Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5978 dokumentov
1473 dokumentov
11895 dokumentov
127 dokumentov
12 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Dôchodok
Právna veta: Ak v priebehu súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia orgánu dôchodkového zabezpečenia zomrie účastník konania, ktorý uplatnil nárok na dávku dôchodkového zabezpečenia, zisťuje a posudzuje súd predovšetkým, či sú v prejednávanom prípade splnené predpoklady podľa ustanovenia § 104 odst. 2 zákona č. 100/1988 Zb. k nadobudnutiu už uplatneného nároku na dávku, a to u osôb uvedených v tomto ustanovení. Y prípade žiadosti o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť treba po nadobudnutí účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. mať na zreteli ustanovenie § 171 tohto zákona.

Úryvok z textu:
Bývalý Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 13. 4. 1988 zamietol žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku pre prevažnú bezvládnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že navrhovateľka nie je podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v G. z 31. 3. 1988 taká bezvládna, že by potrebovala ošetrovanie a obsluhu inou osobou. V opravnom prostriedku podanom proti uvedenému rozhodnutiu Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave navrhovateľka uviedla, že vz
Právna veta: Ak požívateľ starobného dôchodku oznámil v priebehu súdneho konania podľa ustanovenia § 244 a nasl. O. s. p.*), že nechce poberať starobný dôchodok a chce byť ďalej zamestnaný, išlo tu o žiadosť, aby bola zastavená výplata dávky, o ktorej rozhodol orgán dôchodkového zabezpečenia. Orgán dôchodkového zabezpečenia tu nemôže zrušiť len z tohto dôvodu predtým vydané rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku.

Úryvok z textu:
V konaní začatom na základe návrhu navrhovateľa na preskúmanie rozhodnutia bývalého Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave zo 7. 11. 1989, ktorým bol navrhovateľovi s účinnosťou od 5. 7. 1989 priznaný starobný dôchodok v sume 1653 Kčs mesačne, Krajský súdv Banskej Bystrici uznesením zrušil medzičasom vydané posledné zmenové rozhodnutie odporcu z 8. 12. 1989, o priznaní starobného dôchodku navrhovateľovi od 5. 7. 1989 v sume 1928 Kčs mesačne. Rozhodol tak po vyjadrení návrhovateľa na po
MENU