Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na vydanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
44 dokumentov
199 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj nárok na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie veci napriek upozorneniu na potrebu doplnenia výzvy na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia. Zákon č. 403/1990 Sb. spája právne dôsledky predpokladané v ustanovení § 4 tohto zákona už s podaním výzvy samej (hoci aj bez priloženia potrebných príloh). Takouto výzvou uplatnený nárok nezanikne v lehote uvedenej v § 19 ods. 1 zákona č. 403/1990 Zb.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní vecí v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31. 5. 1991, vydal Bytový podnik v B. oprávnenej osobe J. K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat. úz. v B. vo vl. č. 1044 pod pare. č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G. M. (v podiele 1/2) a M. M. (v podiele 1/2) a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat. úz. B. ako pozemok pare. č. 1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B, Štátne notárstvov Banskej Bystrici registrov
MENU