Nájdené rozsudky pre výraz: začatie trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
585 dokumentov
685 dokumentov
18 dokumentov
8 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: začatie trestného stíhaniapodanie obžalobyvrátenie veci prokurátorovi
R 15/1991
Právna veta: I. Pokud byly ohledně skutků, pro které byla podána obžaloba, prováděny úkony tvořící jinak obsah přípravného řízení, aniž bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., jde o podstatnou vadu řízení, jež předcházelo podání obžaloby. Výsledky řízení, které je touto vadou zatíženo, jsou nepoužitelné v řízení před soudem jako důkazy podle páté hlavy trestního řádu. Uvedenou vadu není možno napravit v řízení před soudem a její odstranění vyžaduje, aby věc byla vrácena prokurátorovi k došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. II. Ustanovení společného obhájce dvěma spoluobviněným, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl stížnost krajského prokurátora v Hradci Králové proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 24. 7. 1990 sp. zn. 1 T 12/90. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajský soud po předběžném projednání obžaloby vrátil podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. prokurátorovi k došetření věc obviněných mladistvých B. H. a J. Z., na které byla podána obžaloba pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., a pokud jde o ob
Právna veta: Splnomocnenie obhajcu pri jeho zvolení alebo ustanovení, ak nebolo vymedzené inak, zaniká pri skončení trestného stíhania (§ 41 ods. 5 Tr. por.). Pri výklade pojmu „skončenie rehabilitačného konania66 treba vychádzať z ustanovenia § 12 ods. 10 Tr. por. Konanie, ktorým oprávnená osoba uplatňuje nárok na odškodnenie, nie je súčasťou rehabilitačného konania podlá druhého a tretieho oddielu Zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1991 Zb., ale prichádza do úvahy až po jeho právoplatnom skončení.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť obhajcu podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12. júla 1991 sp. zn. 1 Rt 37/91. Z odôvodnenia: Predseda senátu Krajského súdu v Košiciach - uznesením z 12. júla 1991, sp. zn. 1 Rt 37/91, podlá § 151 ods. 3 Tr. por. priznal obhajcovi obvineného P. B. advokátovi JUDr. A. D. odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 130 Kčs. Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal v zákonnej lehote sťažnosť obhajca JUDr. A. D., a to proti výške priznanej od
Meritum Účastníctvo
Právna veta: Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) Tr. zák. predpokladá, že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. Pokiaľ to tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na základe vlastného rozhodnutia a bez zreteľa na návod, môže za splnenia ďalších zákonných podmienok prichádzať do úvahy zodpovednosť návodcu za prípravu na trestný čin, ku ktorému návod smeroval (§ 7 ods. 1 Tr. zák.). Ak by však navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže ísť o účastníctvo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR, Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. 10. 1989 sp. zn. 10 To 190/89 a mestskému prokurátorovi v Košiciach prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 6. septembra 1989 sp. zn. 5 T 727/88 bol obvinený Z. P. uznaný za vinného z návodu na trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom podľa § 10 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 2 a § 234 ods. 1
MENU