Nájdené rozsudky pre výraz: prečin porušovania domovej slobody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1152

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

225 dokumentov
89 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody v danom prípade nie je dostatočný aj vzhľadom na charakter spáchaného trestného činu. U obžalovaného je nepravdepodobné, že by bez sústavnej kontroly a pomoci zvonku v budúcnosti viedol riadny život. Obžalovaný spáchal prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 odsek 1, odsek 2 písm. a/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. e/ Trestného zákona a § 122 odsek 4 Trestného zákona. Skutok, ktorého sa dopustil, nemožno bagatelizovať z dôvodu motívu, pre ktorý bol spáchaný. V konkrétnom prípade súd zistil emočný motív konania obžalovanéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/64/2016 2515010338 29. 11. 2016 JUDr. Daniela Šramelová ECLI:SK:KSTT:2016:2515010338.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Šramelovej a sudcov JUDr. Janky Klčovej a JUDr. Kataríny Stanislavskej, v trestnej veci proti obžalovanému S. K. pre prečin porušovania domovej slobody podľa
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil s tým, pokiaľ súd prvého stupňa konanie obžalovaného právne kvalifikoval aj ako prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. Skutková podstata tohto prečinu vyžaduje neoprávnené vniknutie do obydlia iného. Pojem obydlia je vyložený v ustanovení § 122 ods. 5 Tr. zák., ako dom alebo byt iného alebo iné priestory slúžiace na bývanie, vrátanie priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté. Podľa názoru odvolacieho súdu stan, v ktorom sa poškodený zdržiaval len počas akcie Tankové dni Y., ktorý sa nedal pevne uzatvoriť, nemal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/108/2015 3115010509 14. 03. 2016 JUDr. František Kováč ECLI:SK:KSTN:2016:3115010509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr. Ondreja Samaša a JUDr. Patrika Príbelského, PhD. na verejnom zasadnutí konanom dňa 14. marca 2016 prejednal odvolanie obžalovaného V.
Právna veta: Aby bolo možné určité konanie trestne zodpovedného subjektu kvalifikovať ako prečin porušovania domovej slobody, nestačí len naplnenie znakov uvedených v § 194 ods. 1 Tr. zákona, ale súčasne je potrebné, aby toto konanie bolo závažné a jeho závažnosť bola vyššia ako nepatrná. Závažnosť sa preto musí obligatórne zvažovať pri každom konaní, ktoré vykazuje formálne znaky prečinu porušovania domovej slobody. Závažnosť, ako materiálny znak prečinu, je pritom daný súborom viacerých skutočností, ktoré treba v každom jednotlivom prípade zvážiť ako jeden celok, aj keď v každom prípade môže byť pomer, s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10To/35/2018 8410010118 30. 04. 2019 JUDr. Vladimír Monok ECLI:SK:KSPO:2019:8410010118.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Monoka a sudcov JUDr. Evy Rešatkovej a Mgr. Iva Maruščáka na verejnom zasadnutí konanom dňa 30.4.2019, v trestnej veci proti obžalovanej P. A. pre prečin porušo
Právna veta: S právnou kvalifikáciou konania obžalovaného podľa § 194 ods. 1,2 písm. a) Tr. zák. sa nestotožňuje a má zato, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného do tohto obydlia vnikne prekonaním uzamknutia, alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky, treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku, čo má prvotný význam pri vyhodnotení subjektívnej stránky trestného činu. Uvedené násilie , aj keď ním páchateľ naruší domovú slobod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5To/41/2013 7813010077 11.07.2013 JUDr. Katarína Nemešová ECLI:SK:KSKE:2013:7813010077.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Nemešovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Zuzany Homzovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 11. júla 2013, v trestnej veci proti H. M. obžalovaného pre prečin krádeže podľa §
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/147/2018 2118012270 17. 01. 2019 JUDr. Rastislav Kresl ECLI:SK:KSTT:2019:2118012270.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Kresla a sudcov JUDr. Kataríny Stanislavskej a JUDr. Jozefa Piknu, v trestnej veci obžalovaného J. W., nar. XX.XX.XXXX, pre prečin porušovania domovej slobody
Kľúčové slová: trestný rozkaz doručenie trestného rozkazu
Právna veta: Je potrebné uviesť, že podľa § 353 ods. 6 Tr. por. trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú doručením trestného rozkazu obvinenému. Určením, že trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku treba rozumieť najmä vykonateľnosť trestu uloženého právoplatným trestným rozkazom, povinnosť obvineného nahradiť trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody a trovy trestného konania zálohované štátom, zápis odsúdenia do registra trestov, účinky uvedené v § 9 ods. 1 písm. e) Tr. por., teda musí ísť o trestný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 3To/117/2015 5412010023 18. 02. 2016 JUDr. Milan Repáň ECLI:SK:KSZA:2016:5412010023.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Repáňa a sudcov JUDr. Vladimíra Sučika a Juraja Krupu na verejnom zasadnutí konanom 18. februára 2016 prejednal odvolanie obžalovaného X. X. podané proti rozsudku Okre
Právna veta: Trestný zákon pod neoprávneným obstarávaním rozumie akékoľvek získanie elektronického platobného prostriedku, inej platobnej karty, telefónnej karty alebo predmetu spôsobilého plniť ich funkciu bez právneho dôvodu. V najčastejších prípadoch sa jedná o krádež takejto karty alebo podvodné konanie, prípadne o zatajenie veci, teda nájdenie takejto veci, pričom na trestnosť sa nevyžaduje, aby sa páchateľ hoci len pokúsil uvedené elektronické platobné prostriedky použiť, ale stačí samotné neoprávnené obstaranie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 4To/84/2014 6114010873 10.12.2014 JUDr. Ján Bobor ECLI:SK:KSBB:2014:6114010873.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bobora a sudcov JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD. a Mgr. Rudolfa Ďurtu na verejnom zasadnutí dňa 10. decembra 2014 prejednal odvolanie obžalovaného E. G. proti r
Právna veta: Prvostupňový súd zaradil obžalovaného z dôvodu, že bol v posledných desiatich rokov vo výkone trestu v zmysle ust. § 48 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Podľa § 48 ods. 4 Tr. zákona, súd môže zaradiť páchateľa aj do ústavu na výkon trestu iného stupňa stráženia, než do ktorého má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a mieru narušenia páchateľa za to, že v ústave na výkon trestu iného stupňa stráženia bude jeho náprava lepšie zaručená. Takto môže do ústavu na výkon trestu minimálneho stupňa stráženia zarad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6To/19/2013 8313010257 26.06.2013 JUDr. Emil Dubňanský ECLI:SK:KSPO:2013:8313010257.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanského a sudcov JUDr. Moniky Halkociovej a JUDr. Petra Reváka na verejnom zasadnutí konanom dňa 26. júna 2013, v trestnej veci obžalovaného L. S. pre zločin nedov
Právna veta: Treba poznamenať, že ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní urobí vyhlásenie podľa § 250 ods. 1 písm. b) alebo c) Tr. por. a súd toto vyhlásenie podľa § 257 ods. 6 Tr. por. prijme (ako v tomto prípade), s dôsledkami uvedenými v § 257 ods. 7 Tr. por. (uznesenie, proti ktorému nie je sťažnosť prípustná - § 183 ods. 2 Tr. por.) obžalovaný následne nemôže právne účinne odvolaním napadnúť výrok o vine rozsudku, ktorým bol po takomto dokazovaní vyhlásený súdom prvého stupňa. Odvolací súd v takom prípade, ak obžalovaný odvolanie podá, nemôže v zmysle § 317 ods. 1 veta prvá Tr. por. preskúmať výrok o vi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 3To/143/2014 6714010682 04.02.2015 JUDr. Slavoj Sendecký ECLI:SK:KSBB:2015:6714010682.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slavoja Sendeckého a sudcov JUDr. Alojza Palaja a JUDr. Jozefa Ryanta, v trestnej veci obžalovaných S. N. a S. H. pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1,
Právna veta: Vzhľadom k tomu, že okresný súd obžalovanému priznal aj poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n/ Tr. zák., teda že napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, vzhľadom na nejednotnú prax súdov pri aplikovaní uvedenej poľahčujúcej okolnosti, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júna 2017, sp. zn. Tpj 55/2016, na zjednotenie v otázke možnosti / nemožnosti priznania poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. n/ a písm. l/ Trestného zákona v prípade prijatia vyhlásenia obžalovaného o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/ alebo písm. c/ Trestného po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1To/102/2017 1416010360 13. 12. 2017 JUDr. Iveta Zelenayová ECLI:SK:KSBA:2017:1416010360.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Zelenayovej a sudcov JUDr. Magdalény Blažovej a JUDr. Richarda Molnára, v trestnej veci obžalovaného J. L. a spol., pre pokračovací zločin krádeže pod
MENU