Nájdené rozsudky pre výraz: výkaz nedoplatkov ako exekučný titul

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/241/2013 1212201197 28. 01. 2015 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2015:1212201197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Michaely Frimmelovej v právnej veci navrhovateľa: C. R.Š., bytom H. XX, D., proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/266/2012 1012201487 29. 10. 2013 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2013:1012201487.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: B.. C. E., D. XX, XXX XX R., zastúpený: Mgr. Silviou Kaveschánovou, advokátkou, Trnavská cesta 104, 821 01 Bratislava, proti žalovanému: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, o pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/3/2012 6211200972 30.04.2012 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2012:6211200972.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831 proti povinnej: S. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. S. XX, o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 425,95 Eur s prís
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17CoE/110/2014 8513204379 20. 01. 2015 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2015:8513204379.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnému Z. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX, o vymoženie 205,20 Eur, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/109/2013 5013200879 12. 12. 2013 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2013:5013200879.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: Z. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX/XXX, H. K., práv. zast. JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom J. K. XXX/XX, L., proti žalovanému: Colný úrad Žilina, so sídlom Pri cintoríne 36, Žilina, v konaní o pre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7CoE/101/2014 5614200417 27. 02. 2015 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:KSZA:2015:5614200417.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnému: F. C., nar. XX.XX.XXXX, toho času vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS, S. W.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 25Sa/10/2016 3016200725 04. 04. 2017 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2017:3016200725.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v konaní pred sudkyňou JUDr. Alenou Radičovou v právnej veci žalobcu: JUDr. Dušan Sopko, súdny exekútor, so sídlom Svit, Okružná 17 proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/84/2014 3713210826 12. 08. 2014 JUDr. Jozef Mészáros ECLI:SK:KSTN:2014:3713210826.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, so sídlom Bratislava, Cintorínska 21, IČO: 35 776 005 proti povinnému: C. Y., bytom T., P. XXX, o vymoženie 1.351,80 € s prísl., na odvolanie oprávneného proti uzneseniu Okresného súd
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoE/2/2022 3805898626 10. 02. 2022 JUDr. Gabriela Janáková ECLI:SK:KSTN:2022:3805898626.3 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: 1/ Sociálna poisťovňa, pobočka Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO: 30 807 484, 2/ OMIKRON TRADING LIMITED so sídlom Nerine Chambers, P.O.Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Isl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 15CoE/288/2017 7714201467 18. 10. 2018 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2018:7714201467.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Baranovej a členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Milana Končeka, v exekučnej veci oprávneného: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 325 490, proti
MENU