SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1115259
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
03.04.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vražda


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vražda
  • vrazda nájdené 33 krát v 10 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 855 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 463 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 20 dokumentov
Krajské súdy SR 341 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 40 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Kľúčové slová: trest odňatia slobody na doživotie, ochranné ústavné protialkoholické liečenie, používanie alkoholických nápojov, vražda

Zbierka NS 6/1991
R 11/1991
Rozsudok
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úmyslu získat majetkový prospěch. Druhý útok proti poškozené M. U. by musel být posouzen jako trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), f) tr. zák., neboť nejen že se ... novely č. 175/1990 Sb. by musel být útok proti poškozené V. H. kvalifikován jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák., neboť ... novely trestního zákona č. 175/1990 Sb., a tedy v přípádě prvého útoku jako pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 odst. 1, 2 písm. f) tr. zák. a v .
Kľúčové slová: posudzovanie trestnosti činu podľa neskoršieho zákona, vražda, zákon priaznivejší pre páchateľa

Zbierka NSČSFR 6/1991
R 11/1991
Rozsudok
Právna veta: K výkladu ustanovení § 16 odst. 1 věta za středníkem tr. zák. o použití pozdějšího, pro pachatele příznivějšího zákona v případě trestného činu vraždy spáchaného před účinností zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Podle § 16 odst. 1 tr. zák. se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Použití nového právaje však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 7. 1990, tj. v rozpětí od deseti do patnácti let. Nová úprava trestného činu vraždy v trestním zákoně účinném po 1. 7. 1990 vychází rovněž ze základního rozpětí trestní ... ve smyslu návěty § 29 odst. 1 tr. zák., pokud se týká trestného činu vraždy, jehož cílem bylo odstranit svědka předchozího trestného činu znásilnění. Nelze však souhlasit se ... svým jednáním dopustil trestných činů znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. a vraždy podle § 219 tr. zák. Skutkové i právní závěry v uvedeném směru jsou v .
Kľúčové slová: alkoholová závislosť, ochranné liečenie

Zbierka NS 7-8/1991
R 62/1991
Uznesenie
Právna veta: Získání, resp. upevnění tzv. náhledu obviněného na ochranné léčení ukládané mu podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák., tzn. uvědomění si potřeby se léčit a mít zájem na jeho kladném výsledku, je jedním z cílů takového léčení, jehož součástí je i psychické působení na osobu léčeného. Skuteč nost, že obviněný tento náhled nemá, může být proto důvodem pro neuloženi ochranného léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák., jen je-li vzhledem k osobě obviněného zřejmé, že jej nemůže získat ani v průběhu léčení a že z tohoto důvodu je vyloučeno, aby léčení splnilo svůj účel. Pachateli, jemuž nebylo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výroku o regresní náhradě státu ve výši 20 000 Kčs. Mladistvý poukázal na zjištění, že ke spáchání trestného činu vraždy se předem nepřipravoval a že šlo o úmysl pojatý až na místě při rozhovoru s poškozenou, na ... 13. září 1990 sp. zn. 1 T 9/90 byl obviněný mladistvý R. C. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 tr. zák., trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 3 tr. zák. a přeěinem .
Kľúčové slová: odmena a hotové výdavky, trovy konania pri právoplatnom uznaní za vinného, obnova konania

Zbierka NSČSFR 7-8/1991
R 41/1991
Uznesenie
Právna veta: V prípade celkom bezvýsledného návrhu na obnovu konania odsúdený ani iný navrhovateľ nie je oprávnený podľa § 151 ods. 4 Tr. por. na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu podľa § 151 ods. 3 Tr. por., i keď odsúdenému bol v konaní o tomto návrhu obhajca ustanovený. Podľa § 153 ods. 1 Tr. por. je totiž takýto navrhovateľ povinný nahradiť štátu iba trovy konania o návrhu na obnovu, ktoré stanovil paušálnou sumou minister spravodlivosti, nie však odmenu a hotové výdavky uhradené štátom ustanovenému obhajcovi. Predseda senátu podľa § 155 ods. 1 Tr. por. rozhoduje iba o povinnosti na náhradu odmeny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku vyššieho vojenského súdu, ktorým bol v spojení s uznesením Najvyššieho súdu ČSSR uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu vraždy podlá § 219 Tr. zák. a z trestného činu vydierania podľa § 235 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák .
Kľúčové slová: miernejší trest, trest odňatia slobody, výnimočný trest

Zbierka NS 4-5/1991
R 28/1991
Uznesenie
Právna veta: Při postupu podle článku II odst. 4 zák. č. 175/1990 Sb. nutno zkoumat, zda čin, za který již byl obviněný přede dnem 1. 7.1990 pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody, by byl podle novely trestního zákona posouzen podle právní kvalifikace s mírnější sankcí než dosud. V případech, kdy byl uložen výjimečný trest odnětí svobody a jde o trestný čin, který uložení takového trestu obecně připouští i po 1. 7. 1990, nepřichází v úvahu zkoumání, zda by bylo možno takový trest rovněž uložit i podle nové úpravy.

Úryvok z textu:
... . listopadu 1989 sp. zn. 7 To 49/89 byl obviněný N. I. B. uznán vinným dvěma trestnými činy vraždy podle § 219 tr. zák. a odsouzen podle § 219 tr. zák. s použitím § 35 odst. 1 tr. zák .
Kľúčové slová: ustanovený obhajca, tarifná odmena advokáta, odmena obhajcu

Zbierka NS 4-5/1991
R 32/1991
Uznesenie
Právna veta: K rozhodování o odměně ustanoveného obhájce podle § 151 odst* 3 tr. ř. ve věcech, v kterých soud aplikuje ustanovení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 zák. ě. 175/Í990 Sb. Poněvadž řízení o poměrném zkrácení trestu se svou povahou (tj. především nároky kladenými na advokáta) a uěelem (významem jeho výsledku pro postavení klienta) blíží nejvíce řízení upravenému v hlavě dvacáté trestního řádu, je zpravidla namístě přiznat odměnu podle § 16 odst. 2 písm. I), odst. 3 vyhlášky min. spravedlnosti ČR o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci č. 270/1990 Sb. jako v případě p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ů právní pomoci, které advokát vykonal (§ 12 citované vyhlášky). Sazba za jeden úkon činila s ohledem na sazbu trestného činu vraždy podle § 219 tr. zák., pro něž byl jmenovaný odsouzen, 800 Kčs [§ 15 odst. 1 písm. d) citované .
Kľúčové slová: okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), nutná obrana

Zbierka NS 4-5/1991
R 36/1991
Uznesenie
Právna veta: Při užití důvodu vylučujícího protiprávnost podle § 13 tr. zák. o nutné obraně nemůže soud vycházet ze závěru, že útok ze strany poškozeného „velmi pravděpodobně neskončil66. Neize-li tuto otázku provedenými důkazy zjistit zcela bezpečně, je nutno vycházet ze zásady in dubio pro reo a stran skončení či neskončení útoku na zájem chráněný trestním zákonem učinit závěr, že útok v době činu obviněné, která se mu bránila, trval. Při hodnocení skutečností týkajících se trvání i nebezpečnosti útoku poškozeného vůči obviněné a jejím dětem z hlediska podmínek nutné obrany je třeba přihlížet i k psyc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... řední příčinou bylo zakrvácení do osrdečníkového vaku s tampo- nádou srdeční; tím měla podle obžaloby spáchat trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák. Proti tomuto rozsudku podal včas odvolání městský prokurátor v Práze. Poukazuje na to, že .
Kľúčové slová: trestný čin ublíženia na zdraví, vecná príslušnosť súdu

Zbierka NS 6/1991
R 13/1991
Uznesenie
Právna veta: K posuzování totožnosti skutku v případě napadení poškozeného několika pachateli, kteří mu zasadili více bodných ran nožem, z nichž jen některé měly za následek smrt poškozeného.

Úryvok z textu:
... při zachování totožnosti skutku uvedeného v obžalobě, jednání obviněného posouzeno jako trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., o jehož spáchání svědčí důkazy shromážděné v ... za to, že provedené důkazy jednoznačně odůvodňují právní kvalifikaci skutku jako trestného činu vraždy podle § 219 tr. zák. a že spolehlivý závěr o tom, zda pachatelství ... že v přípravném řízení bylo jednání obviněných kvalifikováno jako trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., a že usnesením vyšetřovatele bylo trestní stíhání ve .
Kľúčové slová: verejné zasadnutie, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania

Zbierka NS 7-8/1991
R 57/1991
Uznesenie
Právna veta: Je-li opakovaný návrh na povolení obnovy řízení sice založen na shodných skutkových námitkách jako zamítnutý návrh dřívější, avšak uváděné shodné skutečnosti jsou podloženy jinými (novými) důkazy, nelze návrh projednat v neveřejném zasedání podle § 286 odst. 2 věta druhá tr. ř., ale musí se konat veřejné zasedání podle § 286 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
... Nejvyššího soudu ČSR ze dne 9. 11. 1983, sp. zn. 6 To 21/83, jímž byl uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody na dvanáct let, pro jehož výkon byl .
Kľúčové slová: zmenšená príčetnosť, závislosť na návykových látkach, ochranné liečenie

Zbierka NS 7-8/1991
R 62/1991
Uznesenie
Právna veta: Získání, resp. upevnění tzv. náhledu obviněného na ochranné léčení ukládané mu podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák., tzn. uvědomění si potřeby se léčit a mít zájem na jeho kladném výsledku, je jedním z cílů takového léčení, jehož součástí je i psychické působení na osobu léčeného. Skutečnost, že obviněný tento náhled nemá, může být proto důvodem pro neuloženi ochranného léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák., jen je-li vzhledem k osobě obviněného zřejmé, že jej nemůže získat ani v průběhu léčení a že z tohoto důvodu je vyloučeno, aby léčení splnilo svůj účel. Pachateli, jemuž nebylo z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... se dopustil skutku popsaného ve výroku napadeného rozsudku, kterým naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. ve znění novely č. 175/ ... § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. bylo vysloveno zabrání nože, jímž byla vražda spáchána. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byl obžalovaný uznán povinným zaplatit Československému státu ... rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích byl obžalovaný J. K. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. a za to byl odsouzen podle § .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.