Nájdené rozsudky pre výraz: trest zákazu činnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 48

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

671 dokumentov
149 dokumentov
3326 dokumentov
135 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trest zákazu činnostiopilstvo
R 17/1991
Právna veta: Důvodem neuložení trestu zákazu činnosti u trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. může být skutečnost, že obviněný jednal za okolností blížících se podmínkám krajní nouze ve smyslu § 14 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 268 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné ze dne 27. února 1989 sp. zn. 6 T 37/89 byl obviněný J. T. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., kterého se podle rozsudku dopustil tím, že dne 29. 12. 1988 přibližně v 02.05 hodin v ulici Na kopci v Karviné řídil po předchozím po* žití alkoholických nápojů automobil zn. Škoda 120, SPZ KIE 18-43, přiče
Kľúčové slová: trestný čin lúpežetrest zákazu činnosti
R 33/1991
Právna veta: I. Vymáhanie okamžitého zaplatenia pohľadávky použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia napĺňa znaky objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu lúpeže podľa § 234 Tr. zák. Neodovzdané peniaze predstavujúce nezaplatenú cenu poskytnutej služby sú vo vzťahu k tomu, kto službu poskytol, cudzou vecou v zmysle § 234 ods. 1, prípadne § 247 ods. 1, 2 Tr. zák. II. K podmienkám uloženia trestu zákazu činnosti.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SR, Najvyšší súd SR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 11. 1. 1990 sp. zn. 3 To 466/89 a rozsudok Obvodného súdu Bratislava I z 27. 10. 1989 sp. zn. 3 T 125/89 vo výroku o treste zákazu činnosti a sám vo veci rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava I. zo dňa 27. októbra 1989, sp. zn. 3 T 125/89, boli obvinení J. N. a V. L. uznaní v bode 1) za vinných zo spáchania trestného činu lúpeže
Právna veta: Dôvodom pre zamietnutie žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá (§ 61 dost. 3 Tr. zák.) nemôžu byť skutočnosti, že odsúdený spáchal trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák. v ťažkom stupni opitosti a že pre jeho súčasné zamestnanie nie je nutné vedenie motorových vozidel.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 28. 6. 1989 sp. zn. 3 T 234/87 a sám rozhodol tak, že u obv. M. K. podľa § 61 ods. 3 Tr. zák. podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov a podľa § 63 odst. 2 Tr. zák. mu určil skúšobnú dobu na jeden rok. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Dolnom Kubíne zo dňa 27. októbra
Meritum ?
R 9/1996
Právna veta: Pachateli trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., který tento čin spáchal při výkonu práva myslivosti za použití střelné zbraně, je možno uložit trest zákazu činnosti spočívající pouze v zákazu držení, nošení a užívání střelné zbraně. Nelze mu uložit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu práva myslivosti.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného zrušil Krajský soud v Českých Budějovicích v rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 1. 3. 1995 sp. zn. 1 T 33/95 výrok o trestu zákazu činnosti a sám obžalovanému uložil podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. trest zákazu činnosti spočívající v zákazu držet, nosit a používat střelnou zbraň na dobu tří let. Z odůvodnění: Shora citovaným rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích byl obžalovaný F. S. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 2
R 60/2006
Právna veta: Doba stanovená k zahlazení odsouzení, pokud se odvíjí od trestu odnětí svobody podle § 69 odst. 1 tr. zák., začne běžet ode dne skončení výkonu tohoto trestu i v případě, že po vykonání trestu odnětí svobody započne odsouzený vykonávat trest zákazu činnosti uložený stejným odsuzujícím rozhodnutím. S ohledem na ustanovení § 70 odst. 2, 3 tr. zák. však nelze rozhodnout o zahlazení odsouzení dříve, než nastanou ohledně trestu zákazu činnosti okolnosti předpokládané v ustanovení § 50 odst. 2 tr. zák.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích z podnětu stížnosti M. S. zrušil usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. Nt 1039/2005, a sám ve věci nově rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením ze dne 7. 7. 2005, sp. zn. Nt 1039/2005, Okresní soud v Pardubicích podle § 364 odst. 1 tr. ř. a § 69 odst. 1 písm. b) tr. zák. zamítl žádost odsouzeného M. S. o zahlazení odsouzení rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 2. 1996, sp. zn. 4 T 79/94. S
R 20/1996
Právna veta: K vymezení předmětu a rozsahu činnosti, jejíž výkon je zakazován ve smyslu § 50 odst. 1 tr. zák., při uložení trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. pachateli trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák., kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona zrušil Nejvyšší soud ČR rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 1994 sp. zn. To 200/94 v části týkající se obviněného R. Š. a v tomto rozsahu přikázal vrchnímu soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Rozsudek vrchního soudu zrušil také v části týkající se výroků o trestu zákazu činnosti uložených obviněným V. S. a O. S., dále zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 1994 sp. zn. 2 T 22/93 ve výrocích o trestu zákazu činnosti uložených obvi
R 35/1997
Právna veta: Pří ukládání trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. ve formě zákazu řízení motorových vozidel za majetkový trestný čin je vždy třeba zkoumat, zda pachatel užívá motorového vozidla k páchání majetkové trestné činnosti a jsou-li tak splněny podmínky pro uložení tohoto druhu trestu, či zda majetková trestná činnost s řízením motorového vozidla souvisí jen náhodně.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil výrok v rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 22.12.1995 sp. zn. 1T 425/95 týkající se uložení trestu zákazu činnosti. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 22. 12. 1995 sp. zn. 1 T 425/95 byl obžalovaný J. H. uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b), e) tr. zák., dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., a poškozování cizí věci pod
R 6/1999
Právna veta: Jako přiměřené omezení ve smyslu § 307 odst. 4 tr. ř. nelze obviněnému uložit zákaz řídit motorová vozidla v průběhu zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání. Takový postup by vedl k nepřípustnému nahrazování trestu, konkrétně trestu zákazu činnosti, který je zcela odlišným právním institutem trestního práva hmotného s jinými podmínkami pro jeho ukládání vázanými na odsouzení pachatele trestného činu a s jinak vymezeným účelem.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích ke stížnosti okresní státní zástupkyně v Českém Krumlově částečně zrušil usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6. 8. 1997 sp. zn. 3 T 255/97, a to ve výroku, jímž bylo obviněnému s odkazem na ustanovení § 307 odst. 4 tr. ř. zakázáno ve zkušební době řídit motorová vozidla. Z odůvodnění: Usnesením ze dne 6. 8. 1997 sp. zn. 3 T 255/97 Okresní soud v Českém Krumlově podle § 307 odst. 1 tr. ř. podmíněně zastavil trestní stíhání obviněného J. P. p
R 9/1995
Právna veta: K dosažení účelu trestu u pachatele trestného činu neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 tr. zák. spáchaného řízením motorového vozidla není nutné vždy uložit podle § 49 tr. zák. trest zákazu činnosti záležící v řízení motorových vozidel. Nebezpečnost této trestné činnosti ani samotná nebezpečnost jejího pachatele totiž nevyplývá z řízení motorového vozidla, ale ze skutečnosti, že touto činností byla neoprávněně užívána cizí věc.

Úryvok z textu:
K odvolání mladistvého obžalovaného D. Š. zrušil Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29. 6. 1993 sp. zn. 3 T 186/92 ve výroku o trestu zákazu činnosti záležícího v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů na dobu dvou roků. Z o d ů v od n ě n í: Rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 29. 6. 1993 sp. zn. 2 T 186/92 byl mladistvý obžalovaný D. Š. uznán vinným trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. z
R 19/1995
Právna veta: V případě trestného činu spáchaného zaviněným způsobením dopravní nehody v silničním provozu lze za jiné potřebné opatření k náhradě škody podle § 307 odst. 1 písm. b) tr. ř. považovat také oznámení dopravní nehody jako pojistné události příslušné pojišťovně a poskytnutí další potřebné součinnosti. Skutečnost, že se pachatel dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 tr. zák. proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona (§ 224 odst. 2 tr. zák.), nevylučuje sama o sobě podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 tr. ř. stejně jako skutečnost, že by v p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl stížnost okresního státního zástupce ve Strakonicích proti usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 12. 9. 1994 sp. zn. 1 T 253/94. Z odůvodnění: Napadeným rozhodnutím okresní soud podle § 307 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. podmíněně zastavil trestní stíhání obviněného J. P. pro skutek, který spáchal tím, že dne 5. 5. 1994 v 05.35 hod. v Blatné, okr. Strakonice, při řízení nákladního automobilu AVIE, SPZ ST 56-53, ve vedlejší silnici ve směru
MENU