Nájdené rozsudky pre výraz: totožnosť skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

546 dokumentov
113 dokumentov
640 dokumentov
13 dokumentov
20 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Totožnosť skutku
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súdutrestný čin ublíženia na zdraví
R 13/1991
Právna veta: K posuzování totožnosti skutku v případě napadení poškozeného několika pachateli, kteří mu zasadili více bodných ran nožem, z nichž jen některé měly za následek smrt poškozeného.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR rozhodl ve sporu o příslušnost mezi obvodním soudem pro Prahu 6 a městským soudem v Praze tak, že pro projednání a rozhodnutí věci je příslušný městský soud v Praze. Z odůvodnění: U obvodního soudu pro Prahu 6 podal prokurátor obžalobu na obviněného N. K. A. pro pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák., na obviněného F. A. T. pro trestný čin ublížení i na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák. a na obviněného A. R. N. pro pokus trestnéh
R 1/1996
Právna veta: I. Totožnost skutku v trestním řízení je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná. Z hlediska zachování totožnosti jednání i následku nejsou podstatné ty skutkové okolnosti, které charakterizují jen zavinění či jiný znak subjektivní stránky činu. Následkem se přitom rozumí porušení individuálního objektu trestného činu v jeho konkrétní podobě, tedy konkrétní následek (porušení určitého jedinečného vztahu - zájmu), nikoli určitý typ násle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 6. 1994 sp. zn. 7 To 101/94 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Přerov, ze dne 18. 3. 1994 sp. zn. 2 T 48/93 byl obviněný I. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., protože s cílem obohatit se ke škodě na cizím majetku, když byl značně zadlužen, a proto aby částe
1
Právna veta: I. Totožnost skutku v trestním řízení je zachována, je-li zachována alespoň totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná. Z hlediska zachování totožnosti jednání i následku nejsou podstatné ty skutkové okolnosti, které charakterizují jen zavinění či jiný znak subjektivní stránky činu. Následkem se přitom rozumí porušení individuálního objektu trestného činu v jeho konkrétní podobě, tedy konkrétní následek (porušení určitého jedinečného vztahu - zájmu), nikoli určitý typ násle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 6. 1994 sp. zn. 7 To 101/94 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Přerov, ze dne 18. 3. 1994 sp. zn. 2 T 48/93 byl obviněný I. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., protože s cílem obohatit se ke škodě na cizím majetku, když byl značně zadlužen, a proto aby částe
R 27/2006
Právna veta: I. Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 tr. zák. může být trestným činem pokračujícím a skládat se z jednotlivých dílčích útoků. Za tyto jednotlivé dílčí útoky je v takovém případě třeba považovat neodvedení povinných plateb v jednotlivých stanovených obdobích, byť i různým subjektům. Soud může podle § 220 odst. 1 tr. ř. s ohledem na ustanovení § 12 odst. 12 tr. ř. rozhodovat jen o těch dílčích útocích, které jsou uvedeny v žalobním návrhu. II. Pokud byly v případě trestného činu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud z podnětu podaných odvolání zrušil rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 11 T 106/2004, a věc vrátil okresnímu soudu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 11 T 106/2004, uznal Okresní soud v Náchodě obžalovaného vinným trestným činem neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák., z
R 15/1994
Právna veta: I. Jestliže pachatel útočí fyzicky na poškozenou nejprve proto, aby ji donutil, aby něco konala, a pak, když zjistí, že je jeho snaha bezvýsledná, a naopak hrozí nebezpečí, že poškozená jeho jednání oznámí policii, veden záměrem ji v tom zabránit vystupňuje útok tak, že ji úmyslně usmrtí, naplňuje znaky trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák. a trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1,2 písm. f) tr. zák. ve vícečinném souběhu. II. Podle § 176 odst. 2 tr. ř. může být obžaloba podána jen pro skutek, pro který bylo vzneseno obvinění ( § 163 tr. ř.). Byla-li obžaloba podána v rozporu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvoláním obžalovaného L. D. a jeho rodičů J. D. a I. D. Vrchní soud podle § 258 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové z 27. dubna 1993 sp. zn. 1 T 12/93 ve výroku o vině trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. obžalovanému L. D. za trestné činy vydírám podle § 235 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák., jimiž byl uznán vinným napadeným rozsudke
R 19/2004
Právna veta: I. Opatření (vyrobení, přechovávání) předmětu určeného k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky je trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 188 tr. zák., který je ve vztahu k trestnému činu podle § 187 tr. zák. subsidiární. Pokud si pachatel opatří takový předmět v úmyslu uvedené látky vyrábět, má přednost použití primárního ustanovení o přípravě k trestnému činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 7 odst. 1 tr. zák., § 187 odst. 2 až 4 tr. zák. Protože příprava k trestnému činu je úmyslné jednání ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze z podnětu odvolání obou obžalovaných zrušil ve výroku o vině pod bodem I. a ve výroku o trestu rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. 46 T 5/2003, a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2003, sp. zn. 46 T 5/2003, byli obžalovaní O. A. a R. B. uznáni vinnými: I. oba společně trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a
Merito veci Podílnictví
R 4/1997
Právna veta: Při posuzování znaků trestného činu podílnictví se vychází z trestnosti činu hlavního pachatele z hlediska zákona účinného v době rozhodování. To znamená, že pokud vzhledem ke změně trestního zákona by nebylo možné s ohledem na zásadu § 16 odst. 1 tr. zák. považovat jednání hlavního pachatele za trestný čin, nelze ani jednání obviněného, který se na takovém činu podílel způsobem popsaným v § 251 odst. 1 tr. zák., považovat za trestný čin této skutkové podstaty, a to ani v případě, že hlavní pachatel byl již před změnou zákona odsouzen.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové zamítl stížnost okresního státního zástupce v Hradci Králové proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 27. 3. 1995 sp. zn. 4 T 43/95. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl Okresní soud v Hradci Králové tak, že podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., za použití ustanovení § 188 odst. 1 písm. c) a § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř., se zastavuje trestní stíhání obviněného svobodníka v záloze V. R. pro skutek spočívající v tom, že v přesně nezjištěný de
Merito veci Postoupení věci
R 44/1996
Právna veta: Ve výrokové části rozhodnutí o postoupení věci jinému orgánu podle § 171 odst. 1 tr. ř., popř. § 188 odst. 1 písm. b) nebo § 222 odst. 2 tr. ř., musí být uveden také popis skutku, jehož se postoupení věci týká, a to tak, aby tento skutek nemohl být zaměněn s jiným.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud České republiky usnesení okresního státního zástupce v Pardubicích ze dne 8. 6. 1995 sp. zn. Zt 1214/95 a přikázal mu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněnému T. N. bylo dne 3. 4. 1995 sděleno obvinění pro trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215 odst. 1 tr. zák. a pro trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák., kterých se měl dopustit tím, že v přesně
Merito veci Neposkytnutí pomoci
R 30/1998
Právna veta: Zaviněné jednání matky, která zanedbala svou zákonnou povinnost pečovat o dítě (§ 32 a násl. zákona ě. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, § 89 odst. 2 tr. zák.) a v důsledku toho došlo k jeho úmrtí, zakládá trestní odpovědnost za poruchový delikt, nikoliv za trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti pro porušení zákona trestní příkaz Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 21.2. 1997 sp. zn. 1 T 91/96 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 21. 2. 1997 sp. zn. 1 T 91/96 byla obviněná Z. J. uznána vinnou trestnými činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, 3 tr. zák. a neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 tr. zák. a odsouzena
R 25/2006
Právna veta: I. Účastenství (§ 10 odst. 1 tr. zák.) na trestném činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. přichází v úvahu pouze v tom případě, kdy se pachatel (§ 9 tr. zák.) dopustí krádeže za podmínek uvedených v tomto ustanovení, tedy přesto, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, a jestliže současně i tato okolnost, týkající se pachatele, je pokryta úmyslným zaviněním účastníka. Nevyžaduje se, aby sám účastník byl v posledních třech letech pro trestný čin krádeže odsouzen nebo potrestán. II. Překážka uvedená v ustanovení § 259 odst. 5 písm. a) tr. ř., po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání obžalovaných L. Ž. a K. K. a státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 25. 4. 2005, sp. zn. 11 T 45/2005 rozhodl takto: 1) K odvolání státní zástupkyně napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil, a to v celé zprošťující části, tedy v části týkající se obžalovaného M. T., a v takto zrušené části věc podle § 259 odst. 1 tr. ř.
MENU