Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky na uplatnenie fikcie doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 111

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

58 dokumentov
16 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj napriek tomu, že dôležité písomnosti, akými sú najmä rozhodnutia, sa doručujú účastníkom územného konania do vlastných rúk, z informácií vyplývajúcich z obsahu územného rozhodnutia o umiestnení stavby (prvostupňového) vyplýva, že táto stavba je svojim charakterom stavbou rozsiahlou (výstavba väčšieho počtu rodinných domov, na to nadväzujúcich komunikácií a infraštruktúry) z čoho vyplýva, že sa zároveň týka aj väčšieho počtu účastníkov. Z tohto dôvodu súd uzatvára, že spôsob oznámenia územného rozhodnutia s využitím inštitútu verejnej vyhlášky bol dôvodný.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/11654/2010 7010220585 01.03.2012 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2012:7010220585.5 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov v 1. rade O.. U. P., I.. O.. Š. XXXX/X, Z. D. S., v 2. rade M. Z., M. XXXX/X, Z. D. S., zast. JUDr. Ľubomírom Bašistovou - Virovou, Zimná 87, Spišská Nová Ves, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Košiciach,
Právna veta: Z postupu žalovaného v predmetnej veci vyplýva, že vo vzťahu k žalobcovi pri doručovaní zásielky s rozhodnutím zo dňa 08. 01. 2015 o zastavení priestupkového konania uplatnil postup podľa ust. § 24 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V tomto ustanovení sa upravuje spôsob tzv. náhradného doručenia, resp. fikcia doručenia písomnosti. Ide o právnu fikciu, že za podmienok ustanovených v zákone sa zásielka považuje za doručenú, aj keď to tak v skutočnosti nie je. Takýmto spôsobom možno písomnosť doručiť len za predpokladu, že adresát písomnosti sa v mieste dor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/127/2015 4015200668 01. 02. 2017 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2017:4015200668.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Q. Z., V.. B. C. XXXX/XX, A., zastúpeného advokátskou kancelá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/67/2017 7515211994 17. 03. 2017 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2017:7515211994.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Ludviky Bodnárovej a JUDr. Diany Solčányovej v právnej veci navrhovateľa U. B. nar. XX.X.XXXX bývajúceho vo A. I. č. XXX zastúpeného advokátko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 22CoE/291/2015 1412214838 05. 12. 2016 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2016:1412214838.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Břouškovej a členov senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a Mgr. Štefana Zelenáka, v exekučnej veci oprávneného Pohotovosť, s.r.o. IČO 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoE/87/2011 8710205727 31.10.2011 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2011:8710205727.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci vedenej súdnym exekútorom JUDr. Hildegardou Laclavíkovou, Exekútorský úrad Prešov, Hlavná 15, Prešov, oprávneného W.- S. riaditeľstvo V. v V., B. č. X, V., proti povinnej U. E., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX/X, V. - Q., o vymo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoE/92/2015 3510208274 27. 10. 2015 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2015:3510208274.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného A. S., B.., IČO: XX XXX XXX, so sídlom A. XXX XX, M. XX, zastúpeného P. K. B. - M., B.., so sídlom A. XXX XX, M. XX, proti povinnému K. F., bytom B. C., S. XX, t.č. X. P. XX, B., W XLX, M. A., zastúpeného adv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/139/2018 2016200194 09. 01. 2019 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2019:2016200194.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobkyne T. N., nar. XX.X.XXXX, bytom V. O. XXX/X, O., zastúpenej advokátom JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoE/3/2019 3714202948 28. 08. 2019 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2019:3714202948.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v exekučnej veci oprávneného: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici, so sídlom Považská By
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15S/14/2016 4016200332 03. 10. 2017 JUDr. Ján Bzdúšek ECLI:SK:KSNR:2017:4016200332.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Pavla Lukáča a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobkyne: S. Z., nar. XX.XX.XXXX, T. XXXX/X, XXX XX C., v konaní zastúpená: LawService
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Sp/19/2015 8015200368 21. 04. 2015 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2015:8015200368.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35807598, proti odporcovi Okresnému úradu Humenné, katastrálny odbor, so sídlom Štefánikova 18, Humenné, za účasti J. E., trvale bytom D., G. XXXX/XX, t
MENU