Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 519

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85625 dokumentov
27563 dokumentov
288786 dokumentov
6610 dokumentov
1224 dokumentov
1481 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prijímanie úplatkuodvolanie a konanie o ňom
R 14/1991
Právna veta: Odvolání proti rozsudku tvoří zásadně jeden celek, který je ohledně každého obžalovaného, jehož se odvolání týká, vymezen všemi výroky napadeného rozsudku, proti nimž mohl odvolatel podat odvolání. Jedině v takovém rozsahu je také možné účinně vzít podané odvolání zpět.

Úryvok z textu:
K odvolání městského prokurátora v Praze proti rozsudku městského soudu v Praze z 30. 11. 1989 sp. zn. 2 T 4/89 Nejvyšší soud ČR napadený rozsudek částečně zrušil v oddělitelných výrocích a věc obžalovaných K. S. a F. CH. podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil městskému soudu v Praze, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný F. CH. uznán vinným pěti trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, z toho v jednom případě
R 16/1997
Právna veta: I. Za trest uložený před 1.1.1993 soudem se sídlem na území Slovenské republiky, v jehož výkonu se podle cl. II. bodu 7 zák. č. 25/1993 Sb. pokračuje, jako by byl uložen soudem České republiky, se považuje nejen trest, jehož výkon byl před tímto datem v České republice zahájen, nýbrž i trest, v jehož výkonu zde bylo před tímto datem pokračováno po zahájení výkonu trestu ve věznici na území dnešní Slovenské republiky. II. Za důkaz přípustný podle § 89 odst. 2 tr. ř. může sloužit i trestní rozsudek cizozemského soudu. Takový rozsudek sice v České republice nelze bez dalšího (§ 21 odst. 2 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného R. M. proti usnesení Okresního soudu Brno-ven- kov ze dne 20.12.1995 sp. zn. Pp 299/91. Z odůvodnění: Obviněný R. M. byl rozsudkem Okresního soudu v Považské Bystrici ze dne 10. 7. 1990 sp. zn. 1 T 168/90, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Banské Bystrici ze dne 14. 8. 1990 sp. zn. 4 To 170/90, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 t
R 8/1997
Právna veta: I. Byl-li trest odnětí svobody, uložený za trvání České a Slovenské Federativní Republiky soudem se sídlem na území dnešní Slovenské republiky, vykonáván na území České republiky na základě ustanovení cl. II bod 7 zák. c. 25/1993 Sb., hledí se na odsouzení jako na odsouzení soudem České republiky (srov. ě. 37/1996 Sb. rozh. tr.). Soud České republiky příslušný podle § 333 odst. 1 tr. ř. je proto oprávněn v rámci tohoto vykonávacího řízení rozhodnout podle § 64 odst. 1 tr. zák., že odsouzený vykoná zbytek trestu odnětí svobody, který mu byl uložen takovým rozsudkem a z jehož výkonu byl podmín ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČR Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 25. 10. 1995 sp. zn. Pp 41/92 ve výroku, kterým byl odsouzený M. F. zařazen pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Povážské Bystrici ze dne 25. 9. 1990 sp. zn. 1 T 287/90 byl odsouzený M. F. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a za tento trestný čin mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí
R 55/1994
Právna veta: Ke stanovení způsobu výkonu trestu odnětí svobody při rozhodování soudu podle § 384d tr. ř. o výkonu rozsudku Rakouské republiky (Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, uveřejněná pod č. 113/1992 Sb.). Pro posouzení, zda je při postupu podle § 39a tr. zák. dodržena zásada či. 15 odst. 2 uvedené smlouvy, podle které nesmí být celkový dopad výkonu rozhodnutí ve státě vykonávajícím pro odsouzeného nepříznivější než v případě pokračování ve výkonu rozhodnutí ve státě odsuzujícím, je rozhodující skutečnost, jakým způsobem by byl trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud ČR zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 1993 sp. zn. 3 To 45/93 a rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 5. 1993 sp. zn. 2 T 14/93 v částech, jimiž byl obviněný zařazen pro výkon stanoveného trestu odnětí svobody do první nápravně výchovné skupiny, a Krajskému soudu v Plzni přikázal, aby v potřebném rozsahu věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněný M. P. byl rozsudkem Krajského soudu v Leobenu v Rakousku z 23.
R 37/1996
Právna veta: Povahu a účinky trestního rozsudku (rozhodnutí o vině a trestu) soudu, který měl sídlo na území dnešní Slovenské republiky, vyhlášeného před 1.1.1993, je třeba z hlediska § 21 odst. 2 tr. zák. stanovit diferencovaně. Zatímco takový rozsudek nemůže být na území České republiky vykonán, ani tu mít jiné pozitivní účinky jako formální právní skutečnosti, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, něco jiného, má zde účinek negativní tak, že tvoří překážku věci rozhodnuté. Z toho především vyplývá, že takový rozsudek lze vykonat (pokračovat v jeho výkonu), ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Ministerstvo spravedlnosti ČR získalo v rámci plnění svých úkolů poznatek o nejednotnosti soudního rozhodování při posuzování formální podmínky zvlášť nebezpečné recidivy podle § 41 odst. 1 tr. zák. ve vztahu k předchozímu odsouzení a potrestání soudem se sídlem na území Slovenské republiky, k němuž došlo před 1.1. 1993. Jde konkrétně o dva senáty Vrchního soudu v Praze, které vydaly během jednoho měsíce o této otázce dvě rozdílná rozhodnutí. V rozsudku ze dne 20. 10. 1993 sp. z
R 1/1997
Právna veta: Pro splnění podmínky cl. 3 odst. 1 písm. a) Úmluvy o předávání odsouzených osob (č. 553/1992 Sb.), podle které musí být předávaná osoba státním občanem vykonávající strany, je rozhodující státní občanství v době řízení o předání, nikoli v době spáchání trestného činu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR uznal na území České republiky rozhodnuti soudů Slovenské republiky. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Košicích ze dne 11. 10. 1993 sp. zn. 3 T 47/92 byl obžalovaný R. B. uznán vinným trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky a trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky. Za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svo
R 2/1997
Právna veta: Překážkou uznání rozsudku soudu se sídlem ve Slovenské republice na území České republiky podle § 384a tr. ř. jako cizozemského soudu není sama o sobě skutečnost, že jde o rozsudek z doby před 1. 1.1993, tedy z doby existence České a Slovenské Federativní Republiky (srov. č. 37/1996 Sb. rozh. tr.).

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky uznal na území České republiky rozsudek a usnesení Okresního soudu ve Spišské Nové Vsi. Z odůvodnění: E. Ž. byl rozsudkem Okresního soudu ve Spišské Nové Vsi ze dne 14. 1. 1991 sp. zn. 1 T 230/ 90 uznán vinným pokusem trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 trestního zákona bývalé ČSFR a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dob
R 15/1996
Právna veta: U institutu právní pomoci záležejícího ve výkonu rozsudku cizího státu nepřipouští vnitrostátní právní řád České republiky postup bez smluvního podkladu jen na základě reciprocity (§ 384a tr. ř.). Uznání rozsudku cizího státu na území České republiky je možné jen na základě platné mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl návrh Ministerstva spravedlnosti na uznání usnesení Okresního soudu v Trnavě ze dne 19. 5. 1994 sp. zn. 2 P. P. 264/92 na území České republiky. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu Praha-západ ze dne 27. 8. 1991 sp. zn. 1 T 118/91 byl obviněný M. B. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 3, odst. 4 písm. c) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let. Trestného činu se měl dopustit tím, že společně s dalším obvi
R 33/1997
Právna veta: K účinkům rozhodnutí Nej vyššího soudu o uznání rozsudku cizozemského soudu (§ 384a tr. ř.) nebo o zaznamenání údajů o odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku tres- tů podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb.: Zákonný důsledek takových rozhodnutí záležející v tom, že se na odsouzení cizozemským soudem hledí jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 citovaného zákona), znamená, že toto odsouzení nemá jen význam důkazního prostředku o osobě odsouzeného, ale stává se formální právní skutečností předpokládanou zákony České republiky, zejména skutečností, k níž lze přihlížet ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. 1. 1997 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky a rozhodl tak, že se podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanů České republiky, a to A. L., J. Z., a J. V. rozsudkem Nižšího soudu ve Vantaa, Finská republika, ze dne 10. 4. 1996 č. 20 (R 96/361), ve spojení s rozsudkem Vyššího soudu v Helsinkách, Finská republika, ze dne 21. 8. 1996 č. 4111 (R 96/962), a t
Právna veta: Trestné stíhanie sa končí pri odsúdení páchateľa právoplatným výrokom o vine a treste, resp. upustením od potrestania (§ 12 ods. 9, § 122 ods. 1 Tr. por.). Zrušením odsudzujúceho právoplatného rozsudku, hoci len vo výroku o treste, v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona vzniká preto vo veci právny stav neskončeného trestného stíhania. Odsudzujúci výrok o vine, ktorý bol ponechaný ako právoplatný, nie je prekážkou pre zastavenie tohto trestného stíhania z dôvodu amnestie prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Krajského súdu v Prešove z 18. novembra 1955 sp. zn. 10 1344/55 a rozsudok Ľudového súdu v Pre- sove z 10. októbra 1955 sp. zn. 2 T 531/55 vo výroku o treste a podľa článku V Rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 9. mája 1960 zastavil trestné stíhanie proti obvinenej M. M. Z odôvodnenia : Rozsudkom Ľudového súdu v Prešove z 10. októbra 1955, sp. zn. 2 T 561/55 bola obvinená
MENU