Nájdené rozsudky pre výraz: vojenská zrada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: súdna rehabilitáciasúdne rehabilitácierozhodnutie nadriadeného orgánu
R 5/1991
Právna veta: I. Podle § 7 odst, 2 zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, rozhodnutí ve věcech bývalého státního soudu a rozhodnutí nejvyššího soudu jako soudu prvního stupně přezkoumává krajský soud, avšak byl-li odsouzený osobou podléhající pravomoci vojenských soudů, je k projednání věci příslušný vyšší vojenský soud podle nyní platných předpisů. „Přezkoumáváním44 ve smyslu § 7 odst. 2 zák. ě. 119/1990 Sb., je nutno rozumět jak rozhodování podle oddílu druhého, tak i přezkumné řízení podle oddílu třetího zákona o soudní rehabilitaci. II. Manželka odsouzeného je osobou oprávněnou podle § 142 odst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti manželky odsouzeného J. K. Nejvyšší soud ČR zrušil podle § 149 odst. 1 tr. ř. usnesení městského soudu v Praze z 9. 7. 1990 sp. zn. Rt 61/90. Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl městský soud v Praze, že se podle § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci prohlašuje za zrušený výrok o vině přečinem vojenské zrady podle § 6 odst. 4 zák. č. 50/1923 Sb. u odsouzeného pplk. J. K., jakož i veškerá další rozhodnutí na tento výrok z rozsudku Státního soudu v Pr
Právna veta: Ak bolo pôvodné konanie zastavené v dôsledku smrti obvineného, po podaní žiadosti podľa § 33 ods. 1 zák. č. 119/1990 Zb. v znení zák. č. 47/1991 Zb. sa postupuje podľa príslušných ustanovení platného Trestného poriadku v tom štádiu a pred tým orgánom činným v trestnom konaní, kde došlo k jeho zastaveniu. Pri pokračovaní v tomto konaní sa však už ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) Tr. por. nepoužije, pretože tým by sa znemožnila rehabilitácia osôb stíhaných pre trestné činy uvedené v § 2 a § 4 zák. č. 119/1990 Zb. v znení zák. č. 47/1991 Zb., ale právoplatne neodsúdených.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSFR na žiadosť o pokračovanie v trestnom stíhaní podanú podľa § 33 ods. 1 zák. č. 119/1991 Zb. na základe odvolania obvineného zrušil rozsudok bývalého Štátneho súdu z 28. 9. 1949 sp. zn. Or III 250/49 a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie súdu prvého stupňa. Z odôvodnenia: Rozsudkom býv. Štátneho súdu, odd. v Bratislave, zo dňa 28. 9. 1949 sp. zn. Or III 250/49 bol J. I. uznaný za vinného 1) zo zločinu zbehnutia podľa § 183, § 197 č. 3 voj. tr. zák.; 2) zo zločinu neš
R 62/1994
Právna veta: Rozhodnutí vydané Národním soudem zřízeným dekretem prezidenta republiky č. 17/1945 Sb., jakož i rozhodnutí mimořádných lidových soudů zřízených dekretem prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., nelze přezkoumat v řízení o stížnosti pro porušení zákona podle § 266 a násl. tr. ř.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor České republiky v trestní věci obviněného J. A. B., vedené u bývalého Národního soudu v Praze pod. sp. zn. TNs 12/47. Z odůvodnění: Rozsudkem Národního soudu v Praze ze dne 2. 5. 1947 sp. zn. TNs 12/47 byl obviněný J. A. B. uznán vinným zločinem proti státu podle § 4 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., který měl spáchat tím, že jako československý občan v době od poloviny roku 1939
MENU