Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť konformného výkladu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 997

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
1 dokument
37 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nie je dôvod mať pochybnosti o tom, že vnútroštátny súd vo všeobecnosti (za predpokladu, že postupuje zákonným spôsobom) je spôsobilý uskutočniť výklad právnej normy sám, na základe už existujúcej konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, bez potreby predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ, keď toto jeho posúdenie a zhodnotenie neexistencie potreby zahájiť prejudiciálne konanie je plne v súlade s doktrínou acte éclaire ako aj s doktrínou acte clairé, ktoré stanovujú výnimky z povinnosti predkladania predbežných otázok Súdnemu dvoru EÚ. Doktrína acte éclaire (konanie objasnené alebo kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6CoE/263/2012 2708207218 30.04.2013 JUDr. Ivan Ilavský ECLI:SK:KSTT:2013:2708207218.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Moyzesova č. 8, IČO: 36 864 421, proti povinnému: L. J., nar. XX.X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Skalica 2Er/841/2011 2711203710 26.07.2011 Mgr. Jana Vajayová ECLI:SK:OSSI:2011:2711203710.1 Uznesenie Okresný súd Skalica v právnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernicka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 v zastúpení: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 613 843, proti povinnému: H., Q., Q., XXX XX U., pre vymoženie 475
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/343/2012 3210202596 04.10.2012 JUDr. Dušan Ecker ECLI:SK:KSTN:2012:3210202596.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: GE Money, a.s., so sídlom Bratislava, Bottova č. 7, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou MCGA legal, s.r.o., so sídlom Bratislava, Partizánska č. 2, proti povinnému: M. S., bytom N. D. N., C. č. XXX/XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 18Er/23/2010 2110201042 17.01.2012 Mgr. Martin Jasenský ECLI:SK:OSTT:2012:2110201042.2 Uznesenie Okresný súd Trnava vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava, proti povinnému: Y. O., A.. XX.XX.XXXX, M. XXX/XXX, XXX XX N., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Drahomíra Kriváň
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 18Er/744/2010 2110223195 08.02.2012 Mgr. Martin Jasenský ECLI:SK:OSTT:2012:2110223195.2 Uznesenie Okresný súd Trnava vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava, proti povinnému: G. M., U.. XX.XX.XXXX, Š. XXX/XX, XXX XX E., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Drahomíra Kriváň
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 18Er/419/2008 2108216397 08.02.2012 Mgr. Martin Jasenský ECLI:SK:OSTT:2012:2108216397.2 Uznesenie Okresný súd Trnava vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, Mliekarenská 10, 824 96 Bratislava, proti povinnému: V. H., K.. XX.XX.XXXX, Z. XX/XX, XXX XX Š.Č., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Drahomíra Krivá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3CoE/108/2011 3811212116 15.12.2011 JUDr. Rastislav Vranka ECLI:SK:KSTN:2011:3811212116.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, Bratislava, IČO: 36 432 105, právne zastúpeného K. L. G. a U., s.r.o., so sídlom L. XX, R., IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: G. R., trvale bytom W.. D. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 16Er/589/2008 2108227878 23.11.2011 Mgr. Linda Žalmanová ECLI:SK:OSTT:2011:2108227878.2 Uznesenie Okresný súd Trnava vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35724803, Údernícka 5, 851 01 Bratislava, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava proti povinnému: G. E., P.. XX.XX.XXXX, E. V. X. E. D.. Y.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/372/2012 3208203065 13.11.2012 JUDr. Jozef Mészáros ECLI:SK:KSTN:2012:3208203065.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený: Mgr. Tomáš Kušnír, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 613 843, p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 18Er/249/2011 2111205512 17.01.2012 Mgr. Martin Jasenský ECLI:SK:OSTT:2012:2111205512.2 Uznesenie Okresný súd Trnava vo veci výkonu exekúcie v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, zast. JUDr. Peter Pečený, Námestie sv. Martina 9, 908 51 Holíč, proti povinnému: W. Š., O.. XX.XX.XXXX, O. XX, XXX
MENU