Nájdené rozsudky pre výraz: skúšobná doba, podmienečné odsúdenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2929

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

366 dokumentov
123 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Súd prvého stupňa síce správne zistil a dospel k záveru, že prichádza do úvahy uloženie súhrnného testu podľa § 42 ods. 1 Tr.zák., pretože odsudzoval obžalovaného za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol vyhlásený odsudzujúci rozsudok Okresného súdu Žilina, sp.zn. 36T/166/2015 zo dňa 17.12.2015 právoplatného v ten istý deň za iný jeho trestný čin. Súčasne však je nutné prisvedčiť odvolaniu prokurátora v tom, že v prejednávanom prípade jednak spáchal obžalovaný prakticky rovnaký prečin útoku na verejného činiteľa, ako bol odsúdený skorším rozsudkom Okresného súdu Žilina. Obidvoch týcht ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/80/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3715010293 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3715010293.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaš
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Spoločnosť pred opätovným páchaním trestného činu a priestupkov obžalovanou neochránila ani hrozba trestom odňatia slobody a ani výkon probačného dohľadu nad správaním obžalovanej v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Je teda evidentné, že u obžalovanej doposiaľ ukladané podmienečné tresty odňatia slobody, teda tresty nespojené s bezprostredným odňatím slobody, ale ani peňažné sankcie a pokarhania uložené za priestupky, nemali dostatočný výchovný účinok. Za takejto situácie, už nemôže byť u obžalovanej účel trestu plnený iným druhom trestu, než trestom odňatia slobody. Keďže sa obžal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/12/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316010046 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8316010046.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Monok
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V súlade s ustanovením § 49 ods. 2 Tr. zákona súd nemal inú zákonnú možnosť ako uložiť obžalovanému trest odňatia slobody nepodmienečný. Toto ustanovenie v prejednávanej veci taký účinok nemalo, pretože okresný súd neuznal obžalovaného vinným z trestného činu spáchaného úmyselne, ale z nedbanlivosti, pričom v zmysle 49 ods. 2 Tr. zákona ustanovenie § 49 ods. 1 Tr. zákona sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Pri predmetnom trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7To/21/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8616010082 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Sninský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8616010082.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sninskéh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri podaní odporu voči trestnému rozkazu zo strany obžalovaného síce neplatí tzv. zákaz zmeny k horšiemu, avšak aj v takýchto prípadoch je nevyhnutné pristupovať k ukladaniu trestu na hlavnom pojednávaní v prípadoch absencie odporu zo strany prokurátora tak, aby ukladaný trest nebol objektívne vnímaný ako sankcia za to, že obžalovaný vyvolal podaním odporu konanie hlavného pojednávania. Trest má byť totiž ukladaný obžalovanému za spáchaný trestný čin a preto je nevyhnutné, aby prípadné prísnejšie zmeny vo výroku o treste (oproti trestnému rozkazu) boli náležite súdom prvého stupňa odôvodnené a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4To/21/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1317010641 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Karol Kováč ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1317010641.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Karola Kováča a s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V predmetnom prípade bolo pri ukladaní nepodmienečného trestu odňatia slobody prihliadnuté na ustanovenie § 49 ods. 2 Tr.zák. Podľa tohto ustanovenia Trestného zákona nemožno páchateľovi výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložiť, ak odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Predmetné podmienečné odsúdenie však súd prvého stupňa vzal do úvahy aj pri zistení priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. m/ Tr.zák. Senát odvolacieho súdu je toho právneho názoru, že v takomto prípade dochádza k dvojitému pričítaniu v neprospech páchateľa tej is ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/95/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3814010233 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3814010233.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vo formálnej rovine Trestný zákon nediferencuje spôsob ukladania trestov v korelácii s procesnou eventualitou, že voči obžalovanému sa koná v zmysle Trestného poriadku ako proti ušlému, a preto nevylučuje, aby z pohľadu trestného konania nezvestnému obžalovanému bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu. V materiálnej rovine by zase obligatórne ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody obžalovanému viedlo k nerovnosti fyzických osôb pred zákonom, nakoľko aj osobám, u ktorých by inak prichádzal do úvahy podmienečný trest odňatia slobody, by bol ukladaný trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1To/64/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214010421 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislav Libant ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4214010421.1 Rozhodnutie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Štefana
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V tejto súvislosti považuje nadriadený súd za potrebné uviesť, že kritériá závažnosti prečinu uvedené v ustanovení § 10 odsek 2 Trestného zákona sa na strane jednej netýkajú všetkých obligatórnych znakov jeho skutkovej podstaty, zvlášť nie objektu prečinu, ktorý nie je možné hodnotiť osobitne, pretože je daný priamo zákonom a s výnimkou niektorých okolností týkajúcich sa osoby páchateľa vyjadrených v poľahčujúcich okolnostiach uvedených v § 36 Trestného zákona a vzhľadom na rovnosť všetkých pred zákonom, ani subjektu trestného činu. Naproti tomu pri závažnosti prečinu je významné hodnote ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 4To/131/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4312011106 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Matyóová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4312011106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóovej
Merito veci Rozhodovanie o treste
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o treste vychádzal aj krajský súd zo základných kritérií rozhodných pre rozhodovanie o treste uvedených v § 34 Tr. zákona, pričom pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadal na kritériá uvedené v § 34 ods. 4 Tr. zákona, podľa ktorého pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Vo vzťahu k spôsobu spáchania činu, jeho následku, zavineniu a pohnútke je potrebné poukázať na všetky okolnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1To/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8319010490 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 02. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Pirkovská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8319010490.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Pirkovskej a s
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd na rozdiel od súdu prvého stupňa rešpektoval stanovisko Najvyššieho súdu SR, z ktorého vyplýva, že pestovanie rastlín rodu Cannabis je potrebné kvalifikovať ako neoprávnené zadováženie omamnej látky v zmysle § 172 ods. 1 písm. c/ Tr. zák., pričom trestný čin je dokonaný dopestovaním rastlín do štádia vegetačného vývoja, v ktorom obsahujú dostatočné množstvo účinnej látky na vyvolanie účinku, teda obsahujú psychotropnú látku THC ako účinnú látku v koncentrácii, ktorá je spôsobilá vyvolať návyk a psychickú a fyzickú závislosť u človeka. Krajský súd na rozdiel od súdu prvého stu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9To/21/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8814010131 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Farkaš ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8814010131.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Farkaša a su
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Skutočnosť, že odsúdený vykonáva tri pomerne krátkodobé tresty odňatia slobody, ktoré mu boli uložené za prečiny, samy o sebe nemôžu spochybňovať resocializačnú prognózu odsúdeného, pretože za predchádzajúcu trestnú činnosť je práve vo výkone trestov odňatia slobody a až jeho správanie sa vo výkone trestu spolu s ďalšími skutočnosťami môžu byť podkladom pre to, či odsúdený spĺňa zákonné podmienky na podmienečné prepustenie, a či je uňho dôvodný predpoklad, že v skúšobnej dobe povedie riadny život a nebude sa dopúšťať ďalšej trestnej činnosti. Práve z uvedených dôvodov krajský súd odsúdeného po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 2Tos/43/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4313010029 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Vanko ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4313010029.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Vanka a členov senátu JUDr. Ľubomíry Kubáňovej a JU
MENU