Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
14 dokumentov
34 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/155/2014 3813214390 12.03.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3813214390.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Ing. F. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. M. č. XXX, zastúpený: JUDr. Miroslav Šedivec, advokát so sídlom Hodžu 14/1, Prievidza, proti odporkyni: P. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XX/X, O.
Právna veta: Podľa § 310 ods. 2 Tr. por. z odvolania prokurátora, ktoré podal na hlavnom pojednávaní, musí byť zrejmé, či odvolanie smeruje v prospech alebo neprospech obžalovaného. Vzhľadom na to, že podľa § 308 Tr. por. prokurátor môže podať odvolanie ako v neprospech, tak aj v prospech obžalovaného, odvolací súd stál pred úlohou posúdiť rozsah svojej prieskumnej povinnosti na základe porušenia povinnosti prokurátora podľa § 310 ods. 2 Tr. por. uviesť, či odvolanie proti oslobodzujúcim výrokom podal na hlavnom pojednávaní v neprospech alebo v prospech dotknutých obžalovaných. Samotná skutočnosť, že usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3To/20/2017 3614010267 15. 11. 2017 JUDr. Roman Hargaš ECLI:SK:KSTN:2017:3614010267.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Hargaša a sudcov JUDr. Rastislava Vranku a JUDr. Dušan Krč-Šeberu v trestnej veci proti obžalovaným 1) ml. O. F., nar. XX.XX.XXXX v A., 2) M. F., nar. X.X.XXXX, 3)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/246/2012 3712203232 27.08.2012 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2012:3712203232.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: W. O., bytom O. XX/XX, B. Z. proti odporcovi: F. E., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom N. X, Z., IČO: XX XXX XXX, o plnenie z poistnej zmluvy, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoE/101/2013 3811200918 16.10.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3811200918.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom J., D.. Z., W.: XX XXX XXX, právne zastúpeného S. T. C. a L.,., so sídlom v J., T. XX, W.: XX XXX XXX, proti povinnému: E. E., bytom L. G., P. XXX/XX, o vymoženie 1.645,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoE/92/2012 3512202485 28.03.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3512202485.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Mliekarenská 10, IČO: 35 792 752, proti povinnej: Z. X., bytom N. V. N. M., D. L. XXXX/XX, o vymoženie 707,02 eur s príslušenstvom, na odvolanie súdneho e
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/584/2014 3814203124 12.06.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3814203124.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: S. C., bytom N., Ľ. V. XXX/X, zastúpený Advokátskou kanceláriou B. s.r.o. so sídlom U. , R. I. X/XX, proti odporcovi: S. H., bytom R. XXX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Sd/84/2013 1013200767 22.05.2013 JUDr. Peter Pospech ECLI:SK:KSBA:2013:1013200767.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľky: F. U., Z.. XX.XX.XXXX, B. A. XXXX/XX, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v spore o invalidný dôchodok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/22/2013 3110209736 22.02.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3110209736.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: AXXA s.r.o., so sídlom Vlárska 383/2F, 911 05 Trenčín, IČO: 44 866 607, právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o., so sídlom Trenčín, Námestie sv. Anny 361/20, IČO: 36 839 132, proti ž
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/85/2012 7012200599 24.10.2012 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2012:7012200599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kuruca, členiek senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci navrhovateľa REALMAN, s.r.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava, zast. advokátom JU
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoP/64/2012 5111237332 26.07.2012 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2012:5111237332.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky K. F., nar. X. X. XXXX, bytom U., I. XXXX/XX proti odporcovi K. F., nar. XX. X. XXXX, bytom U., I. XXXX/XX, v konaní o rozvod manželstva, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu v Žili
MENU