Nájdené rozsudky pre výraz: uspokojenie záložného veriteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 70

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 10. Podľa § 151 písm. a/ Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 11. Z uvedeného vyplýva, že zo záložného práva vznikajú práva a povinnosti záložnému veriteľovi, t.j. tomu, kto má pohľadávku zabezpečenú záložným právom a kto má právo na uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a záložnému dlžníkovi, t.j. osobe, ktorá je vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/329/2017 3816211280 13. 09. 2018 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2018:3816211280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu T. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom N., F. nad N. XXX, zastúpeného P. kanceláriou
Právna veta: 23. Je nevyhnutné poznamenať, že skutočným záujmom záložcu pri výkone záložného práva bez ohľadu na spôsob jeho výkonu, je previesť vlastnícke právo zo záložcu na tretiu osobu s cieľom čo najvyššieho zisku. Práve v dôsledku uvedeného záujmu záložcu bola v zákone v ustanovení § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka upravená povinnosť záložného veriteľa, konajúceho v mene záložcu, konať s odbornou starostlivosťou pri priamom predaji tak, aby sa záloh predal za cenu, za ktorú sa predáva porovnateľný predmet, na ktorom je zriadené záložné právo, za porovnateľných podmienok, v čase a mieste preda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1CoKR/8/2019 8118203079 14. 05. 2020 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2020:8118203079.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobcu: FAVIDE, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 54, 083 01 Sabinov, IČO: 47
Právna veta: Podľa § 561 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť (...) Právna úprava § 561 Občianskeho zákonníka týkajúca sa alternatívneho spôsobu plnenia konkretizuje, ktoré z viacerých možných plnení majúcich za následok zánik dlhu bude dlžníkom uskutočnené, čo prichádza do úvahy iba vtedy, ak kogentná právna norma, rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo dohoda zmluvných strán neustanovuje inak. Voľba plnenia je jednostranným a adresným právnym úkonom, ktorým dlžník určuje spôso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/382/2017 6116211678 13. 12. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6116211678.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobcu DPS FINANCIAL CONSULTING, s. r. o., so sídlom Tamaškovičova 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Cbi/29/2005 1005201200 20.10.2011 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2011:1005201200.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci žalobcu: Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, proti žalovaným: 1. J.. R. F., N.. XX.X.XXXX, B. XXX/XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/47/2017 6616200586 18. 10. 2017 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2017:6616200586.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobkyne: 1/ I. D., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/27/2018 6317208083 25. 04. 2018 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2018:6317208083.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci navrhovateľa GROUP, s.r.o., so sídlom Boženy Běmc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/233/2013 1110203029 28. 01. 2015 JUDr. Elena Ondrišová ECLI:SK:KSBA:2015:1110203029.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a sudcov JUDr. Miroslavy Janečkovej a Mgr. Štefana Zelenáka v právnej veci navrhovateľa 1. KOŠICKÁ DRAŽOBNÁ s.r.o. v likvidácii, Trieda SNP
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/91/2013 2111222505 29.04.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2111222505.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Boženy Husárovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50/1593, Piešťany, IČO: 36
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/699/2014 3514207972 16.10.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3514207972.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky G. I., bytom G. XXXX, G. U. proti odporcovi Z., s.r.o., so sídlom Y. XX, T. o nariadenie predbežného opatrenia, na odvolanie odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/176/2017 4116209088 25. 07. 2018 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2018:4116209088.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dagmar Podhorcovej a sudkýň JUDr. Ingrid Doležajovej a JUDr. Marty Polyákovej, v právnej veci žalobcu: UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so síd
MENU