Nájdené rozsudky pre výraz: formálne znaky trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
9 dokumentov
49 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úmyslné svévolné odstranění poštovní schránky ohrožuje provoz pošty a naplňuje tak formální znaky trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 15. května 1986 sp. zn. 6 To 676/86 a rozsudek okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze 4. dubna 1986 sp. zn. 2 T 99/86 ve výroku o vině pod bodem 1. rozsudku, ve výroku o trestu, o náhradě škody a ochranném opatření. Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní soud v Rychnově
R 59/1978
Právna veta: Veřejná telefonní stanice je telekomunikačním zařízením ve smyslu zák. e. 11Q/19B4 Sb. Její úmyslné poškození naplňuje formální znaky trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR zrušil trestní příkaz okresního soudu v Kolíně ze dne 18. března 1977 sp. zn. 1 T 152/77 a přikázal okresnímu prokurátorovi, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Citovaným trestním příkazem byl obviněný uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. d] zák. č. 150/1969 Sb. a byl mu uložen peněžitý trest ve výši 600 Kčs; pro případ zmaření výkonu
Kľúčové slová: porušovanie domovej slobodyzodpovednosť za škodu na odložených veciach
R 8/1990
Právna veta: I. K výkladu § 139 tr. zák. v případě odcizení věd z hotelového pokoje ke škodě ubytované osoby. II. Násilné vniknutí do hotelového pokoje určeného k přechodnému ubytování občana zasahuje do domovní svobody ubytovaného občana a naplňuje formální znaky trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 al. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud zrušil usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 1988 sp. zn. 3 To 373/88 a rozsudek okresního soudu v Semilech z 21. 7. 1988 sp. zn. 2 T 381/87 a okresnímu soudu v Semilech přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Semilech z 21. července 1988 sp. zn. 2 T 381/87 byl obviněný J. Č. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst.
Právna veta: I. K výkladu znaků trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1, odst. 3 tr. zák. II. Při posuzování stupně společenské nebezpečnosti jednání, které naplňuje formální znaky trestného činu narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství (podle § 125 odst. 1 tr. zák.), je nutno hodnotit i ekonomickou odůvodněnost porušovaných předpisů. Skutečnost, že tyto předpisy byly po spáchání činu zrušeny jako ekonomicky nevyhovující, výrazně snižuje stupeň nebezpečnosti takového činu pro společnost.

Úryvok z textu:
Ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Liberci z 21. 3.1986 sp. zn. 3 T 701/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obviněné obžaloby. Z odůvodnění: Obžalobou okresního prokurátora v Liberci bylo obviněným kladeno za vinu, že 1. obvinění E. R., V. B., V. G. a J. P. jako ředitelé obchodních skupin č. 1, 5, 7, 9 OZO Skloexport v době od 1. 1. 1979 do 30. 9. 1980 v jednotlivých čtvrtletích v Liberci v úmysl
Kľúčové slová: znásilnenieuskutočnenie súloževydieranie
R 43/1990
Právna veta: Naplňuje-li skutek pachatele znaky skutkové podstaty trestného činu znásilnění podle § 241 tr. zák. (resp. pokusu), která je speciální ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu vydírání podle § 235 tr. zák., nelze skutek pouze s ohledem na nižší stupeň nebezpečnosti pro společnost kvalifikovat jako trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák. V případech, ve kterých jednání pachatele naplňuje formální znaky trestného činu znásilnění, avšak jeho skutkové okolnosti výrazně snižují stupeň společenské nebezpečnosti činu, je třeba zkoumat, zda není tento stupeň nepatrný ve smyslu § 3 odst. 2 tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČR k stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, zrušil usnesení krajského soudu v Brně z 25.10.1989 sp. zn. 8 To 29/89, jakož i rozsudek okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. 8. 1989 sp. zn. 1 T 28/89 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění : Rozsudkem okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou z 3. srpna 1989 sp. zn. 1 T 28/89 byl obviněný M. O. uznán vinným trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák.
Meritum Doprava
Právna veta: I. K rozlišování formálních znaků a materiálního znaku trestného činu. Porušení důležité povinnosti patří mezi formální znaky trestného činu porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 tr. zák. Tento znak může být naplněn např. tím, že řidič použije k jízdě motorového vozidla, o němž mu je známo, že dochází k selhávání činnosti jeho brzd. Okolnost, že za špatný technický stav vozidla odpovídají ještě další osoby, není důvodem, který by vylučoval naplnění znaku porušení důležité povinnosti u řidiče. Je však třeba ji hodnotit z hlediska stupně nebezpečnosti činu pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského prokurátora v Praze z 12. ledna 1988 sp. zn. 3 Kpt 1/88 i usnesení okresního prokurátora v Příbrami z 9. listopadu 1987 sp. zn. Pv 666/87 a tomuto prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele okresní správy SNB, oddělení vyšetřování VB v Příbrami ze dne 24. 8. 1987 sp. zn. VV-309/87 bylo podie § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno tre
Kľúčové slová: postúpenie vecitrestný čin priestupok
R 9/1984
Právna veta: Podle § 222 odst. 2 ír. ř. nelze postoupit ke kázeňskému vyřízení trestný čin, i když by šlo o trestný čin uvedený v § 294 tr. ř., ani přečin (§ 13 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb.jl, ale pouze přestupek.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský soud ke stížnosti vojenského obvodového prokurátora zrušil napadené usnesení vojenského obvodového soudu a sám rozhodl podle § 149 odst. 1 písm. a) a § 222 odst. 2 tr. ř. tak, že věc obžalovaného pplk. Ing. Sch. postoupil příslušnému veliteli ke kázeňskému řízení, protože shledal v zažalovaném skutku pouze přestupek. Z odůvodnění: Vojenský obvodový soud rozhodl o podané obžalobě po provedeném hlavním líčení usnesením ze dne 1. 12. 1982 sp. zn. 2 T 508/82 takovým způsobem, že
R 35/1970
Právna veta: I. V případech, kdy se překrývají formální znaky trestného činu i přečinu — jak je tomu zejména u činů proti majetku, pokud škoda nepřevyšuje 1.500 Kčs — je třeba ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 tr. zák. a § 1 zák. č. 150/1969 Sb. o přečinech podle konkrétních okolností případu určujících stupeň nebezpečnosti činu pro společnost a uvedených v § 3 odst. 4 tr. zák. posoudit, zda skutek je trestným činem nebo přečinem. Za okolnost, která zvyšuje společenskou nebezpečnost činu na stupeň nebezpečnosti trestného činu, nelze ovšem považovat jakoukoliv okolnost, nýbrž jen takovou, která stupeň neb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR ohledně obv. P. M. rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 13. 1. 1970 sp. zn. 4 To 266/69 a rozsudek okresního soudu v Plzni-sever ze dne 4. 11. 1969 sp. zn. T 113/69 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc obv. P. M. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní soud uznal obviněného P. M. vinným, že: 1. ve společnosti s dalšími spoluobviněnými a jinými osobami v době od 18. do 21. 11. 196
R 39/1972
Právna veta: I. Jednočinný souběh přečinu proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. a trestného činu příživnictví podle § 203 tr. zák. je možný. II. K rozlišení přečinu příživnictví podle § 10 zák. č. 150 lomeno 1969 Sb. od trestného činu příživnictví podle § 203 tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Kladně ze dne 15. 1. 1971 sp. zn. 5 Ta 545/70 byl obviněný uznán vinným přečiny proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) a příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. Těchto činů se obviněný dopustil tím, že Jako zaměstnanec dolu Nejedlý II v Kamenných Žehrovicích (okr. Kladno) od června do září 1970 bezdůvodně zameškal 47 pracovních směn a od počátku října 1970 do 15. 1. 1971 nedocházel do zaměstnání vůbec, čímž ohrozil plnění plánu těžby uhlí na uvedeném dole a o
Kľúčové slová: výtržníctvoporušenie občianskeho spolunažívania
R 44/1990
Právna veta: Výtržností ve smyslu ustanovení § 202 tr. zák. je jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR proti usnesení okresního soudu v Gottwaldově z 20. 7. 1989 sp. zn. 2 T 149/89. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Gottwaldově podal dne 19. června 1989 obžalobu proti obviněnému F. Ch. pro trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Tohoto trestného činů se podle žalobního návrhu dopustil tím, že dne 10. února 1989 v odpoledních hodinách v místním pohostinství ve Spyti- hněvi vyvolal hádku s
MENU