SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1235024
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65537
USSR: 36337
NSČR: 126366
NSSČR: 68338
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427451
Krajské súdy (ČR): 46968
Posledná aktualizácia
30.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: väzba


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: väzba
  • vazba nájdené 301 krát v 45 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5277 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3921 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 768 dokumentov
Krajské súdy SR 23693 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 110 dokumentov
Odborné články 270 dokumentov


Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobody, nariadenie výkonu trestu, väzba

Zbierka NSS 1/1990
R 2/1990
Stanovisko
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dochádza pri dodaní odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody na základe spomínaného opatrenia predsedu senátu (samosudcu), nemožno považovať za súčasť väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ustanovenie § 334 ods. ... 1 Tr. por. totiž vymedzuje dobu trvania väzby a jej započítateľných súčastí ku dňu nariadenia výkonu trestu odňatia slobody. Po nariadení výkonu trestu teda už nemôže ísť o .
Kľúčové slová: dôvod väzby, väzba, hlavné pojednávanie, prítomnosť na hlavnom pojednávaní

Zbierka NSS 1/1989
R 8/1989
Uznesenie
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
... pred súdom, ako aj preto, že obom obžalovaným hrozí pomerne vysoký trest, mestský súd vzal oboch obžalovaných do väzby. Väzba je vážnym zásahom do osobnej slobody občana, preto môže k nej dôjsť len z dôvodov a za podmienok stanovených ... obžalovaným, je správne. Nemožno však súhlasiť so záverom mestského súdu, že tieto skutočnosti samy osebe odôvodňujú vzatie obžalovaných do väzby z dôvodov § 67 písm. a) Tr. por. Zabezpečenie prítomnosti obvineného na hlavnom pojednávaní ani všeobecný záujem na .
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, prítomnosť na hlavnom pojednávaní, neospravedlnená neprítomnosť účastníka

Zbierka NSS 4-5/1990
R 19/1990
Stanovisko
Právna veta: Pokiaľ sa obvinený alebo svedok bez dostatočného ospravedlnenia neustanoví na súd, hoci bol riadne predvolaný, je v kompetencii predsedu senátu (samosudcu) podľa konkrétnych okolností prípadu rozhodnúť, aké opatrenie zvolí na zabezpečenie ich účasti v súdnom konaní (porov. § 198 ods. 3, § 233 ods. 1, 2, § 314b ods. 2 Tr. por.). Takýmto opatrením môže byť predvedenie (§90, 98 Tr. por.) alebo uloženie poriadkovej pokuty (§ 66 ods. 1 Tr. por.), prípadne predvedenie a súčasné uloženie poriadkovej pokuty. Platná zákonná úprava nevyžaduje, aby predvedeniu obvineného alebo svedka predchádzalo ulož ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výšku ustanovuje vyhláška č. 70/1980 Zb., totiž zahŕňa všetky trovy celého trestného konania s výnimkou trov spojených s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody (§ 152 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por.). Pokiaľ ide o trovy spojené s .
Kľúčové slová: recidíva trestnej činnosti, obzvlášť nebezpečný recidivista, opakovanie trestného činu, zásady ukladania trestov

Zbierka NSČ 1/1986
R 3/1986
Stanovisko
Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... být v této věci odsouzení zahlazeno rozhodnutím soudu]. Trest odnětí svobody pak nesmí být vykonán celý pouze zápočtem vazby. Po tomto potrestání se pachatel musí dopustit nejméně dvou dalších trestných činů podle § 209a odst. 1 tr. zák. (formou .
Kľúčové slová: ochranné liečenie, znalecká činnosť, vyšetrenie duševného stavu obvineného, protialkoholické liečenie, ústavný spôsob liečby

Zbierka NSČSSR 1/1981
R 4/1981
Rozsudok
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyšetriť ináč, možno nariadiť, aby osoba obvinená z trestného činu bola pozorovaná v zdravotníckom ústave, alebo ak je obvinený vo väzbe, v osobitnom oddelení nápravného zariadenia. Vo výnimočných, mimoriadne ťažkých prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie, možno požiadať štátny orgán alebo štátny .
Kľúčové slová: trvanie väzby, dôvod väzby, rozhodovanie o ďalšom trvaní väzby, prepustenie z väzby

Zbierka NSČ 7-8/1985
R 18/1985
Stanovisko
Právna veta: Jestliže odvolací soud ve vazební věci, v níž trvají důvody vazby, zruší napadené rozhodnutí a věc vrátí soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi a obviněný nepožádal o propuštění na svobodu nebo prokurátor nenavrhl propuštění obviněného z vazby, nerozhoduje o dalším trvání vazby. V odůvodnění svého rozhodnutí ve věci samé však stručně a jasně vyloží, z jakých důvodů dospěl k závěru, že důvody vazby trvají. Rozhodne však samostatným výrokem, jestliže shledá, že oproti předcházejícímu stavu se změnily důvody vazby.

Úryvok z textu:
... , když soud rozhoduje při předběžném projednání obžaloby. Jiná ustanovení upravující problematiku zkoumání a rozhodování o dalším trvání vazby, nebereme-li v úvahu řízení o stížnosti pro porušení zákona a obnovu řízení, která mají mimořádnou povahu a řeší ... zruší napadené rozhodnutí a věc vrací soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi zvlášť zkoumat, zda tu jsou nadále důvody vazby uvedené v § 67 písm. a—-c tr. ř. Musí hodnotit, zda popř. okolnosti, které vedly ke zrušení napadeného rozhodnutí, nemohou .
Kľúčové slová: celková doba trvania väzby , započítanie väzby a trestu, vznesenie obvinenia, vznesenie obvinenia

Zbierka NSČ 7-8/1984
R 53/1984
Rozsudok
Právna veta: O trestní řízení vedené ve yazbě ve smyslu § 38 odst. 1 tr. zák. jde i tehdy, byl-li pachatel ve vazbě původně pro jiný trestný čin, pro nějž byl obžaloby zproštěn, avšak byl v témže trestním řízení odsouzen iza další trestný cin, pro který bylo vzneseno obvinění teprve dodatečně podle '§ 163 odst. 4 tr. ř. Taková vazba Ise obviněnému započítává podle § 38 odst. 1 tr. zák. do trestu a [obviněný je povinen podle § 152 odst. 1 písm. /a) tr. ř. nahradit náklady spojené s výkonem vazby.

Úryvok z textu:
... písm. a] tr. ř. uložena odsouzenému M. D. povinnost nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby, která trvala od 18. 11. 1981 do 3. 3. 1982, je v souladu se ... odst. 1 tr. ř. rozhodnutí předsedy senátu okresního soudu o náhradě nákladů vazby zrušeno. Proti tomuto usnesení krajského soudu podal ministr spravedlnosti ČSR v šestiměsíční lhůt ... a) tr. ř. rozhodnuto o povinnosti odsouzeného M. D. nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby za dobu od 18. 11. 1981 do 3. 3. 1982. Usnesením krajského soudu v .
Kľúčové slová: žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, práva a povinnosti obhajcu

Zbierka NSČ 1/1990
R 17/1990
Uznesenie
Právna veta: Žádostí o propuštění z vazby na svobodu (§ 72 odst. 2 tr. ř.) podané ve stejné době jednak obviněným, jednak v zastoupení obviněného jeho obhájcem (§ 41 odst. 2 tr. ř.), je třeba považovat za jediný návrh směřující k propuštění obviněného z vazby na svobodu.

Úryvok z textu:
... a jeho obhájce za jediný návrh směřující k propuštění obžalovaného D. B. z vazby na svobodu a měl odpovídajícím způsobem o tomto návrhu rozhodnout. Dále se Nejvyšší ... téže záležitosti podaný návrh obžalovaného D. B. a návrh jeho obhájce na propuštění obžalovaného z vazby na svobodu, a pochybil tedy i tím, že oba tyto návrhy zamítl jednotlivě, třebaže ... , které je mu obžalobou kladeno za vinu, a měl by být proto okamžitě z vazby na svobodu propuštěn. Nejvyšší soud ČSR přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. .
Právna veta: Povinnost nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby vzniká teprve tím, že obviněný byl pravomocně uznán vinným í§ 152 odst. 1 písm. a) tr. ř.), nikoliv dnem propuštění obviněného z vazby. Tato povinnost není dotčena tím, že skutek, kterým byl obviněný uznán vinným, byl v rozsudku kvalifikován jinak než v usnesení o vznesení obvinění a v obžalobě, tedy ani tím, že obviněný byl uznán vinným mírnějším trestným činem, za který by nebyl vzat do vazby, kdyby bylo pro tento trestný cin od počátku vedeno trestní stíhání.

Úryvok z textu:
... Stěžovatelka proto nedůvodně poukazuje i na to, že by nebyla vzata do vazby, pokud by bylo vedeno proti ní od počátku trestní stíhání pro trestný čin, kterým ... 152 odst. 1 písm. a) tr. ř. povinnost odsouzené nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby vznikla teprve tím, že byla pravomocně uznána vinnou, což se stalo dne 27. ledna 1982 ... 152 odst. 1 písm. a) tr. ř. povinna nahradit státu náklady spojené s výkonem vazby. Odsouzená podala proti tomuto usnesení v zákonné lhůtě stížnost. Uvádí v ní, že namítá .
Kľúčové slová: sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe, vzatie obvineného do väzby

Zbierka NSČSSR 7-8/1987
R 36/1987
Stanovisko
Právna veta: Při rozhodování soudu podle § 146a písm. a) tr. ř. o stížnosti proti rozhodnutí, kterým prokurátor vzal obviněného do vazby, nelze podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. napadené usnesení zrušit a prokurátorovi uložit, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Obdobně je postup podle § 14B odst. 1 písm. b) tr. ř. vyloučen tehdy, když jde o stížnost podanou proti rozhodnutí, kterým byl obviněný vzat do vazby soudem.

Úryvok z textu:
... ř., jestliže jde o stížnost podanou proti usnesení prokurátora o vzetí obviněného do vazby. Zatímco trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSR takový postup připouští, trestní kolegium Nejvyššího ... plní v trestním řízení ten který trestneprocesní institut. Právě povaha věci, účel vazby, je rozhodující pro správnou odpověď na položenou otázku a brání postupu ve smyslu ... soudu SSR i těmi, kteří s jeho názorem souhlasí. Účelem vazby jakožto významného institutu trestního řízení je zabránit obviněnému, aby se vyhnul .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.