuté a takéto isté ustanovenie sa ... nehnuteľnosti ako vecné bremeno. Podľa Zákona č. 70/1998, konkrétne § 42 ods. 2 stanovuje, že oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona zostávajú nedotknuté a takéto isté ustanovenie sa .
... . 1 zákona č. 79/1957 Zb.). Zákonom č. 70/1998 Z.z., ktorý zrušil zákon č. 79/1957 Zb. uvedené oprávnenia (k cudzím nehnuteľnostiam), ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona, zostali nedotknuté. Ani zákon č. 656/2004 Z.z ... . v znení neskorších noviel, účinný od 1.1.2005, ktorý zrušil zákon č. 70/1998 Z.z. inak nerieši oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam a obmedzenia ich užívania (§ 69 ods. 10, citovaného zákona).V danom prípade ide o zákonné (legálne) vecné bremená, ktoré .
... ods. 7 prvej vety zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Podľa § 69 ... ods. 7 prvej vety zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Podľa § .
... nevykonal regulačný zásah. Žalobca poukazuje na § 78 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách, podľa ktorého oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú nedotknuté. Nárok ... ako by podporila jeho tvrdenia. Uvedené ustanovenie z právneho hľadiska len deklaruje zachovanie statusu quo oprávnení k cudzím nehnuteľnostiam vzhľadom k pôsobeniu právnych dôsledkov nadobudnutia účinnosti zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.