Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3058 dokumentov
794 dokumentov
30366 dokumentov
33 dokumentov
7 dokumentov
71 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Štátne notárstvo neschváli dohodu dedičov (§ 39 ods. 2 Not. por.J, ak zistí, že dedič uzavrel dohodu, podľa ktorej z dedičstva po poručiteľovi, v ktorom je aj nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, nedostane nič, s úmyslom dosiahnuť toho, aby tak jeho zákonný dedičský podiel nebol postihnutý súdnym výkonom rozhodnutia predajom nehnuteľnosti na vymoženie povinnosti voči veriteľovi tohto dediča.

Úryvok z textu:
Poručiteľka E. P. zomrela 10. 8. 1973 bez zanechania závetu. Po jej smrti dedičia zo zákona boli dcéry H. P. a M. K., ako aj poručiteľkin manžel B. P. Počas spolužitia poručiteľky s B. P. si postavili v obci Č. rodinný domček v cene 46 862 Kčs, ktorý však stavebne nedokončili. Manžel poručiteľky predal po jej smrti rodinný dom i s pozemkom manželom. J. M. a K. M. za kúpnu cenu 52 503 Kčs. Kúpna zmluva nebola registrovaná štátnym notárstvom, pretože odpredávate! nemohol preukázať svoje výlučné
Merito veci Smlouva
R 33/1975
Právna veta: Smlouva, která svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí zájmům společnosti (§ 39 o. z.), je od počátku absolutně neplatná; není rozhodné, zda účastníci smlouvy o důvodu její neplatnosti věděli. Skutečnost, že smlouva byla ve smyslu ustanovení § 63 a § 64 not. ř. státním notářstvím přezkoumána a registrována, nebrání tomu, aby soud v občanském soudním řízení sám posoudil platnost smlouvy ve smyslu ustanovení § 39 o. z., popřípadě jiných zákonných ustanovení.*)

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Lounech z 23. 6. 1971 bylo určeno, že žalobkyně je vlastnicí rodinného domku čp. 974 v L. se stavební parcelou a zahradou a byla zamítnuta žaloba, pokud se žalobkyně domáhala proti Čs. státu — ONV v L. určení, že je vlastnicí nábytku v ložnici, obývacím pokoji a kuchyni v tomto domě. Výrok tohoto rozsudku, kterým bylo vyhověno žalobě o určení vlastnického práva žalobkyně k uvedeným nemovitostem, odůvodnil soud prvního stupně v podstatě tím, že kupní sml
Merito veci Zhotovenie veci
Právna veta: Dohodne-li se organizace s občanem o zhotovení věci určité jakosti a zhotoví věc nižší jakosti, je tu dán (za splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 49 odst. 1 nebo 2 o. z.) důvod pro odstoupení od smlouvy občanem pro omyl. Stejně by bylo možné postupovat v tom případě, kdyby sice jakost zhotovované věci nebyla dohodnuta, avšak jakost zhotovené věci by byla nižší než jakost obvyklá. Ustanovení § 40a o. z. se vztahuje i na posouzení platnosti smluv o službách uzavřených před 1. 4. 1983, jde-li o cenu, která nebyla při uzavření smlouvy určena podle cenových předpisů.

Úryvok z textu:
Žalobkyně uvedly v žalobě, že v roce 1977 uzavřely se žalovanou organizací smlouvy o zhotovení kožichů na zakázku. Protože kvalita zhotovených kožichů neodpovídala uzavřené smlouvě a také vyúčtované ceny kožichů neodpovídaly jejich kvalitě, domáhaly se žalobkyně žalobou jednak určení neplatnosti uzavřených smluv, jednak vrácení plnění z těchto smluv. Okresní soud v Hodoníně rozsudkem zamítl žalobu o určení, že smlouvy o zhotovení věci na zakázku uzavřené mezi žalobkyněmi a žalovanou organizací
Merito veci Cena
R 22/1976
Právna veta: I u ceny koupené věci, která není cenovým předpisem přímo stanovena, nýbrž je jím vymezena s možností použít při jejím určení v konkrétním případě koupě do jisté míry i volné úvahy, je třeba za přesahující dohodnutou cenu koupené věci {§ 399 odst. 2 o. z.) pokládat jen tu cenu, která podstatně překračuje cenu stanovenou ve smyslu ustanovení § 399 odst. 2 o. z. Toto podstatné překročení je pak důvodem neplatnosti smlouvy. Odstoupit lze jen od smlouvy, která byla platně uzavřena; tak je tomu i v případě, došlo-li (ve smyslu ustanovení § 49 o. z.) k omylu v dohodnuté ceně koupené věci.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Ústí nad L. potvrdil rozsudek okresního soudu v Děčíně, jímž bylo vyhověno žalobě žalobců, aby žalovaná byla uznána povinnou zaplatit jim 11 651 Kčs s přísl. Odvolací soud dospěl k závěru, že smlouva o koupi rodinného domku se stavební parcelou a zahradou, uzavřená mezi účastníky 24. 4. 1970 a registrovaná rozhodnutím státního notářství v Děčíně, neodporuje ustanovením § 39 a § 399 odst. 2 o. z. a je platná, takže žalobci se právem domáhají na žalované zaplacení nedoplatku doh
MENU