Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1807

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

121 dokumentov
14554 dokumentov
91 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 21S/49/2021 4021200429 24. 11. 2021 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2021:4021200429.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Lenky Kostolanskej a JUDr. Evy Šiškovej, v právnej veci žalobcu: A. D., nar. XX. XX. XXXX, F. XXX, O., t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trnava, P.O
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoCsp/13/2021 2316203014 27. 10. 2021 JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI:SK:KSTT:2021:2316203014.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Bundzelová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a Ľubica Spálová, v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 31 575 951, so sídlom Žilina, Hodžova 11
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/75/2020 1020201257 29. 09. 2021 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2021:1020201257.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, v právnej veci žalobcu: U. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom B. XXX, N., zastúpenej Mgr. Ľubomírom Škulom, advokátom, Viničky 39/15, Nitra, proti žalovanej: Krajská prokuratúra Nitra, Damborského 1, Nitra, o správn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/73/2019 1312219260 23. 06. 2021 JUDr. Zuzana Kučerová ECLI:SK:KSBA:2021:1312219260.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Kučerovej a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a Mgr. Jany Janics Bajánkovej v právnej veci žalobkyne: F.. Q. O., Z.. XX.X.XXXX, B. V. XXX/XX, O., zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/69/2018 8018200471 03. 06. 2021 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2021:8018200471.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v právnej žalobcu Obec Ľubica, Generála Svobodu 248/127, zastúpeného Dentons Europe CS LLP, so sídlom na adrese One Fleet Place Place 1, EC4P 4GD Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, kon
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/28/2021 6120453581 25. 05. 2021 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2021:6120453581.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a JUDr. Jozefa Zlochu ako členov senátu, v právnej veci žalobcu: maloletý Z. H., nar. XX.XX.XXXX, by
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3To/29/2020 6711010213 18. 05. 2021 JUDr. Štefan Novák, LL.M. ECLI:SK:KSBB:2021:6711010213.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Nováka, LL.M a sudcov Mgr. Jána Bednára a JUDr. Bc. Viktora Marka, PhD., v trestnej veci obžalovaného W. L., pre obzvlášť závažný zločin pod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/132/2018 7018200891 05. 05. 2021 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2021:7018200891.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. a JUDr. Jany Raganovej, v právnom spore žalobcu: Ing. T. F., bytom L. Č.. XX, proti žalovanému: Cent
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/229/2020 5020200372 22. 04. 2021 JUDr. Marta Barková ECLI:SK:KSBA:2021:5020200372.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v právnej veci žalobcu: Eurospotrebiteľ, občianske združenie, Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 428 148, proti žalovanému: 1./ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 8
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/306/2019 2118209235 31. 03. 2021 JUDr. Eva Behranová ECLI:SK:KSTT:2021:2118209235.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Behranovej a sudkýň JUDr. Andrey Dudášovej a JUDr. Ľuboslavy Vankovej, v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, proti žalovanému: K
MENU