SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Kategória:
Meritum veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 53 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 64 krát v 53 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13453 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 27660 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5801 dokumentov
Krajské súdy SR 34398 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 37 dokumentov
Odborné články 881 dokumentov


Právna veta: K některým otázkám rozhodování soudů o rozvodu manželství a o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Úryvok z textu:
... podkladů a míře znalostí soudců o odůvodněných potřebách nezletilých dětí podle jejich věku, znalostí judikatury , atd. Jsou tu kladeny značné nároky na odpovědnost soudce při jeho rozhodování a na jeho důslednost a .
Meritum Amnestia
Kľúčové slová: amnestia, rozhodnutie o použití amnestie, trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, trest odňatia slobody

Zbierka NSČSFR 6/1991
R 1/1991
Právna veta: Při aplikaci článku II odst. 2 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii z 1. ledna 1990 se část trestů odnětí svobody, která byla prominuta, tj. jedna třetina, nejméně však dva roky v případě trestů uložených za úmyslné trestné činy (písm. a) cit. ustanovení), jedna polovina, nejméně však tři roky v případě trestů uložených za trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. b) cit. ustanovení) a jedna třetina, nejméně však tři roky v případě trestů úhrnných a souhrnných uložených za úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. c) cit. ustanovení), vypočítává z celého uloženého ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z jiného právního důvodu. Tato úvaha podávající se ze samé podstaty amnestie ve formě agraciace je potvrzována i dosavadní judikaturou. Tak např. z rozhodnutí č. 48/1976 Sb. rozh. tr. vyplývá, že amnestie ve formě agraciace (a popř. ani rehabilitace .
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... závěr především skutečnost, že obžalovaný jednal popsaným způsobem ze ziskuchtivosti, tedy z pohnutky, která se podle ustálené judikatury (např. Sb. rozh. tr. č. 41/1976) považuje za zavrženíhodnou. V daném případě tuto skutečnost ještě podtrhuje ta okolnost .
Právna veta: Podle § 30 odst. 2 věta druhá trestního řádu ve znění novely č. 558/1991 Sb. je po podání obžaloby vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení i soudce, který před účinností této novely v projednávané věci rozhodoval v přípravném řízení o stížnosti proti rozhodnutí o zajištění osob podle §146a písm. a) tr. ř. ve znění před novelou.

Úryvok z textu:
... právech, že trestní věc musí být projednána „nezávislým a nestranným soudem” (čl. 6 odst. 1 cit. Úmluvy). Ve smyslu judikatury Evropské komise a Evropského soudu pro lidská práva za nestranný se nepovažuje soud složený ze soudce nebo soudců, kteří .
Meritum Dôchodok
Kľúčové slová: starobný dôchodok, poistenec má nárok na starobný dôchodok

Zbierka NSČSFR 9-10/1991
R 38/1991
Právna veta: Pro posouzení toho, zda pracující důchodce vykonává zaměstnání za podmínek, stanovených pro poskytování starobního důchodu v nezměněné výši, je rozhodující ta práce, která tvoří hlavní náplň pracovních úkolů pracovníka. Pokud je pracujícímu důchodci poskytováno zaměstnavatelem pracovní volno k výkonu jiných úkonů, povinností a funkcí, je to možné za splnění zákonných předpokladů stanovených o překážkách v práci v pracovněprávních předpisech ) pro všechny pracovníky v pracovním poměru.

Úryvok z textu:
... řadový pracovník nebo vedoucí (řídící) pracovník. I z hlediska uvedeného vývoje právní úpravy (a s ním souvisící uveřejněné judikatury) bylo třeba se při řešení projednávané věci u soudů obou stupňů zabývat aplikací a výkladem shora citovaných .
Kľúčové slová: invalidný dôchodok, zmena výšky invalidného dôchodku, dávka dôchodkového zabezpečenia, príčina invalidity

Zbierka NSČSFR 2-3/1992
R 19/992
Právna veta: Je-li prokázáno, že poživatel invalidního důchodu splňoval podmínky pro přiznání invalidního důchodu při pracovním úrazu a uplatnil nárok na přiznání tohoto důchodu, je rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, jímž se tento důchod přiznává, změnou výše dávky (ve smyslu ustanovení § 95 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb.); nejde tu o nové vyměření invalidního důchodu ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona ě. 100/1988 Sb. Žádost o změnu výše již přiznané dávky je třeba od účinnosti zákona č. 100/1988 Sb. uplatnit písemně (§ 119 odst. 2 tohoto zákona), pokud řízení o změně výše dávky nebylo zahá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zpravidla na žádost; v odstavci 3 téhož ustanovení bylo uvedeno, že žádost o dávku se podávala národnímu výboru žadatelova bydliště. Judikatura soudů vycházela přitom ze závěru, že tu stačilo, aby oprávněný jakýmkoli způsobem projevil vůči orgánu .
Právna veta: Je-li prokázáno, že poživatel invalidního důchodu splňoval podmínky pro přiznání invalidního důchodu při pracovním úrazu a uplatnil nárok na přiznání tohoto důchodu, je rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, jímž se tento důchod přiznává, změnou výše dávky (ve smyslu ustanovení § 95 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb.); nejde tu o nové vyměření invalidního důchodu ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona ě. 100/1988 Sb. Žádost o změnu výše již přiznané dávky je třeba od účinnosti zákona č. 100/1988 Sb. uplatnit písemně (§ 119 odst. 2 tohoto zákona), pokud řízení o změně výše dávky nebylo zahá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zpravidla na žádost; v odstavci 3 téhož ustanovení bylo uvedeno, že žádost o dávku se podávala národnímu výboru žadatelova bydliště. Judikatura soudů vycházela přitom ze závěru, že tu stačilo, aby oprávněný jakýmkoli způsobem projevil vůči orgánu .
Zbierka NSČSFR 4/1994
R 7/1994
Právna veta: I. Tu část jednání pachatele, které se dopustil před změnou trestního zákona, lze posoudit spolu s částí jednání spáchaného po této změně jako pokračující nebo trvající trestný čin jediný jen tehdy, jestliže byly útoky spácháné za účinnosti dřívějšího zákona vůbec trestné. II. Jestliže byl pachatel trestného činu odsouzen za trestný čin, jehož se skutečně dopustil, v rozporu s ustanoveními trestního řádu o nepřípustnosti trestního stíhání vztahujícími se pouze k jeho osobě (např. překážka věci rozsouzené), nemá tato vada vliv na zákonnost odsouzení účastníka na jeho trestném činu.

Úryvok z textu:
... , a současně jednal v úmyslu opatřit sobě, nebo někomu jinému neoprávněný prospěch (srov. též tehdejší I judikaturu). Takovéto okolnosti jednání obviněného M. S. ani jednání A. S., která mu měla pomáhat, nenaplňovalo. Soudy se také .
Zbierka NSČSFR 9/1994
R 49/1994
Právna veta: Došlo-li v přípravném řízení ve věci, ve které je příslušným k rozhodování samo- soudce, k závažným procesním vadám, může samosoudce vrátit věc státnímu zástupci k došetření podle § 314c odst. 1 písm. c) tr, ř. jen tehdy, pokud tyto vady měly za následek, že ve věci nebyly náležitě objasněny základní skutečnosti důležité pro rozhodnutí o vině.

Úryvok z textu:
... . c) tr. ř. vyznívají rozdílně. Podle názoru krajského soudu je nutné v takovéto situaci postupovat obdobným způsobem, jak vyřešila judikatura v rozhodnutí č. 52/1980—1 Sb. rozh. tr. Došlo-li by v přípravném řízení ve věci, ve .
Zbierka NSČSFR 9/1994
R 51/1994
Právna veta: Je v rozporu s účelem trestu propadnutí věci podle § 55 tr. zák., pokud soud uloží trest propadnutí věci - např. běžné kuchyňské pomůcky, která pouze v důsledku náhodných okolností byla použita ke spáchání úmyslného trestného činu proti životu a zdraví.

Úryvok z textu:
... trestu, totiž zda jde o věc náležící pachateli (§ 55 odst. 2 tr. zák.). V souladu se všeobecně respektovanou judikaturou však nemůže jít o věc, které je pachatel jen bezpodílovým spoluvlastníkem (k tomu viz např. rozh. č. 46 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.