Nájdené rozsudky pre výraz: uspokojenie záložného veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 10. Podľa § 151 písm. a/ Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 11. Z uvedeného vyplýva, že zo záložného práva vznikajú práva a povinnosti záložnému veriteľovi, t.j. tomu, kto má pohľadávku zabezpečenú záložným právom a kto má právo na uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a záložnému dlžníkovi, t.j. osobe, ktorá je vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/329/2017 3816211280 13. 09. 2018 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2018:3816211280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu T. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom N., F. nad N. XXX, zastúpeného P. kanceláriou
Právna veta: Podľa § 561 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť (...) Právna úprava § 561 Občianskeho zákonníka týkajúca sa alternatívneho spôsobu plnenia konkretizuje, ktoré z viacerých možných plnení majúcich za následok zánik dlhu bude dlžníkom uskutočnené, čo prichádza do úvahy iba vtedy, ak kogentná právna norma, rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo dohoda zmluvných strán neustanovuje inak. Voľba plnenia je jednostranným a adresným právnym úkonom, ktorým dlžník určuje spôso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/382/2017 6116211678 13. 12. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6116211678.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobcu DPS FINANCIAL CONSULTING, s. r. o., so sídlom Tamaškovičova 1
Právna veta: 23. Je nevyhnutné poznamenať, že skutočným záujmom záložcu pri výkone záložného práva bez ohľadu na spôsob jeho výkonu, je previesť vlastnícke právo zo záložcu na tretiu osobu s cieľom čo najvyššieho zisku. Práve v dôsledku uvedeného záujmu záložcu bola v zákone v ustanovení § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka upravená povinnosť záložného veriteľa, konajúceho v mene záložcu, konať s odbornou starostlivosťou pri priamom predaji tak, aby sa záloh predal za cenu, za ktorú sa predáva porovnateľný predmet, na ktorom je zriadené záložné právo, za porovnateľných podmienok, v čase a mieste preda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1CoKR/8/2019 8118203079 14. 05. 2020 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2020:8118203079.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobcu: FAVIDE, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 54, 083 01 Sabinov, IČO: 47
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Cbi/29/2005 1005201200 20.10.2011 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2011:1005201200.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci žalobcu: Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, proti žalovaným: 1. J.. R. F., N.. XX.X.XXXX, B. XXX/XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/47/2017 6616200586 18. 10. 2017 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2017:6616200586.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobkyne: 1/ I. D., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 6C/289/2013 4213215629 10.06.2014 JUDr. Agneša Néveryová ECLI:SK:OSKN:2014:4213215629.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno v právnej veci žalobcu : ALTERNATÍVA s.r.o. IČO: 36521876 so sídlom Komárno, Kossúthovo námestie 12, v konaní zastúpená : Mgr. Cyntia Takács Szalai, advokátka, so sídlom Komárno, Námestie M.R.Štefánika 6 proti žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/91/2013 2111222505 29.04.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2111222505.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50/1593, Piešťany, IČO: 36
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/699/2014 3514207972 16.10.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3514207972.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky G. I., bytom G. XXXX, G. U. proti odporcovi Z., s.r.o., so sídlom Y. XX, T. o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 10C/281/2012 6712219531 04.03.2013 JUDr. Silvia Minková ECLI:SK:OSZV:2013:6712219531.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Zvolen v konaní pred samosudkyňou JUDr. Silviou Minkovou v právnej veci navrhovateľa QUIETTIME s.r.o.,Chata Ovčiar 4565, 962 37 Kováčová, IČO: 36 656 178 proti odporcovi UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancova 1/A, 813 33 Brat
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/378/2011 3811212295 08.11.2011 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2011:3811212295.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: G.. Y. S. - Y., H., F. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpenej JUDr. U. J., advokátom so sídlom v D., F. XXXX, proti odporcovi 1/ T.-N., X. so sídlom v F., Q. XX/XX, IČO: XX XXX XXX, 2/ T. M., bytom F., Q. XX/XX, o z
MENU