Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27753 dokumentov
32042 dokumentov
96143 dokumentov
5800 dokumentov
56 dokumentov
1071 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 7/1971
Právna veta: I. Znak „škoda neprevyšujúca 1500 Kčs“ je zákonným znakom prečinu podľa § 3 zákona č. 150/1969 Zb. V prípade, že páchateľ spôsobil na cudzom majetku škodu vyššiu ako 1500 Kčs, nemôže ísť o prečin, a to bez ohľadu na to, či škodu spôsobil len jedným útokom alebo viacerými útokmi pri pokračujúcom čine. Ak páchateľ jedným útokom (napr. krádežou) spôsobil škodu vyššiu ako 1500 Kčs na majetku či v socialistickom alebo v osobnom vlastníctve, alebo ak takúto škodu spôsobil pokračujúcim činom spáchaným rôznymi formami, uvedenými v § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch, treba skutok posúdiť podľa všetkých usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd pri preskúmaní súdnych rozhodnutí o prečinoch podľa § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch zistil viaceré rozpaky a pochybnosti nižších súdov pri posudzovaní pokračujúcich činov, keď jednotlivými útokmi, spáchanými v rámci pokračujúceho činu, bola spôsobená škoda nižšia ako 1500 Kčs, ale v súhrne bola pokračujúcim činom spôsobená škoda vyššia ako 1500 Kčs. Tieto rozpaky sa prejavujú najmä v prípadoch, keď jednotlivé útoky, ktoré tvoria súčasť pokračujúceho činu, boli vykona
R 31/1982
Právna veta: Jestliže úmysl pachatele směřuje primárně ke způsobení škody na majetku v socialistickém vlastnictví formami jednání uvedenými příkladmo v § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. resp. v § 3 odst. 1 písm. d) zák. c. 150/1969 Sb., posoudí se takový cin podle výše způsobené škody a stupně nebezpečnosti činu pro společnost jako trestný cin podle § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. nebo jako přecin podle § 3 odst. 1 písm. d) zák. číslo 150/1989 Sb., i když se pachatel tohoto jednání dopustil v souvislosti se svým zaměstnáním, povoláním, postavením nebo funkcí. Taková souvislost není rozhodující pro posouzení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V praxi soudů České socialistické republiky se vyskytuje nejednotný přístup k otázce vztahu stanovení § 129 odst. 1 a § 136 odst. 1 písm. a) tr. zák. a vztahu jim odpovídajících, ustanovení § 8 písm. cj a § 3 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech v případech, kdy majetek v socialistickém vlastnictví úmyslně poškodil pachatel, který tím současně porušil důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce. Ani judikatura se při posuzování takových případů dosud n
Merito veci Lúpež
Kľúčové slová: lúpež
R 25/1989
Právna veta: Nejde o použití násilí ve smyslu ustanovení § 234 tr. zák., jestliže pachatel za pomoci lsti podá poškozenému omamný prostředek a potom využije vzniklého stavu bezbrannosti ke zmocnení se věci z jeho majetku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podie § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost městského prokurátora v Praze, kterou podal proti usnesení městského soudu v Praze z 28. září 1988 sp. zn. 1 T 22/88. Z odůvodnění: Dne 16. 9. 1988 podal městský prokurátor u městského soudu v Praze obžalobu na obviněné I.R.,A.D.aV.S. pro trestnou činnost kvalifikovanou u prvních dvou obviněných jako pokus trestného činu loupeže podle § 8 odst. 1,§ 234 odst. 1,2 písm. b) tr. zák.,u obviněného V. S. jako pokus trestného čin
Právna veta: Ustanovení § 5 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. je vůči ustanovení § 124 tr. zák. ustanovením subsidiárním. Jednočinný souběh trestného činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák. s přečinem proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. je proto vyloučen. Při trestném činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr. zák. zboží, které pachatel nepřihlásil k celnímu řízení v úmyslu vyhnout se zaplacení cla, tedy v zištném úmyslu, je třeba zpravidla prohlásit za propadlé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Teplicích ze dne 7. prosince 1981 sp. zn. 3 T 197/81 ve výroku o trestu ohledně obviněných J. H. a J. Ch., dále zrušil ohledně těchto obviněných usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem z 1. dubna 1982 sp. zn. 4 To 34/82 a ve věci sám rozhodl tak, že obviněným J. H. a J. Ch. uložil peněžité tresty každému ve výměře 5000 Kčs s náhradním trestem odnětí svobody u každého v tr
R 37/1979
Právna veta: Skutečnost, že pachatel odcizil zboží v hodnotě nepřevyšující 100 Kčs v samoobsluze, sama o sobě nezvyšuje stupeň nebezpečnosti činu na úroveň, jaká se vyžaduje pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák, č. 150/1969 Sb., o přečinech (§ 1 cit, zák.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil trestní příkaz obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 11. 1977 sp. zn. 2 T 182/77 a věc obviněné H. B. postoupil Obvodnímu národnímu výboru v Praze 4 k projednání jako přestupek. Z odůvodnění: Trestním příkazem obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 11. 1977 sp. zn. 2 T 182/77 byla obviněná H. B. uznána vinnou přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a)
Merito veci Príslušnosť súdu
R 61/1972
Právna veta: Právnym posúdením skutku y obžalobe nie je súd viazaný ani pri predbežnom prejednaní obžaloby pri skúmaní otázky príslušnosti súdu (§ 186 ods. 1 písm. a) Tr. por.). Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažal ovaný skutok podľa iného ustanovenia zákona ako obžaloba možno však len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vec vráti prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Ostrave, Okresným súdom v Rožňave a Mestským súdom v Bratislave Najvyšší súd Československej socialistickej republiky rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie trestnej veci obvinenej B. B. je príslušný Okresný súd v Rožňave. Z odôvodnenia: Obžalobou mestského prokurátora v Ostrave je obvinená B. B. stíhaná pre tieto skutky: 1. v čase od 22. 9. 1971 do 23. 11. 1971 v Ostrave a inde nikde nepracovala, nadväzovala náhodné známosti s mužmi, od ktorý
Právna veta: K rozlíšeniu prípravy a pokusu trestného činu vraždy podľa § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Rozsudkom vyššieho vojenského súdu bol obžalovaný B. uznaný za vinného z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., pretože dňa 20. 3. 1983 okolo 02,00 hod. v H. B., v byte občana S. v podnapitom stave a v nadmernom afekte zlosti pre neveru manželky mieril nabitou odistenou pištoľou vzor 52 ráže 7,62 mm na S. s úmyslom ho zastreliť; to sa mu však nepodarilo, pretože S. sa na neho v sebaobrane vrhol a snažil sa mu zbraň vziať; v nasledujúcom zápase obžalovaný v
R 14/1972
Právna veta: Padělání nebo pozměnění předpisu léků a léčiv není trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 tr. zák.

Úryvok z textu:
Odůvodnění: Dnes platné trestní právo neobsahuje definici pojmu veřejné listiny. Pouze ustanovení § 176 tr. zák. stanoví trestní sankce na padělání a pozměňování veřejné listiny. Je proto třeba pojem veřejné listiny objasňovat v konkrétních případech výkladem. Přitom pomůckou při výkladu může být ustanovení § 134 o. s. ř. č. 99/1963 Sb. Toto ustanovení nedefinuje sice rovněž pro občanskoprávní oblast pojem veřejné listiny, uvádí však pro oblast dokazování, že listiny vydané československými
Právna veta: I. Použití kvalifikace a vyšší trestní sazby podle § 209a odst. 1, 4 písm. h) tr. zák. je možné za předpokladu, že za první takový ěin uvedený v odstavci 1 byl pachatel potrestán, tj. vykonal uložený trest (nebo jeho část), s jehož výkonem není spojena fikce, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (ani nedošlo k zahlazení odsouzení rozhodnutím soudu), a že po výkonu tohoto trestu (nebo jeho části) spáchal nejméně dva další trestné činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla nebo se dopustil jednoho takového trestného činu více útoky formou pokračování v trestné činnosti. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ministerstvo spravedlnosti ČSR vyslovilo pochybnosti o správnosti právních závěrů uvedených v rozsudku senátu Nejvyššího soudu ČSR z 23. 1. 1979 sp. zn. 11 Tz 87/78 (uveřejněného též ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, pod č. 20/1979). Právní závěry z tohoto rozsudku lze shrnout takto: Okolnost, že pachatel je zvlášť nebezpečným recidivistou, sice vyjadřuje určitou vlastnost pachatele, zásadně však jde o okolnost, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, tedy o znak
Merito veci Tretsný príkaz
R 37/1980
Právna veta: Omezení uvedené v ustanovení § 314e odst. 2 tr. ř. má procesně právní povahu, tj. brání jen vydání trestního příkazu, je-li na místě uložit přísnější trest, než jaký je podle tohoto zákonného ustanovení přípustno uložit trestním příkazem. Nemůže tedy vést k tomu, že se trestním příkazem neuloží náhradní trest odnětí svobody za trest peněžitý, navrhuje-li prokurátor uložení trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců a vedle toho uložení peněžitého trestu. V takovém případě nemůže samosoudce vydat trestní příkaz, ale musí nařídit hlavní lícení a uložit trest podle zákona.

Úryvok z textu:
Trestním příkazem okresního soudu ve Vsetíně ze dne 27. listopadu 1978 sp. zn. 4 T 359/78 byl obviněný uznán vinným pře- cinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. c. 150/1969 Sb., jehož se dopustil tím, že dne 25. 9. 1978 a dne 2. 10. 1978 v obci B. nasbíral v ovocném sadu JZD celkem 180 kg jablek, za něž ve vykupující prodejně LSD Jednota obdržel částku 180 Kčs, kterou si ponechal pro sebe. Za tuto trestnou činnost mu byl ve shodě s návrhem pro
MENU