Nájdené rozsudky pre výraz: sústavné menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoPr/2/2014 4113215799 15.05.2014 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2014:4113215799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členiek senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: A. N., bytom N.-F. XXXX/XX, zastúpený
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že vo všeobecnosti nie je možné preukazovanie porušenia pracovnej disciplíny viazať len na ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce (v prípade vedúcich zamestnancov), keď-že v týchto ustanoveniach sú práva a povinnosti zamestnancov, resp. vedúcich zamestnancov uvádzané len všeobecne, a je v záujme zamestnávateľa konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov a vzájomné zodpovednostné väzby medzi zamestnancami organizácie v ďalších vnútropodnikových smerniciach alebo pokynoch, ako je napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, resp. iné vnútorné predpisy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 20Cpr/61/2003 1303897267 28.03.2007 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:OSBA3:2007:1303897267.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III v Bratislave, v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Podmajerskou, v právnej veci navrhovateľa: R. K., bytom D. XX,. B., zastúpeného: J.. J. H., advokát, AK T. XX. XX,. B., proti odporcovi: Ž. S. R
Právna veta: Zákonodarca v § 61 ods. 2 druhej vete Zákonníka práce na platnosť výpovede vyžaduje, aby zamestnávateľ výpovedný dôvod určitým spôsobom skutkovo konkretizoval, čo znamená, že uvedie skutočnosti, v ktorých vidí naplnenie zákonného výpovedného dôvodu. Zmyslom a účelom ustanovenia § 61 ods. 2 Zákonníka práce je, aby zamestnanec bol voči výpovedi z pracovného pomeru náležite chránený, hlavne aby sa mohol brániť, že uplatnený výpovedný dôvod nie je daný. Je preto nevyhnutné, aby vo výpovedi bolo jednoznačne uvedené, z ktorého zákonného dôvodu je dávaná. Keďže výpovedným dôvodom je určitá skutočnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3CoPr/4/2019 7116206176 31. 10. 2019 Mgr. Angelika Sopoligová ECLI:SK:KSKE:2019:7116206176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Angeliky Sopoligovej a členiek senátu Mgr. Zuzany Čisovskej a JUDr. Evy Feťkovej v spore žalobkyne: M.. M. W., nar. X.XX.XXXX, bytom v C., J. XX, zastúpenej: JUD
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoPr/7/2017 8714202361 30. 01. 2018 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2018:8714202361.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofranovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobkyne P.. U. E., nar.XX.XX.XXXX, bytom F., W. XXXX/XX, štátne občianstvo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoPr/1/2016 3614206275 15. 12. 2016 JUDr. Iveta Martináková ECLI:SK:KSTN:2016:3614206275.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivety Martinákovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobkyne Mgr. X. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom T., ul. X mája XXX/XX, zastúpenej JUDr. K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2CoPr/7/2016 7215201200 01. 06. 2017 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2017:7215201200.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Andrey Galdunovej a JUDr. Anny Slovinskej v spore žalobkyne B. L. B. L., nar. XX.X.XXXX, bytom P. I. ľudu XXX/X, M., právne zast. JUDr. Ing. M
MENU