Nájdené rozsudky pre výraz: preskúmanie zákonnosti rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21906 dokumentov
1569 dokumentov
43115 dokumentov
69 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Súdna rehabilitácia
Kľúčové slová: súdne rehabilitáciepreskúmanie zákonnosti rozhodnutia
6
Právna veta: Skutečnost, že v minulosti byla délka trestu odnětí svobody zkrácena agraciačním ustanovením amnestie prezidenta republiky, je pro stanovení přiměřeného trestu podle § 2 odst. 2 zák* č. 119/1990 Sb. irelevantní, neboť se dotýká pouze výkonu trestu a jeho skutečné délky, zatímco postup podle § 2 odst. 2 cit. zák. určuje podíl z dříve uloženého trestu za trestné činy rehabilitací ze zákona nedotčené.

Úryvok z textu:
K stížnosti odsouzeného J. V. Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 8. ledna 1991 sp. zn. 1 Rt 437/90 a sám rozhodl o účasti odsouzeného na rehabilitaci podle zák. č. 119/1990 Sb. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto, že odsouzený J. V. je účasten rehabilitace podle § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 119/1990 Sb., pokud jde o trestný čin velezrady podle § 78 odst. 1 písm. c), ods. 2 písm. a), b) zák. č. 86/1950 Sb. (dále jen tr. zák.) a trest
Merito veci Osvedčenie
Právna veta: Osvedčenie vydané Federálnym ministerstvom vnútra podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. nemá povahu rozhodnutia správneho orgánu na rozdiel od nálezu vydaného podľa ustanovenia § 13 ods. 1 toho istého zákona komisiou zriadenou pri Federálnom ministerstve vnútra (§ 11 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb.). Proti uvedenému osvedčeniu nemožno preto úspešne podať žalobu v zmysle ustanovenia § 247 O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobca podal dňa 6. 4. 1992 na Najvyššom súde ČSFR žalobu, ktorou sa domáhal, aby bolo preskúmané v zmysle ustanovenia § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (a aby potom bolo zrušené) osvedčenie vydané Federálnym ministerstvom vnútra podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č.451/1991 Zb., ktorým bolo osvedčené, že žalobca je evidovaný ako osoba uvedená v ustanovení § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 451/1991 Zb. Toto osvedčenie, o ktorom uvádzal, že mu bolo doručené 6. 2. 1992, tiež v odpise spo
Právna veta: Informatívny (predbežný) výpočet výšky starobného dôchodku, na ktorý má vzniknúť nárok až v budúcnosti, nemôže byť predmetom preskúmania súdom. Započítanie dôb zamestnania v čase nezákonného výkonu trestu v I. alebo II. pracovnej kategórii umožňuje ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 119/1990 Zb. len v rozsahu, v ktorom poškodený vykonával vo výkone trestu odňatia slobody práce, ktoré by odôvodňovali zaradenie zamestnania do I. alebo n. pracovnej kategórie. Ak si žiadateľ o starobný dôchodok zvolil úpravu dôchodku podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 119/1990 Zb.) formou príplatku k dôc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia rozhodnutím zo 4.2.1991 nevyhovela žiadosti navrhovateľa z 3. 1. 1991 o priznanie starobného dôchodku od 14.1.1990 s odôvodnením, že nárok na starobný dôchodok mu vznikne až dovŕšením 60. roku veku, t. j. 9. 7. 1991; súčasne mu vymerala (ale nepriznala) starobný dôchodok, na ktorý mu mal vzniknúť nárok ku dňu 9. 7. 1991. Po obdržaní žiadosti navrhovateľa o úpravu dôchodku podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 119/1990 Zb., o súdnej rehabilitácii, pod
MENU