SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné opatrenia v sporovom konaní


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: predbežné opatrenia v sporovom konaní
  • predbezny nájdené 189469 krát v 33177 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 213514 krát v 44412 dokumentoch
  • v nájdené 22118599 krát v 430278 dokumentoch
  • sporovom nájdené 15222 krát v 8400 dokumentoch
  • konanie nájdené 7191615 krát v 414534 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: Obsah predbežného opatrenia podľa § 76 ods. 1 písm. b/ (predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti toho, koho označí súd) úzko súvisí s otázkou výchovy maloletého dieťaťa, ktorá je inštitútom rodinného práva, normatívne upraveného v Zákone o rodine. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov je v skutočnosti faktickým opatrením ktoré určuje otázku budúcej výchovy. Trvá dovtedy, kým súd nerozhodne o výchove maloletého dieťaťa rozsudkom. Účelom predbežného opatrenia uvedeného typu je rovnako ako v ďalších predbežných opatre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoP/5/2013 3112227772 16.01.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3112227772.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o mal. Y. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v konaní zastúpenú kolíznym opatrovníkom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny S., dieťa rodičov: N. Q., bytom M. X. XXX, zastúpenej P.. W. Q. P., Y. so sídlom X., D. X a otca .
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia je dočasne upraviť pomery účastníkov, či už pred začatím konania vo veci samej alebo v priebehu konania vo veci samej, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia (exekúcie) bol ohrozený; nejde pritom o úpravu faktických pomerov účastníkov, ale o dočasnú úpravu právnych pomerov. Nariadenie predbežného opatrenia predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy. Procesnú zodpovednosť za výsledok konania (dôkazné bremeno) v tomto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/4/2013 1112238520 16.01.2013 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2013:1112238520.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: B. M. H. K. W. R. X. G. , trvale bytom Z., I. Č.. XXXX/XX, zastúpený Mgr. Martinom Berecom, advokátom v Trenčíne, Domus Petra, Pod Sokolice č. 1/B, proti odporcovi: N.-T., M..L..T.., Z., S. Č.. XX, IČO:XX XXX XXX, o .
Právna veta: Predpokladom pre nariadenie takéhoto predbežného opatrenia je existencia súdneho rozhodnutia alebo stav v súdnom konaní, ktorý osvedčuje, že došlo alebo reálne dôjde k vyneseniu rozhodnutia, ktoré môže byť exekučným titulom. Je nevyhnutné, aby sa jednalo o súdne rozhodnutie, ktoré ukladá povinnému určitú povinnosť na plnenie. Za obavu z ohrozenia sa považuje objektívny stav, ktorý oprávneného núti, aby požiadal o zabezpečenie budúcej exekúcie, pričom základom tejto obavy je ohrozenie. Oprávnený musí preto tvrdiť a osvedčiť, že povinný koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/402/2012 3212205179 16.01.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3212205179.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: DOXX, a.s., IČO: 36 399 591, Kálov 356, Žilina, zastúpený: P. K. M., B. V. XX, D., proti odporkyni: D. M., A. S. XXXX/X-XX, A. N. A., zast. Q.. W. V., P., T. XXX/X, A. N. A., o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, .
Právna veta: V danom prípade zmluva o nájme bytu bola uzatvorená za trvania manželstva a k bytu vznikol spoločný nájom oboma manželmi v zmysle § 703 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Účelom predbežného opatrenia je rýchla, ale len dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Podľa § 76 ods. 1 písm. g) OSP môže súd nariadiť predbežným opatrením aby nevstupoval do bytu, v ktorom býva osoba vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/676/2012 1612213714 03.01.2013 JUDr. Milan Chalúpka ECLI:SK:KSBA:2013:1612213714.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: W. Á., W.. J., D. K. R. XXXX/XX, XXX XX K. proti odporcovi: W. Á., T. D. Q. X, XXX XX R. U., prechodne bytom K. R. XXXX/XX, XXX XX K., o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie navrhovateľky proti .
Právna veta: Predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia sú obsiahnuté v § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. Nariadenie predbežného opatrenia je podľa týchto predpokladov uvedených v Občianskom súdnom poriadku prípustné a opodstatnené vtedy, ak a/ sa tvrdí a osvedčí, že sú tu právne vzťahy medzi účastníkmi, b/ tieto právne vzťahy vyžadujú dočasnú úpravu, táto dočasná úprava je potrebná, c/ sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav, e/ sa neprimeraným spôsobom nezasahuje do právnych vzťahov medzi účastníkmi, teda že účastník nie je obmedzený spôsobom neprimeraným povahe veci. V prejednávan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/1/2013 3812100016 09.01.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3812100016.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky U.. J. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom U., M. D. XX/XX, proti odporcovi F. L., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom U., L.. R.. XX/XX, t.č. bytom A., L. XXXX, o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie odporcu proti .
Právna veta: Pred začatím konania môže byť dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia v skutočnostiach: 1. ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov a 2. ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Súd však môže nariadiť predbežné opatrenie iba v tom prípade, ak je aspoň osvedčená danosť práva. Pod potrebou dočasnej úpravy pomerov treba rozumieť stav vzťahov účastníkov, ktorý neznesie odklad. Aj vtedy, ak by inak boli splnené formálne predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia musí súd zvažovať, či v prípade jeho nariadenia nedôjde k nevyváženému zásahu do vzťahov úča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/11/2013 2512212861 04.02.2013 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2013:2512212861.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti o maloleté deti B.: N., nar. XX.XX.XXXX a H., nar. XX.XX.XXXX, obe zastúpené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, pracovisko Hlohovec ako kolíznym opatrovníkom, deti rodičov A.. M. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale .
Právna veta: Obsah predbežného opatrenia vo veciach starostlivosti o maloleté deti sa bezprostredne dotýka výchovy maloletého dieťaťa. V danom zákonnom znení však zákonodarca nehovorí o zverení do výchovy, ale používa pojem starostlivosť, ktorý z hľadiska svojho významu deklaruje práve provizórnosť samotného predbežného opatrenia. Odovzdanie maloletého dieťaťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo osoby, ktorú určí súd, je preto faktickým opatrením, ktoré neanticipuje otázku budúcej výchovy. Súd pri rozhodovaní o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov prípadne do starostlivosti tretej os ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/23/2013 1712218073 25.02.2013 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2013:1712218073.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti o maloletého Q. W., narodeného XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v W., V. X, W., dieťa rodičov: otec - J.. C. W., bytom W., B. X, v zastúpení advokátkou .
Právna veta: Predbežné opatrenie môže zaniknúť z taxatívne vymedzených dôvodov, alebo ho môže zrušiť súd, ktorý ho nariadil. V oboch prípadoch účinky takéhoto predbežného opatrenia zanikajú. Predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené, alebo aj v prípadoch, ak súd dodatočne zistí, že dôvody na predbežné opatrenie tu ani neboli, ak odpadol právny záujem na takom dočasnom zabezpečení, pretože vznikla nová hmotnoprávna situácia vo vzťahoch medzi účastníkmi, ktorá robí predbežné opatrenie nadbytočným. O zrušení predbežného opatrenia sa rozhoduje len na návrh, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/21/2013 2112217257 27.03.2013 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2013:2112217257.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: A. O. C., nar. XX.X.XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, dieťa rodičov: matky L. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. P. XXX, zastúpenej advokátom: JUDr. .
Právna veta: Podmienkou pre nariadenie predbežného opatrenia je osvedčenie, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy pomerov by bolo právo účastníka ohrozené. Z charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred jeho nariadením súd nemusí zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia a pri ich zisťovaní nemusí byť vždy dodržaný formálny postup stanovený pre dokazovanie. Je však nevyhnutné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoP/31/2013 3113200558 13.03.2013 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2013:3113200558.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. S. K., nar. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov K.. U. T., bytom R. A., N. D. XX/X a X.. S. K., bytom T. T., J. X, o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie otca proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín zo dňa 11 .
Právna veta: Podľa § 75a ods. 1 O.s.p., ak sa ocitne maloleté dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd bez návrhu alebo na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov predbežným opatrením nariadi, aby bolo maloleté dieťa dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. Citované ustanovenie § 75a O.s.p. ukladá súdu predbežným opatrením urýchlene zasiahnuť v prípade, ak sa maloleté dieťa ocitne buď bez akejkoľvek starostlivosti alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoPom/2/2013 3613100002 27.03.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3613100002.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o maloletú V. I., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny O., dieťa rodičov: matky J. I., trvale bytom A. R. XXX, R. a otca: neuvedeného, o nariadenie predbežného .
Právna veta: Výrok predbežného opatrenia môže byť zhodný s výrokom vo veci samej, len za veľmi striktných podmienok, čo však otvára otázku vzťahu tejto dočasnej ochrany ku konečnému rozhodnutiu súdu. Zhodnosť je vyjadrená tak, že výrok predbežného opatrenia môže obsahovať zhodné povinnosti pre odporcu (zrejme aj oprávnenia pre navrhovateľa) , ktoré sú nútene vymožiteľné. Vydanie takéhoto predbežného opatrenia, ktoré je zhodné s obsahom navrhovanej konečnej ochrany, je prípustné ale len vtedy, ak by akékoľvek oneskorenie spôsobilo navrhovateľovi ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Oneskorenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/99/2013 7512217596 26.03.2013 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2013:7512217596.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky D.. G. E., narodenej X.X.XXXX, bývajúcej v Y. XXX, adresa pre doručovanie U., I. XX, zast. JUDr. Martinou Stavrovskou, advokátkou v Košiciach, Garbiarska 5 proti odporcovi I.. B. E., nar. XX.X.XXXX, bytom v Y. XXX, zast. JUDr .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.