Nájdené rozsudky pre výraz: jednota skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
15 dokumentov
59 dokumentov
12 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Pachatel, který jedná vůči poškozené osobě mladší než patnáct let způsobem zakládajícím znaky trestného činu pohlavního zneužívání spáchaného jinou formou než souloží a teprve během tohoto jednání se rozhodne, že ji násilím donutí k souloži s jiným pachatelem a tento záměr uskuteční, aniž by tím sledoval své pohlavní uspokojení, naplňuje znaky trestného činu pohlavního zneužívání podle § 242 odst, 1 tr. zák. a trestného činu znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. ve vícečinném souběhu. Jednání, kterým tento pachatel naplňuje skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, totiž n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání krajského prokurátora v Hradci Králové a mladistvého B. H. Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek krajského soudu v Hradci Králové z 26. června 1991 sp. zn. 1 T 6/91 ohledně mladistvého B. H. v celém rozsahu a jeho trestní věc vrátil krajskému soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl. Ve věci mladistvého J. Z. citovaný rozsudek zrušil ve výroku o trestu a sám mu uložil trest. Z odůvodnění : Napadeným rozsudkem byli mladiství B. H. a J. Z., uznáni vinnými jako spolupachatelé trestným čine
R 15/1994
Právna veta: I. Jestliže pachatel útočí fyzicky na poškozenou nejprve proto, aby ji donutil, aby něco konala, a pak, když zjistí, že je jeho snaha bezvýsledná, a naopak hrozí nebezpečí, že poškozená jeho jednání oznámí policii, veden záměrem ji v tom zabránit vystupňuje útok tak, že ji úmyslně usmrtí, naplňuje znaky trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák. a trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1,2 písm. f) tr. zák. ve vícečinném souběhu. II. Podle § 176 odst. 2 tr. ř. může být obžaloba podána jen pro skutek, pro který bylo vzneseno obvinění ( § 163 tr. ř.). Byla-li obžaloba podána v rozporu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvoláním obžalovaného L. D. a jeho rodičů J. D. a I. D. Vrchní soud podle § 258 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové z 27. dubna 1993 sp. zn. 1 T 12/93 ve výroku o vině trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. obžalovanému L. D. za trestné činy vydírám podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák., jimiž byl uznán vinným napadeným rozsudke
R 25/1995
Právna veta: I. Má-li být podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. z důvodu použití čl. I odst. 1 Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. 2. 1993, musí být ve vztahu k subjektivní stránce trestného činu provedeny důkazy v takovém rozsahu, aby bylo vyloučeno, že jde o úmyslný trestný čin. Amnestie ze dne 3. 2. 1993 se totiž vztahuje jen na trestné činy spáchané z nedbalosti. II. Jestliže obviněný řídí motorové vozidlo v době, kdy vykonává trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona Vrchní soud v Praze zrušil usnesení bývalého obvodního prokurátora pro Prahu 8 ze dne 2. 3. 1993 sp. zn. 2 Pv 831/91 a obvodnímu státnímu zástupci pro Prahu 8 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením bývalého obvodního prokurátora pro Prahu 8 ze dne 2. 3. 1993 sp. zn. 2 Pv 831/91 bylo podle § 172 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. s odkazem na čl. I odst. 1 Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. 2. 1993
R 25/1994
Právna veta: I. Jestliže pachatel v úmyslu usmrtit tři osoby vnikne do bytu, kde se všechny nacházejí, a tam je postupně v těsném sledu napadne jednáním způsobilým vyvolat smrt, naplňuje znaky jednoho trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1,2 písm. a) tr. zák., resp. jeho pokusu (§ 8 odst. 1 tr. zák.), a nikoli tří takových trestných činů. II. Podmínkou pro uložení trestu vyhoštění podle § 57 tr. zák. je, pokud jde o státní příslušnost obžalovaného, zjištění, že obžalovaný není státním občanem České republiky. Přitom je třeba, pokud jde o bývalého občana České a Slovenské Federativní Republiky, ap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obviněného F. S. zrušil Vrchní soud v Praze rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve výroku o náhradě škody ohledně poškozené K. S., a ohledně poškozeného státu zastoupeného Poliklinikou II Hradec Králové, a znovu o náhradě škody rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný F. S. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. a), d) tr. zák., a odsouzen podle § 219 odst. 2 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tř
R 43/2007
Právna veta: V rámci rozhodování podle § 151 odst. 3 tr. ř. soud není oprávněn přezkoumávat, zda z hlediska taktiky obhajoby bylo potřebné, aby se obhájce zúčastnil některých úkonů. V této souvislosti jsou předmětem přezkoumání soudem otázky, zda se jednalo o úkony právní služby ve smyslu advokátního tarifu, zda se obhájce zúčastnil úkonů v daném trestním řízení a zda se tyto úkony konaly.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové zamítl stížnosti odsouzeného P. S. a obhájkyně JUDr. J. R. podané proti usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 3. 6. 2005, sp. zn. 4 T 255/2004. Z odůvodnění: Napadeným usnesením ze dne 3. 6. 2005, sp. zn. 4 T 255/2004, rozhodl Okresní soud v Semilech tak, že podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. přiznal obhájkyni JUDr. J. R. za obhajobu odsouzeného P. S. odměnu ve výši 55 350 Kč, režijní paušály ve výši 3000 Kč, cestovní výlohy ve výši 23 525,50 Kč, náhradu za prom
R 1/1996
Právna veta: I. Totožnost skutku v trestním řízení je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná. Z hlediska zachování totožnosti jednání i následku nejsou podstatné ty skutkové okolnosti, které charakterizují jen zavinění či jiný znak subjektivní stránky činu. Následkem se přitom rozumí porušení individuálního objektu trestného činu v jeho konkrétní podobě, tedy konkrétní následek (porušení určitého jedinečného vztahu - zájmu), nikoli určitý typ násle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 6. 1994 sp. zn. 7 To 101/94 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Přerov, ze dne 18. 3. 1994 sp. zn. 2 T 48/93 byl obviněný I. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., protože s cílem obohatit se ke škodě na cizím majetku, když byl značně zadlužen, a proto aby částe
R 1/1996
Právna veta: I. Totožnost skutku v trestním řízení je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná. Z hlediska zachování totožnosti jednání i následku nejsou podstatné ty skutkové okolnosti, které charakterizují jen zavinění či jiný znak subjektivní stránky činu. Následkem se přitom rozumí porušení individuálního objektu trestného činu v jeho konkrétní podobě, tedy konkrétní následek (porušení určitého jedinečného vztahu - zájmu), nikoli určitý typ násle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 6. 1994 sp. zn. 7 To 101/94 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Přerov, ze dne 18. 3. 1994 sp. zn. 2 T 48/93 byl obviněný I. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., protože s cílem obohatit se ke škodě na cizím majetku, když byl značně zadlužen, a proto aby částe
MENU