Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
36 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
22 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za osobu, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného v zmysle § 248 ods. 3 písm. a) Tr. zák., možno považovať len takého páchateľa, u ktorého je podľa jeho pracovného, funkčného alebo iného právneho vzťahu k poškodenému hlavnou úlohou starostlivosť o zabezpečovanie záujmov poškodeného. Takáto osobitná povinnosť môže vyplývať z právneho predpisu (napr. zákonný zástupca maloletej osoby, opatrovník a i.) alebo zo zmluvy (plno- mocenstva). Samotná zmluva o hmotnej zodpovednosti uzavretá medzi pracovníkom a zamestnávateľom rovnako ako ani postavenie vedúceho pracovníka nezak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podlá § 148 ods. 1 písm. c) Tr por. zamietol sťažnosť krajského prokurátora podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. októbra 1990, sp. zn. 1 T 31/89. Z odôvodnenia : Napadnutým uznesením krajského súdu bolo okrem iného podľa § 223 ods. 1 Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obžalovanému Ing. Š. V. pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, 2 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako stavbyvedúci n. p. Pozemné stavby v Nitre v druhej polovici roku 1988
Meritum Odvolání
R 36/1999
Právna veta: Výzva k odstranění vad podání musí obsahovat údaje o tom, v čem je podání nesprávné nebo neúplné, poučení, jak je třeba opravu nebo doplnění provést, a poučení o tom, že řízení bude zastaveno, jestliže podání nebude včas opraveno nebo doplněno; výzvu činí soud formou usnesení. Výzva soudu k odstranění vad podání musí obsahovat i určení přiměřené lhůty, ve které má účastník nesprávné nebo neúplné podání opravit nebo doplnit. Postrádá-li výzva k odstranění vad podání tuto lhůtu, nemůže soud řízení zastavit podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. Je-li z odvolání zřejmé, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 29 375 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaná, která je u něj zaměstnána jako prodavačka, dodatkem k pracovní smlouvě ze dne 1. 8. 1992 převzala (společně s dalšími dvěma zaměstnanci) hmotnou odpovědnost „za zboží, zařízení a svěřené pomůcky dle převáděcích protokolů a inventurních listů"; odpovídá proto za část (25 %) schodku vzniklého na těchto hodnotách ve výši 117 500 Kč a zjištěného inventurou ze dne 12. 5. 1994. Okresní soud v Litoměřicích ro
MENU