Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin podvodu spolupáchateľstvom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

89 dokumentov
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že pre povolenie obnovy konania musia byť kumulatívne splnené dve podmienky. Musia nastať skutočnosti súdu skôr neznáme, a zároveň musia byť spôsobilé privodiť priaznivejšie rozhodnutie pre páchateľa. Možnosť zasahovania do právoplatných rozhodnutí súdov je však v súlade so zásadou nemennosti právoplatných rozhodnutí pre zaručenie právnej istoty striktne obmedzená určením presných zákonných kritérií uvedených v citovanom ustanovení § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Už zo systematického zaradenia inštitútu obnovy konania medzi mimoriadne opravné prostriedky je zrejmé, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Ntok/2/2016 1016010006 02. 03. 2017 JUDr. Marcela Kosová ECLI:SK:KSBA:2017:1016010006.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Marcely Kosovej a sudcov JUDr. Ľudmily Králikovej a JUDr. Kamila Ivánka, v trestnej veci odsúdeného R.. Y. Y., pre pokračovací trestný čin podvodu spolupáchateľstvom v časti formou účas
Právna veta: Predpokladom platného ručiteľského záväzku, je písomné vyhlásenie ručiteľa, že uspokojí veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Z uvedeného vyplýva, že na platný ručiteľský záväzok sa zo zákona vyžaduje písomná forma, t.j., aby ručiteľská listina bola podpísaná ručiteľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 30Cb/120/1994 1094899615 13.11.2014 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2014:1094899615.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci navrhovateľa: DOLPHINS CORPORATION LTD., Suite 13, Oliaji Trade, Center, First Floor, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelská re
Kľúčové slová: úmyselné zavinenieúmyselné spáchanie trestného činu
Právna veta: Na zložke vedomostnej a vôľovej sú v Trestnom zákone vybudované dve formy zavinenia (úmyselné a nedbanlivostné), pričom rozlíšenie medzi nimi sa robí prostredníctvom vôľovej zložky. Úmyselné zavinenie obsahuje vždy vedľa vedomostnej zložky aj zložku vôľovú, pričom u nedbanlivostného zavinenia vôľová zložka chýba. Kritérium vôľe je teda rozhodujúcim kritériom na rozlíšenie foriem zavinenia (úmyslu a nedbanlivosti), pretože je podstatný rozdiel predovšetkým v tom, či páchateľ následok chcel (alebo s ním bol aspoň uzrozumený) alebo ho nechcel. Zložka vedomostná, respektíve vôľová, nemusí vždy zod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4To/4/2016 1110010348 03. 03. 2016 JUDr. Tibor Kubík ECLI:SK:KSBA:2016:1110010348.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Kubíka a sudcov JUDr. Karola Kováča a JUDr. Petra Šamka v trestnej veci proti obžalovanému V. F. a spol. stíhaných pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 pí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 33Nt/12/2010 4110010807 14.08.2012 Mgr. Pamela Záleská ECLI:SK:OSNR:2012:4110010807.1 Uznesenie Okresný súd Nitra, predsedom senátu Mgr. Pamelou Záleskou v trestnej veci odsúdeného T. C., o žiadosti odsúdeného o zahladenie odsúdenia, v Nitre dňa 14.08.2012 takto rozhodol: Podľa § 92 odsek 1 písmeno b) Trestného zákona sa zahladzuje odsúdenie narodenému XX.X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2T/14/2011 1111010153 09.06.2015 JUDr. Stanislav Dutko ECLI:SK:OSBA1:2015:1111010153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I, pred samosudcom JUDr. Stanislavom Dutkom, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 09.06.2015, v trestnej veci obžalovaných RaN. I. a Ľ. K., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2 k § 250 o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 45C/11/2012 1312201037 23.04.2012 JUDr. Daniela Linetová ECLI:SK:OSBA3:2012:1312201037.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava III v Bratislave, v právnej veci navrhovateľa: E. U., V. Z. XX, G., štátny občan SR, proti odporcovi: R. E., V. P. Š. XX, V., štátny občan SR, o zaplatenie 25.493,45 eur spolu s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd konanie z a s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 33T/165/2009 4109011155 27.08.2014 Mgr. Pamela Záleská ECLI:SK:OSNR:2014:4109011155.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Samosudca Okresného súdu Nitra, Mgr. Pamela Záleská, v trestnej veci obžalovaného G. Q., pre trestný čin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 9 odsek 2 k § 250 odsek 1, odsek 4 písmeno b) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 4T/107/2007 1207010585 06.03.2012 JUDr. Bohuslav Padrta ECLI:SK:OSBA2:2012:1207010585.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v senáte zloženom JUDr. Bohuslav Padrta ako predseda senátu a P. V. a J. W. ako prísediace na hlavnom pojednávaní konanom dňa 6.3.2012 v Bratislave rozhodol: Ľ. W. H. Č. W. C. P. N. Č. , --------------
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 33T/82/2012 8112011040 23.09.2014 JUDr. Peter Šuťák ECLI:SK:OSPO:2014:8112011040.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov samosudcom JUDr. Petrom Šuťakom na hlavnom pojednávaní konanom dňa 23. septembra 2014 takto rozhodol: Obžalovaní: 1. W. S. R. I. Ú. Č. A. S., nar. X.X.XXXX v O., trvale bytom V., W. XX, 2. Ing. E. J. R. Q. V. U. Y. I., n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 2T/127/2008 2208010481 18.05.2011 Mgr. Rudolf Novotný ECLI:SK:OSDS:2011:2208010481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dunajská Streda v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Rudolfa Novotného a z prísediacich T. I. a G.. K. D. v trestnej veci obžalovaného H. Q., pre trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej peč
MENU