Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097029
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatne rozhodnuté vo veci


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právoplatne rozhodnuté vo veci
  • pravoplatny nájdené 269864 krát v 142703 dokumentoch
  • rozhodnuty nájdené 234319 krát v 161955 dokumentoch
  • vo nájdené 4158700 krát v 398963 dokumentoch
  • vec nájdené 3611163 krát v 416604 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 14 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 54 dokumentov


Právna veta: Predmetom autorského práva je v zmysle §§ 6 a 7 autorského zákona výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby - autora, ktorý je vyjadrený v literárnej, inej umeleckej alebo vedeckej forme. Ide o pozitívne vymedzenie diela, pričom výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora musí byť dielo, ktoré je pôvodné, jedinečné. Medzi základné druhy autorských diel patrí aj dielo úžitkového umenia. Subjektom autorského práva je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. I keď autorský zákon ustanovuje, kto sa považuje za autora diela, upravuje aj domnienku autorstva, v zmysle ktorej sa z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa poukázal na to, že navrhovateľ ani len nepreukázal svoje autorské právo a že o tejto veci ešte ani nebolo právoplatne rozhodnuté vo veci 4C/248/2008, ktoré sa vedie na Okresnom súde v Piešťanoch zdôrazňuje, že táto informácia nezodpovedá pravde, predmetom uvádzaného konania .
Právna veta: Obvodný lesný úrad ďalej je príslušný rozhodovať o zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, vo veciach poľovníctva eviduje zmluvy a vedie ich registre, Z uvedenej právnej úpravy možno konštatovať, že obvodný lesný úrad ako orgán štátnej správy na úseku poľovníctva je príslušný rozhodovať v prvom stupni o právach a povinnostiach a o nárokoch vo veciach uznania, zániku alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejednať a rozhodnúť iný orgán, s poukazom na to, že vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté vo veci samej, je splnená podmienka na rozhodnutie súdu o tomto kompetenčnom konflikte. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal návrh ... prejednať a rozhodnúť iný orgán, s poukazom na to, že vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté vo veci samej, je splnená podmienka na rozhodnutie súdu o tomto kompetenčnom konflikte. Najvyšší súd Slovenskej republiky preskúmal .
Právna veta: Podľa § 21 ods. 1 veta prvá zákona č. 595/2003 Z.z., daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval a výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané. Podľa § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z.z., daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie a výdavok, ktorý sa považuje za technické zhodnotenie. V zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona sa nárok daňovníka (žalobkyne) na uznanie uplatnených výdavkov viaže na splnenie podmienky, že 1. musí ísť o výd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrušil toto rozhodnutie s tým, že správca dane bude pokračovať vo vyrubovacom konaní týkajúcom sa roku 2009 potom, ako bude právoplatne rozhodnuté vo veci dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2007. Predmetom konania v danej veci je preskúmanie rozhodnutia žalovaného dňa 13.12 .
... spoločníka C. Q. v spoločnosti Nové umenie, s.r.o. zrušená. Žiadateľ poukazuje na skutočnosť, že hoci nebolo doposiaľ právoplatne rozhodnuté vo veci zrušenia účasti spoločníka C. Q. v spoločnosti Nové umenie, s.r.o. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I č. k ... C. Q. v spoločnosti Nové umenie, s.r.o. zrušená. Žiadateľ poukazuje na skutočnosť, že hoci nebolo doposiaľ právoplatne rozhodnuté vo veci zrušenia účasti spoločníka C. Q. v spoločnosti Nové umenie, s.r.o. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I č. k .
... tým, že ide v predmetnej veci o duplicitný návrh. Odporca mal za to, že o žalobnom návrhu navrhovateľov už bolo právoplatne rozhodnuté vo veci 10C 44/1996, a preto opätovne o takejto veci nie je možné konať. Tvrdenie navrhovateľov, že treba nový rozsudok alebo .
... odporcom, návrh navrhovateľa zamietol. Pokiaľ navrhovateľ poukazoval nato, že nemohol uplatniť svoj nárok voči odporcovi predtým ako bolo právoplatne rozhodnuté vo veci sp. zn. 3C/78/2008, okresný súd uviedol, že vzhľadom na to, že primárnu zodpovednosť za ... , návrh navrhovateľa zamietol. Pokiaľ navrhovateľ poukazoval nato, že nemohol uplatniť svoj nárok voči odporcovi predtým ako bolo právoplatne rozhodnuté vo veci sp. zn. 3C/78/2008, okresný súd uviedol, že vzhľadom na to, že primárnu zodpovednosť za .
... školského procesu. Z uvedených dôvodov súd vydal toto predbežné opatrenie, ktoré bude dočasne upravovať stav pomerov do času pokiaľ nebude právoplatne rozhodnuté vo veci 7P/87/2013. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho .
... styku maloletých s otcom ( teda v prevyšujúcej časti ) a to z dôvodu, že o tomto predmete konania bolo právoplatne rozhodnuté vo veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletým vo veci rozvodu rodičov maloletých a to vo veci vedenej tunajším súdom pod ... styku maloletých s otcom ( teda v prevyšujúcej časti ) a to z dôvodu, že o tomto predmete konania bolo právoplatne rozhodnuté vo veci úpravy práv a povinností rodičov k maloletým vo veci rozvodu rodičov maloletých a to vo veci vedenej tunajším súdom pod .
... zaviazaný zaplatiť v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia žalobkyni škodu vo výške 83,52 €, bolo teda právoplatne rozhodnuté vo veci samej na to určeným orgánom. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci sa totiž vzťahuje i na rozhodnutia vydané v ... ak bolo konanie zastavené. 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia žalobkyni škodu vo výške 83,52 €, bolo teda právoplatne rozhodnuté vo veci samej na to určeným orgánom. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci sa totiž vzťahuje i na rozhodnutia vydané v .
... na to, že o tom, že ide o komunikáciu miestnu, ako aj o tom, kto je jej vlastníkom už bolo právoplatne rozhodnuté vo veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 7 C 725/2004. Takéto právoplatné rozhodnutie je záväzné pre účastníkov a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.