Nájdené rozsudky pre výraz: spojenie vecí na spoločné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 82

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
231 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Posúdenie vhodnosti viacerých vecí na spojenie je výsledkom subjektívneho hodnotenia konajúceho zákonného sudcu, a preto (ani) odvolací súd v tomto smere nie je oprávnený vnucovať súdu prvej inštancie svoj pohľad na spojenie vecí. Rozhodujúce je so zreteľom na ust. § 166 ods. 1,2 C.s.p. to, či boli naplnené predpoklady tohto ustanovenia, teda či ide o veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán a či to odôvodňuje hľadisko hospodárnosti konania. Na druhej strane, súd rozhodujúci o spojení viacerých vecí na spoločné konanie nemôže opomenúť ani požiadavku rešpektovania pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/6/2019 1316220415 22. 12. 2020 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2020:1316220415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575
Právna veta: Aj právo podľa § 122 ods. 2 Obch. zák. môže spoločník zneužívať, teda vykonávať ho šikanóznym spôsobom. O taký výkon môže ísť najmä vtedy, ak spoločník nevykonáva svoje právo s cieľom skutočne sa oboznamovať s činnosťou spoločnosti, ale len s cieľom sťažovať spoločnosti jej činnosť. Žalobca však v tomto smere dôvodne pripomenul, že napadnuté uznesenie sa netýka konkrétnej požiadavky na konkrétnu žiadosť o informácie, ale upravuje práva spoločníka do budúcnosti a abstraktne. Z ustanovenia § 265 Obch. zák. celkom jasne vyplýva, že právnu ochranu nepožíva výkon práva, ktorý je v rozpore so ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/77/2019 2317219603 25. 02. 2020 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2020:2317219603.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Pavol Laczo a JUDr. Andrea Vyskočová ako členovia senátu v sporovej veci žalobcu: P. I., nar. X. U. XXXX, F. W., X., zastúpeného: STOKLA
Právna veta: Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena a vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude nutné cenu pôvodne dohodnutú podstatne prekročiť, je povinný zákazníka na to bez meškania upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu. Pre oznámenie o prekročení ceny je predpísaná písomná forma, inak nie je platné. Upozornenie musí obsahovať vyrozumenie o nutnosti podstatného zvýšenia ceny a zároveň určenie nove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 9C/207/2009 1408210854 16.06.2011 JUDr. Tatiana Poláková ECLI:SK:OSBA4:2011:1408210854.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV samosudkyňou JUDr. Taťánou Polákovou v právnej veci navrhovateľa: Ján Meszároš - autoklampiar so sídlom Konopná 9, Bratislava, IČO: 11652942, zastúpený: JUDr. Štefan Ševčovič, advokát so sídlom Jégeho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/117/2011 2011899682 31.01.2012 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2012:2011899682.3 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: RELM s.r.o., Malinovského 15, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 102 132, zastúpený advokátom: JUDr. Ľudovít Mráz, Kalinčiakova 21, Bratislava, proti odporcom : 1/ X. M., nar. XX.XX.XXXX, N. XXX, 2/ R. M., nar. XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/84/2015 7112212295 18. 11. 2015 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2015:7112212295.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Ing. W. K. - K. C., K., B. Q. XX, IČO: 143 99 121, zast. JUDr. A. A., nar. XX.X.XXXX, bytom K., B. XXX/XX, proti žalovanému R. Q., bytom K., A. XXX/XX, zast. JUDr. Janou Piatnicovou, advokátkou, so sídlom Gelnica, Tehel
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sa/41/2019 5019200730 29. 01. 2020 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2020:5019200730.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: P. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XXXX/XX, XXX XX I., právne zast. Advokátskou kanceláriou BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. so sídlom Hlavná 979/23, 924 01 Galanta, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/111/2016 7214202961 29. 09. 2016 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2016:7214202961.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu U.. N. O. a sudcov P.. P. M. a U.. H. H., v právnej veci žalobkyne: A. U., T. XXXX/X, O., zastúpená: U.. D. X., advokát, O. XX, O., proti žalovanému: W. S.A., E. A. F. Y. X., XX-XXX X., F. republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/33/2017 7214202955 11. 05. 2017 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2017:7214202955.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v spore žalobkyne: G. B., nar. XX.XX.XXXX, V. XXXX/ X, C., zastúpená JUDr. Ladislavom Scholzom, advokátom Krmanova 16,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/330/2016 4114230593 30. 09. 2016 JUDr. Ingrid Doležajová ECLI:SK:KSNR:2016:4114230593.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ingrid Doležajovej a členiek senátu JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Marty Polyákovej, v právnej veci žalobcu: Bc. M. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom X. XX, proti žalovaným: 1/ J.. B. M., nar. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Sd/31/2012 7012200422 28.06.2012 JUDr. Judita Juráková ECLI:SK:KSKE:2012:7012200422.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: C. H., B. XXX/XXX, X. B., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o vdovský a sirotský dôchodok, takto rozhodol: Spája na spoločné konanie opravné prostriedky navrhova
MENU