Nájdené rozsudky pre výraz: skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru je výnimočným spôsobom skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Ide o jednostranný právny úkon zamestnávateľa, ktorý smeruje ku skončeniu pomeru so zamestnancom okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia zamestnancovi. Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Intenzita porušenia služobnej disciplíny je jedným zo základných hľadísk pri rozhodovaní o postihu za porušenie služobnej disciplíny. V zmysle Služobného poriadku žalovaného sa za závažné poruš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoPr/3/2015 5414203395 10.06.2015 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2015:5414203395.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Žilina, ako odvolací súd, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členiek senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Kataríny Beniačovej, v právnej veci žalobkyne: Mgr. A. Q., rod. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom H
Právna veta: Nie je namieste hovoriť o obchádzaní zákona, ak zamestnávateľ, ktorý má podľa vlastného presvedčenia možnosť skončiť štátnozamestnanecký pomer okamžite, jednostranne ponúkne zamestnancovi v takomto prípade možnosť ukončenia pracovného pomeru dvojstrannou dohodou, keďže služobný úrad ani v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny nemá zákonnú povinnosť okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer, ale zákon mu poskytuje iba takú možnosť (viď napr. ust. § 51 ods. 1 alebo ods. 2: „služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer...“). Je teda na zamestnávateľovi, resp. služobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25CoPr/6/2014 2112206726 01.04.2015 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2015:2112206726.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľky: U. L., nar. XX.X.XXXX, bytom G. XX, zastúpenej advokátom: JUD
Právna veta: Vychádzajúc z analógie okamžitého skončenia pracovného pomeru v Zákonníku práce (§ 68 ods. 1 písm. b)), že aj v prípade okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona o štátnej službe porušenie služobných povinností zo strany štátneho zamestnanca musí byť zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosiahnuť určitý stupeň intenzity. Nakoľko zákon o štátnej službe ani Zákonník práce nedefinujú zavinenie, je potrebné vychádzať z jeho definície v § 16 Trestného zákona, ktorý rozlišuje zavinenie vo forme úmyslu, alebo nedbanlivosti. U žalobcu je naplnená minimálne vedomá nedbanli ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12CoPr/4/2013 6111229127 30. 11. 2016 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:KSBB:2016:6111229127.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Katkovej a členov senátu JUDr. Jany Haluškovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu J.. V. S., nar. XX. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoPr/15/2016 1115213181 30. 11. 2017 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2017:1115213181.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Ing. Maria Dubaňa a JUDr. Alexandry Hanusovej v právnej veci žalobcu: Ing. K. Š.X., W. X, X., zastúpeného advokátom Mgr. Tomášom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5CoPr/8/2018 1112234846 31. 07. 2018 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2018:1112234846.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej v právnej veci žalobcu: J.. W. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom: C. XX, A. N. E., v zast.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/243/2017 1111202327 10. 07. 2019 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2019:1111202327.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Anny Kašajovej v právnej veci žalobcov: 1/ U.. U. V., O.. XX.XX.XXXX, V. X. V., W. XXXX/
MENU