SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1203695
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65136
USSR: 36137
NSČR: 125340
NSSČR: 67687
USČR: 80362
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426291
Krajské súdy (ČR): 46074
Posledná aktualizácia
07.08.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akcia


Približný počet výsledkov: 6 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akcia
  • akcia nájdené 12 krát v 6 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1009 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 419 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 682 dokumentov
Krajské súdy SR 6580 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 7 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Kľúčové slová: pracovný úraz podľa Zákonníka práce, dobrovoľná výpomoc, pracovník organizácie

Zbierka NSS 2-3/1983
R 11/1983
Rozsudok
Právna veta: V prípade pracovného úrazu pri dobrovoľnej výpomoci (§ 44 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) treba sa vždy zaoberať najmä tým, či nešlo o dobrovoľnú výpomoc organizovanú v rámci patronátnej činnosti, pri ktorej zodpovedá sa škodu spôsobenú pracovníkovi organizácia, s ktorou je pracovník v pracovnom pomere, či o inú dobrovoľnú výpomoc, pri ktorej zodpovedá za škodu organizácia, pre ktorú pracovník pracoval v čase, keď utrpel pracovný úraz.

Úryvok z textu:
... /1975 Zb. Podľa tohto ustanovenia nárok na náhradu škody vzniknutej pracovným úrazom majú okrem iných občania, ktorí dobrovoľne v rámci akcie organizovanej národným výborom alebo inou organizáciou vypomáhajú pri plnení dôležitých úloh v záujme spoločnosti (napr. občania, ktorí dočasne vypomáhajú pri .
Zbierka NSS 9-10/1980
R 43/1980
Rozsudok
Právna veta: Úraz pracovníka, utrpený pri účasti na spoločenskej oslave Dňa železničiarov, organizovanej pre svojich pracovníkov organizáciou v pracovnom čase a v čase naň nadväzujúcom, treba považovať za úraz pracovný.

Úryvok z textu:
... ČSSR č. 54/1975 Sb., sa na daný prípad nevzťahujú. Oslavu Dňa železničiarov treba teda v tomto zmysle považovať za akciu, ktorá napomáha plneniu politických, hospodárskych a sociálnych úloh aj organizácie štátnych dráh, proti ktorej bol nárok na odškodnenie pracovného úrazu .
Zbierka NSS 4-5/1982
R 19/1982
Uznesenie
Právna veta: K výkladu ustanovenia § 13 Tr. zák. o nutnej obrane. Pri posudzovaní primeranosti obrany a útoku treba brať do úvahy intenzitu oboch akcií, ako aj škodu, ktorá hrozila z útoku, a škodu spôsobenú v obrane. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník napadnutému spôsobil, alebo ktorá hrozila z jeho útoku; nesmie však byť medzi nimi zrejmý nepomer. Spravidla nepôjde z tohto hľadiska o prekročenie primeranosti nutnej obrany, keď napadnutý pri odvracaní útoku ohrozujúceho jeho život, resp. z ktorého mu hrozí ťažká ujma na zdraví, útočníka usmrtí. Skutočnosť, že si nie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo 14. novembra 1980 sp. zn. 2 T 31/80 bol obvinený J. V. podlá § 226 písm. b] Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 2 Tr. zák„, ktorého sa mal dopustiť tak, že 21. apríla 1980 asi o 21.00 hod. v obci Kuzmice počas bitky s poškodeným J. K. pichol tohto vreckovým nožíkom s čepelou dlhou 7,7 cm do íavej polovice hrudníka tak, že mu zasiahol srdce a spôsobil smrť. Najvyšší súd SSR zamietol odvolanie krajského .
Merito Doprava
Zbierka NSS 4-5/1982
R 21/1982
Rozsudok
Právna veta: Páchateľovi, ktorý opakovane hrubo porušuje pravidlá cestnej premávky tým, že vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov, a to napriek tomu, že bol za tú istú trestnú činnosť už odsúdený, treba spravidla uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody a vždy zákaz viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
... dobrú povesť. Podľa hodnotenia zamestnávateľa Vinárskych závodov, závod Nitra-Lužianky však nemá dobrú pracovnú morálku. Do žiadnych politických alebo verejných akcií sa nezapája. Vo väčšej miere požíva alkoholické nápoje. Z pripojených spisov Okresného súdu v Nitre sp. zn. 2 T 117 .
Zbierka NSS 7-8/1978
R 46/1978
Rozsudok
Právna veta: Za nedovolené podnikanie v zmysle § 118 Tr. zák. treba považovať nielen vykonávanie výrobnej alebo inej zárobkovej činnosti vo väčšom rozsahu bez potrebného povolenia, ale aj nad rámec povolenia. Ak mal páchateľ povolenie vykonávať súkromné stolárstvo a strojnozámočnícke práce sám a za pomoci rodinných príslušníkov, zamestnával však neoprávnene cudzie osoby ako pracovné sily, prekročil rámec udeleného povolenia a jeho činnosť treba považovať za neoprávnenú v zmysle § 118 ods. 1 Tr. zák. Pri splnení podmienok § 88 Tr. zák. môže skutočnosť, že páchateľ zamestnával iného ako pracovnú silu, pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 12. 1. 1970, v ktorom sa obžalovanému povoľuje zamestnávať jednu cudziu pracovnú silu na dobu dokončenia výstavby objektov v rámci akcie „Z“ pre okres Košice-vidiek. Z uvedeného vyplýva, že obžalovaný v r. 1968—1989 zamestnával cudzie pracovné sily v rozpore .
Zbierka NSS 1/1971
R 37/1971
Rozsudok
Právna veta: Použitie zásady „in dubio pro reo“ vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 2 Tr. por. prichádza do úvahy len vtedy, keď pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o nejakej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov. Súd je preto povinný vykonať na hlavnom pojednávaní všetky dôkazy, ktoré boli zhromaždené v prípravnom konaní a ktoré majú vzťah k prejednávanej veci a v rozhodnutí sa s týmito dôkazmi vyrovnať (§ 220 ods. 3 Tr. por.).

Úryvok z textu:
... aj pri celkom izolovanom hodnotení tohto dôkazného prostriedku priamo vylučuje záver súdu o neúčasti obvinenej G. pri týchto akciách, ktoré mala spáchať len obvinená S. Okrem týchto dôkazov, na hlavnom pojednávaní síce vykonaných, avšak nezhodnotených treba ... výdavkové pokladničné doklady č. 292, 460, 292, 462 a 01562, o ktorých obvinené tvrdia, že ide o akcie, z ktorých odčerpala peniaze výlučne obvinená S. bez vedomia ostatných, výdavkové pokladničné doklady podpísala menom zákazníkov obvinená G. Toto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.