Nájdené rozsudky pre výraz: právo na obhajobu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3185 dokumentov
1755 dokumentov
2508 dokumentov
505 dokumentov
18 dokumentov
95 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 47/2007
Právna veta: Při rozhodování o tom, zda se odsouzený ve zkušební době podmíněného odsouzení osvědčil (§ 60 odst. 1 tr. zák. a § 330 odst. 1 tr. ř.), v případech, ve kterých byla odsouzenému podle § 59 odst. 2 tr. zák. uložena povinnost nahradit podle svých sil způsobenou škodu, musí soud zkoumat schopnosti a možnosti odsouzeného tuto povinnost splnit z pohledu jeho majetkových, osobních a zdravotních poměrů, neboť je vždy třeba zjistit, zda k jejímu nesplnění došlo ze strany odsouzeného zaviněně nebo v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích ke stížnosti odsouzeného V. K. zrušil usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21.6. 2006, sp. zn. 3 T 77/2003, 1 a okresnímu soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. 6. 2006, sp. zn. 3 T 77/2003, bylo rozhodnuto o nařízení výkonu původně podmíněně odloženého třes- I tu odnětí svobody v délce jednoho roku, který mu byl uložen trestním příkazem I Okresního soudu v Českém K
R 30/2006
Právna veta: Zatajení příjmu docíleného trestným činem a neodvedení daně z takového příjmu nelze posuzovat jako zkrácení daně ve smyslu § 148 tr. zák. To platí i v případě, že jde o příjem z trestného činu lichvy podle § 253 tr. zák., spočívající v tzv. lichvářském úroku z půjčky, včetně té jeho části, která by představovala obvyklý úrok.

Úryvok z textu:
Krajský soud z podnětu odvolání obžalované B. N. částečně zrušil rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 1 T 94/2001, a to ve výroku o vině trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, odst. 3 písm. c) tr. zák. a v celém výroku o trestu. Nově rozhodl o trestu za zbývající trestné činy a o zproštění obžaloby podle § 226 písm. b) tr. ř. pro skutek, v němž byl spatřován trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle
R 34/1999
Právna veta: Vojenskou činnou službou ve smyslu § 269 tr. zák. se rozumí mimo jiné také vojenské cvičení (§ 20 odst. 2 písm. f!, § 39 zák. č. 92/1949 Sb. - branný zákon, ve znění pozdějších předpisů). Nenastoupení vojenského cvičení v úmyslu trvale se vyhnout této formě vojenské činné služby proto vykazuje znaky trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 tr. zák., a nikoliv podle § 270 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona proti trestnímu příkazu Okresního soudu Plzeň - město ze dne 18. 4. 1994 sp. zn. 4 T 78/94. Z odůvodnění: Trestním příkazem Okresního soudu Plzeň - město sp. zn. 4 T 78/94 vydaným dne 18. 4. 1994 byl obviněný J. D. uznán vinným trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák. Trestného činu se dopustil tím, že dne 14. 9. 1992 ani později nenastoupil úmyslně na vojenské cvičení k Vojenskému útvaru v J., ja
R 20/1999
Právna veta: Svědecké výpovědi zachycené v protokolech pořízených v rámci právní pomoci orgánem cizího státu a na jeho území jsou před tuzemskými soudy použitelné jen tehdy, byly-li opatřeny v souladu s Evropskou úmluvou o vzájemné pomoci ve věcech trestních (č. 550/1992 Sb.), popř. s jinou příslušnou mezinárodní smlouvou o právní pomoci, pokud je právní pomoc poskytována na smluvním podkladě; přitom je však nutno využít možností smluvní úpravy tak, aby byla co nejvíce respektována ustanovení trestního řádu o právech obhajoby. Pokud mezinárodní smlouva umožňuje přítomnost obhájce obviněného při výslechu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni zamítl stížnost okresního státního zástupce v Chebu proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 11. 11. 1997 sp. zn. 3 T 6/96. Z odůvodnění: Napadeným usnesením ze dne 11. 11. 1997 sp. zn. 3 T 6/96 soud prvního stupně vrátil trestní věc obviněného F. B. podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. státnímu zástupci k došetření s tím, že v přípravném řízení dosud nebyly obstarány v potřebném rozsahu důkazy nezbytné pro rozhodnutí soudu o vině, a proto k částí provedených důkaz
Meritum Podílnictví
R 1/1999
Právna veta: Při posuzování naplnění znaku značného prospěchu u trestného činu podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák. nelze mechanicky vycházet z hodnoty věci, kterou na sebe pachatel převedl. To platí především v případě, kdy se nepodaří prokázat, jakým způsobem pachatel věc získal, a nelze proto vyloučit, že na její opatření musel vynaložit takovou finanční částku, po jejímž odečtení od hodnoty převedené věci by nešlo o značný prospěch.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek Okresního soudu v Tachově ze dne 17. 6. 1997 sp. zn. 2 T 97/95 v celém rozsahu a znovu ve věci rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem ze dne 17. 6. 1997 sp. zn. 2 T 97/95 uznal Okresní soud v Tachově obžalovaného D. K. vinným trestným činem podílnictví podle § 251 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák. (získání značného prospěchu). Zmíněného trestného činu se měl obžalovaný dopustit tím, že v době mezi 19. 9. 1993 a 20. 6. 1994 n
R 48/1998
Právna veta: Při právní kvalifikaci činu a ukládání třes tu nelze zároveň dovodit, že je splněna materiální podmínka pro použití vyšší trestní sazby ustanovení § 88 odst 1 tr. zák., a přitom aplikovat ustanovení § 40 odst. 1 tr. zák. o mimořádném snížení trestu odnětí svobody se zřetelem na okolnosti případu. Vyjádření závěru soudu, že stupni společenské nebezpečnosti činu by odpovídal trest odnětí svobody uložený pod dolní hranicí vyšší trestní sazby, lze dosáhnout rozhodnutím, že pro přihlédnutí k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby nejsou splněny podmínky ustanovení § 88 odst. 1 tr. zák. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 14. 5. 1997 sp. zn. 3 T 125/96 v celém rozsahu a rozhodl tak, že uznal obžalovaného vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a odsoudil jej k trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců s podmíněným odkladem najeden rok. Obžalovanému dále uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu držení střelné zbraně na dva roky. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem uznal Okresní soud v Chebu
R 4/1999
Právna veta: I. Výpověď svědka učiněná v přípravném řízení na žádost státního zástupce České republiky o právní pomoc před rakouskými justičními orgány, aniž by byl o konání výslechu vyrozuměn obhájce obviněného, který oznámil vyšetřovateli, že se chce tohoto procesního úkonu účastnit, je při hlavním lícení procesně nepoužitelná, neboť takovým postupem byla porušena práva obviněného na obhajobu podle § 165 odst. 1, 2 tr. ř. a cl. V. Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních a usnadnění jejího uplatnění (ě. 3/1996 Sb.). Taková výp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o odvoláních obžalovaného a okresního státního zástupce proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích tak, že napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o vině trestným činem podle § 187 odst. 1 tr. zák. a v důsledku toho v celém výroku o trestu a ochranném opatření, a věc vrátil okresnímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. V dalším zůstal napadený rozsudek nedotčen. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu
R 50/1998
Právna veta: Pokud obviněnému a jeho obhájci není poskytnut dostatek času k prostudování spisu a nemají-li v průběhu tohoto úkonu vždy k dispozici celý spis, jde o takové porušení práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 tr. ř.), které může odůvodňovat postup podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Při posuzování toho, zda poskytnutá doba k prostudování spisu je přiměřená ve smyslu ustanovení § 166 odst. 1 tr. ř., je třeba vzít v úvahu zejména rozsah spisu, jeho obsahovou náročnost, povahu stíhané trestné činnosti, jakož i osobnost obviněného.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost státního zástupce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 10.6. 1997 sp. zn. 4 T 8/97. Z odůvodnění: Obžalobou krajského státního zástupce v Plzni sp. zn. 2 KZv 27/96, která byla doručena Krajskému soudu v Plzni dne 4. 6. 1997, je obviněný L. B. stíhán pro trestný čin kuplířství podle § 204 odst. 1,2, odst. 3 písm. a), c), odst. 4 tr. zák., trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. a) tr. zák., trestný čin omezování osobní svo
Meritum Odběr krve
R 24/1997
Právna veta: Odběr krve za účelem její zkoušky podle ustanovení § 114 odst. 2 tr. ř. se provede - nejde-li o úkon neodkladný, popř. neopakovatelný podle § 160 odst. 4 tr. ř. - až po zahájení trestního stíhání, jsou-li pro postup podle § 160 odst. 1 tr. ř. splněny zákonné podmínky. Odebrat krev může kterýkoli lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník, i když jde o vzorek krve, který má být předmětem znaleckého důkazu ve smyslu § 105 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost okresní státní zástupkyně v Jindřichově Hradci proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 13. 12. 1995 sp. zn. 1 T 205/95. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl Okresní soud v Jindřichově Hradci podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. vrátit státnímu zástupci k došetření věc obviněného J. K., na kterého byla podána obžaloba pro trestné činy pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák., soulože mezi příbuznými podl
R 40/1994
Právna veta: I. Provedení důležitých důkazů v přípravném řízení za situace, kdy obviněný neměl obhájce, ačkoli to byl případ nutné obhajoby, přičemž nešlo o úkony, jejichž provedení by nebylo možno odložit (§ 165 odst. 2 tr. ř.), je závažnou vadou přípravného řízení, pro kterou soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. ř. Závažnou vadou ve smyslu uvedeného ustanovení je i porušení práva obhajoby záležící v tom, že obhájce obviněného, který oznámil vyšetřovateli, že se chce účastnit vyšetřovacích úkonů, nebyl vyrozuměn o důležitých vyšetřovacích úkonech, přičemž ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost krajského zástupce v Praze proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 1994 sp. zn. 4 T 89/93. Z odůvodnění: Napadeným usnesením byla při předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst.l písm. e) tr. ř. vrácena státnímu zástupci k došetření věc obviněných Š.V., mladistvého J. S., P. M. a mladistvého M. K. Zároveň bylo podle § 192 tr. ř. rozhodnuto, že vazba obviněného Š. V. dále trvá z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b), c) tr. ř. Vrácení
MENU