SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65253
USSR: 36159
NSČR: 125515
NSSČR: 67738
USČR: 80418
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426454
Krajské súdy (ČR): 46225
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: väzba


Približný počet výsledkov: 110 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: väzba
  • vazba nájdené 944 krát v 110 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5246 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3885 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 768 dokumentov
Krajské súdy SR 23552 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 45 dokumentov
Odborné články 21 dokumentov


Kľúčové slová: väzobné dôvody, predĺženie lehoty väzby, predĺženie trvania väzby, trvanie väzby

Zbierka NS 7-8/1992
R 57/1992
Uznesenie
Právna veta: Proti rozhodnutí soudu o návrhu prokurátora na prodloužení vazby podle § 71 odst. 1 tr. ř. ve znění zák. c. 558/1991 Sb. není přípustná stížnost podle § 74 odst. 1 tr. ř., § 141 odst. 2 tr. ř. Pokud při rozhodování podle § 71 odst. 1 tr. ř. soud rozhodne, že se návrh prokurátora na prodloužení vazby zamítá, nerozhoduje v důsledku toho o propuštění obviněného z vazby; obviněného z vazby propustí podle § 71 ods. 2 tr. ř. prokurátor. Jestliže však soud v souvislosti s návrhem prokurátora zjistí, že důvody vazby neexistují, propustí obviněného z vazby podle § 72 odst. 1 tr. ř. a nerozhoduje již ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tr. ř. Tato stížnost má sice odkladný účinek, ale pokud o ní není rozhodnuto do uplynutí zákonné lhůty trvání vazby a vazba po tomto rozhodnutí není prodloužena, musí prokurátor propustit obviněného na svobodu. Obdobně není rozhodnutím o vazbě, proti kterému ... o vazbě. Ustanovení § 68 tr. ř., které je označeno nadpisem „Rozhodnutí o vazbě”, upravuje pouze vzetí obviněného do vazby, avšak výčet variant rozhodnutí, která jsou rozhodnutími o vazbě, tím zjevně není vyčerpán. Stačí odkázat na ustanovení § 74 .
Právna veta: Väzba obvineného, ktorému hrozí vysoký trest, je odôvodnená v zmysle § 67 písm. a) Tr. por. len za predpokladu zistenia niektorej ďalšej konkrétnej skutočnosti, tykajúcej sa najmä osoby páchateľa alebo okolnosti prípadu, ktoré v súvislosti s predpokladanou citeľnou sankciou obavu z úteku odôvodňujú. Sama skutočnosť, že v priebehu trestného stíhania majú byť vykonané ďalšie procesné úkony, ako výsluchy svedkov a pod., neznamená sama osebe, že obvinený bude na nich pôsobiť, resp. ináč mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dôvodom pre väzbu v zmysle § 67 písm. b) Tr. p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že obvinený bude na nich pôsobiť, resp. ináč mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Dôvodom pre väzbu v zmysle vyššie citovaného ustanovenia nemôže byť ani skutočnosť, že obvinený popiera spáchanie skutku. Popieranie viny zo strany obvineného ... spochybňujú skutočnosť, že trestný čin spáchal obvinený A. K. Žiadal preto, aby Najvyšší súd SR preskúmal dôvody ďalšieho trvania väzby. Najvyšší súd SR pri rozhodovaní o sťažnosti obvineného preskúmal podľa § 147 ods. 1 písm. a), b) Tr .
Kľúčové slová: úprava dôchodku, výkon práce vo väzbe, započítanie doby zamestnania, výpočet výšky starobného dôchodku, starobný dôchodok

Zbierka NS 10/1992
R 57/1992
Uznesenie
Právna veta: Informatívny (predbežný) výpočet výšky starobného dôchodku, na ktorý má vzniknúť nárok až v budúcnosti, nemôže byť predmetom preskúmania súdom. Započítanie dôb zamestnania v čase nezákonného výkonu trestu v I. alebo II. pracovnej kategórii umožňuje ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb. len v rozsahu, v ktorom poškodený vykonával vo výkone trestu odňatia slobody práce, ktoré by odôvodňovali zaradenie zamestnania do I. alebo n. pracovnej kategórie. Ak si žiadateľ o starobný dôchodok zvolil úpravu dôchodku podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 119/1990 Zb.) formou príplatku k dôc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... II. pracovnej kategórie, a 15 Kčs za každý mesiac väzby a výkonu trestu odňatia slobody v ostatných prípadoch. Nemôže sa preto súčasne domáhať úpravy dôchodku aj podľa ustanovenia § 25 ... § 25 ods. 7 zákona č. 119/1990 Zb. formou príplatku k dôchodku v sume 20 Kčs za každý mesiac väzby a výkonu trestu odňatia slobody, v ktorom vykonával práce za podmienok, ktoré by odôvodňovali ich posudzovanie ako zamestnanie I. alebo .
Kľúčové slová: väzba, prijatie majetkovej záruky, trestné stíhanie, dôvody väzby

Zbierka NS 7-8/1991
R 55/1991
Uznesenie
Právna veta: Základným hľadiskom, ktoré treba brať do úvahy pri rozhodovaní o prijatí majetkovej záruky aj pri stanovení jej formy a výšky podľa § 73a ods. 1, 2 Tr, por., je otázka, či, prípadne aká majetková záruka dostatočne odstráni odôvodnenú obavu, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu [§ 67 písm. a) Tr. por.]. I u závažných trestných činov sankcionovaných vysokým trestom môže byť dostatočná majetková záruka určená pri dolnej hranici zákonného rozpätia, ak ide o menej narušeného obvineného, pre ktorého by se zreteľom na jeho majetkové pomery, prípadne maj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tieto okolnosti viedli prvostupňový súd k záverom o splnení podmienok pre prijatie majetkovej záruky a prepustenie obžalovaného z väzby na slobodu, s ktorým sa stotožňuje aj odvolací súd. Ohľadne výšky prijatej majetkovej záruky je napokon potrebné ... Generálny prokurátor Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí navrhol vyhovieť sťažnosti krajského prokurátora a obžalovaného aj naďalej ponechať vo väzbe z dôvodov § 67 písm. a) Tr. por. Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade podanej sťažnosti .
Kľúčové slová: obnova konania , trovy konania pri právoplatnom uznaní za vinného, odmena a hotové výdavky

Zbierka NSČSFR 7-8/1991
R 41/1991
Uznesenie
Právna veta: V prípade celkom bezvýsledného návrhu na obnovu konania odsúdený ani iný navrhovateľ nie je oprávnený podľa § 151 ods. 4 Tr. por. na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu podľa § 151 ods. 3 Tr. por., i keď odsúdenému bol v konaní o tomto návrhu obhajca ustanovený. Podľa § 153 ods. 1 Tr. por. je totiž takýto navrhovateľ povinný nahradiť štátu iba trovy konania o návrhu na obnovu, ktoré stanovil paušálnou sumou minister spravodlivosti, nie však odmenu a hotové výdavky uhradené štátom ustanovenému obhajcovi. Predseda senátu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. rozhoduje iba o povinnosti na náhradu odmeny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tr. por. a jej následným uhradením štátom. Podobná situácia je pri rozhodovaní o povinnosti k náhrade trov spojených s výkonom väzby, kde sa tiež neurčuje ich konkrétna výška, ale len povinnosť odsúdeného nahradiť tieto trovy. Naopak, v prípade náhrady trov poškodeného .
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania, odklad trestného stíhania, sudcovská imunita

Zbierka NSČSFR 4-5/1992
R 41/1992
Rozsudok
Právna veta: K otázce nepřípustnosti trestního stíhání podle § 11 odst. 1 písni, c) tr. ř. a k podmínkám, kdy je trestný čin soudce spáchán v souvislosti s výkonem jeho soudcovské funkce ve smyslu § 54 zák. č. 36/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nyní ve smyslu § 55 odst. 1 zák. č. 335/1991 Sb.). Odmítá-li soudce vojenského soudu vykonávat soudcovskou funkci v určitém místě a je-li pro tento čin trestně stíhán, jde o čin spáchaný v souvislosti s výkonem soudcovské funkce. Za takový čin lze soudce vojenského soudu trestně stíhat jen se souhlasem orgánu, který ho do soudcovské funkce zvolil (jmenoval ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... při výkonu soudcovské funkce nebo v souvislosti s výkonem této funkce je možno soudce trestně stíhat nebo vzít do vazby pouze se souhlasem orgánu, který je zvolil. V uvedené době byli soudci z povolání vojenských soudů voleni Federálním shromážděním .
Právna veta: Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, ktoré nie je v súlade so zákonom, môže vyvolať zo strany obhajoby procesné úkony smerujúce na odstráneniu nežiadúcich právnych dôsledkov na obvineného, ktoré by v prípade správneho rozhodnutia neboli potrebné. Takéto rozhodnutia môžu byť príčinou vzniku trov za úkon obhajoby v záujme obvineného a náklady vynaložené na ne sú v príčinnej súvislosti s nezákonnými rozhodnutiami, lebo boli týmito rozhodnutiami vyvolané. Za takto vzniknutú škodu je daná zodpovednosť podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 58/1969 Zb.

Úryvok z textu:
... porušený zákon. Z odôvodnenia : Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím, ktoré v trestnom konaní (pokiaľ nejde o rozhodnutie o väzbe alebo treste) vydal štátny orgán. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Je podmienkou priznania nároku, aby nezákonné rozhodnutie príslušný orgán zrušil .
Kľúčové slová: nedovolené prerušenie tehotenstva, podvod, umelý potrat, predstierané prerušenie tehotenstva

Zbierka NS 7-8/1992
R 50/1992
Uznesenie
Právna veta: I. Jestliže lékař za předstírané přerušení těhotenství přijme úplatu, jde o trestný čin podvodu (§ 250 tr. zák.) a nikoli o trestný čin záležející v nedovoleném zákroku proti životu lidského plodu. II. Pouhý projev ochoty provést za úplatu nedovolené přerušení těhotenství u ženy, která je k takovému zákroku již rozhodnuta, není trestný.

Úryvok z textu:
... trestu odnětí svobody na šest měsíců v případě nedobytnosti peněžitého trestu. Zároveň bylo rozhodnuto o započtení vazby do trestu odnětí svobody. Podkladem odsuzujícího výroku bylo zjištění okresního soudu, že obviněný MUDr. A. F. v ... písm. b) tr. ř. (zák. č. 87/1950 Sb.) zamítl; zároveň bylo tímto usnesením býv. krajského soudu rozhodnuto o započtení další vazby do trestu odnětí svobody. Generální prokurátor ČR podal 15. 8. 1991 ve prospěch obviněného MUDr. A. F .
Právna veta: Podle § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu ve znění novely č. 558/1991 Sb. je po podání obžaloby vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení i soudce, který před účinností této novely v projednávané věci rozhodoval v přípravném řízení o stížnosti proti rozhodnutí o zajištění osob podle §146a písm. a) tr. ř. ve znění před novelou.

Úryvok z textu:
... ní účinném do 31. 12. 1991 o stížnosti proti rozhodnutí prokurátora o vzetí do vazby není rozhodováním o vazbě, byla-li stížnost zamítnuta a obviněný ponechán ve vazb ... ezkoumat rozhodnutí prokurátora, ale nemohl sám rozhodnout, že se obviněný bere do vazby. Stěžovatel dále namítá, že rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky není v souladu ... zn. 2 Kv 101/90, jímž byl obviněný J. S. vzat do vazby. Proti tomuto usnesení Nejvyššího soudu České republiky podal stížnost ministr spravedlnosti České republiky, v .
Kľúčové slová: predĺženie lehoty väzby, trvanie väzby, prepustenie obvineného z väzby, dôvod na predĺženie väzby

Zbierka NS 7-8/1992
R 59/1992
Uznesenie
Právna veta: Nejvyšší soud je věcně příslušný rozhodovat o prodloužení vazby podle § 71 odst. 4 tr. ř. v přípravném řízení jen v těch případech, kdyby trvání vazby mělo přesáhnout dobu jednoho roku.

Úryvok z textu:
... být zmařeno nebo ztíženo dosažení účelu trestního řízení, rozhodování Nejvyššího soudu o prodloužení vazby je podmíněno existencí závažných důvodů, pro které nebylo možno přípravné ř ... svobod občanů. Podle § 71 odst. 5 věta první tr. ř. o prodloužení vazby podle odst. 4 v přípravném řízení rozhoduje na návrh generálního prokurátora Nejvyšší soud ... odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam návrh generálního prokurátora ČSFR na prodloužení vazby u mladistvého T. V. městskému soudu v Praze. Z odůvodnění: Usnesením .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.