Nájdené rozsudky pre výraz: konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Verejný orgán
Právna veta: Pracovník prodejny podniku státního obchodu Potraviny činný při prodeji zboží není veřejným orgánem ve smyslu ustanovení § 314e odst. 1 (písm. «) tr. ř. Jestliže se obviněný nedoznal ke spáchání přečinu, nelze vydat trestní příkaz na tom základě, že skutečnosti zakládající vinu obviněného byly zjištěny vlastním pozorováním takového pracovníka. V tom případě je třeba nařídit hlavní líčení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil trestní příkaz obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 20. dubna 1983 sp. zn. 1 T 39/82 a uvedenému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: U obvodního soudu pro Prahu 6 podal prokurátor návrh na potrestání obviněného S. Ř. pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb., kterého se měl obviněný dopustit tím, že
Právna veta: Na projednání trestných činů (přečinů) funkcionářů ozbrojených sil a ozbrojených sborů, pro které byl určen vyšší vojenský soud podle ustanovení § 17 odst. 2 tr. ř. jako soud prvního stupně, nelze použít ustanovení § 314a a násl. tr. ř. o řízení před samosoudcem.

Úryvok z textu:
Ppor. SNB Z. K. byl vojenským obvodovým prokurátorem stíhán a obžalován pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. Samosoudce vojenského obvodového soudu projednal tuto obžalobu v hlavním líčení a rozhodl usnesením podle § 222 odst. 1 tr. ř. tak, že s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2 tr. ř. postoupil věc vyššímu vojenskému soudu. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo zjištění, že obžalovaný je zařazen ve funkci učitele, pro kterou je plánována hodnost plukovník
Právna veta: Skutečnost, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného lze mít pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit, vylučuje, aby samosoudce konal řízení o trestném činu, nikoliv však o přečinu (§ 314a odst. 2 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil trestní příkaz okresního soudu v Kladně ze dne 4. srpna 1983 sp. zn. 2 T 906/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obviněný J. B. byl shora citovaným trestním příkazem okresního soudu v Kladně uznán vinným přečinem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150,1969 Sb., kterého se dopustil tím, že od února 1983 až dosud jako dělník na středisku dřevový
Právna veta: Skutečnost, že se osoby, které mohou podat odvolání proti rozsudku ve prospěch obžalovaného (§ 247 odst. 2 tr. ř.), odvolání nevzdaly, popřípadě že obžalovaný neprohlásil, že si nepřeje, aby tyto osoby podaly v jeho prospěch odvolání, není na překážku, aby samosoudce vyhotovil podle § 314d odst. 2 tr. ř. zjednodušený písemný rozsudek. Jestliže taková osoba podá odvolání proti zjednodušenému písemnému rozsudku, odvolací soud přezkoumá na základě spisu správnost rozsudku a řízení, které mu předcházelo. Nemůže rozsudek zrušit jen proto, že je nepřezkoumatelný, a to proto, že neobsahuje odůvodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze ze dne 24. února 1983 sp. zn. 8 To 99/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu Praha-východ ze dne 12. 1.1983 sp. zn. 3 T 11/83 byla obviněná K. H. uznána vinnou pokusem přeěinu proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 8 odst. 1 tr. zák., § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb.
Právna veta: V zmysle § 314b ods. 7 Tr. por. samosudca nekoná neverejné zasadnutie. Je však povinný vyžiadať si pred rozhodnutím vyjadrenie prokurátora. Ak sa prokurátor v stanovenej lehote nevyjadril, môže samosudca rozhodnúť aj bez tohto vyjadrenia. Ani prípadné záporné stanovisko prokurátora k zamýšľanému postupu samosudcu nebráni samosudcovi, aby vydal niektorá z rozhodnutí podľa § 314c ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Mestský prokurátor v Košiciach podal na Mestskom súde v Košiciach návrh na potrestanie obvineného D. M. pre prečin proti pracovnej disciplíne podlá § 8 písm. c) zákona č. 150/ 1969 Zb. Zároveň navrhol vydať trestný rozkaz s tým, aby bol obvinenému uložený peňažný trest 500 Kčs, prípadne štrnásť dní odňatia slobody. Samosudca Mestského súdu v Košiciach si 6. septembra 1979 v zmysle ustanovenia § 314b ods. 7 Tr. por. vyžiadal od mestského prokurátora vyjadrenie k zamýšľanému postupu súdu podľa
Právna veta: Součástí řízení je i rozhodování o trestu. (Nejde tedy o řízení o přečinu ve smyslu § 314d odst. 2 tr. ř., jestliže samosoudce vyhlásí rozsudek, jímž se obviněný uznává vinným přečinem, ale ukládá se mu souhrnný trest i za sbíhající se trestný čin, jímž byl obviněný uznán vinným předchozím rozsudkem, který vynesl samosoudce. V takovém případě nemůže samosoudce vyhotovit zjednodušený písemný rozsudek, i kdyby se obviněný a prokurátor po vyhlášení rozsudku vzdali odvolání.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil výrok o trestů v rozsudku okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 20. července 1982 sp. zn. 4 T 401/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Mladé Boleslavi z 20. července 1982 sp. zn. 4 T 401/82 byl obviněný F. M. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/196
Právna veta: I. Jestliže bylo pravomocným odsuzujícím rozsudkem rozhodnuto, že skutek žalovaný jako trestný čin je pouze přečinem, potom řízení, které následuje po právní moci takového rozsudku, lze považovat za řízení konané o přečinu a rozhodovat v jeho průběhu (§ 315 a násl. tr. ř.) proto přísluší samosoudci podle § 314a odst. 1 tr. ř., není-li to vyloučeno z důvodů uvedených v § 314a odst. 2 tr. ř. II. Podle § 63 odst. 1 písni, b) tr. ř. se doručuje do vlastních rukou opis rozhodnutí jen osobám oprávněným podat proti němu opravný prostředek. Osoba, která se výslovně vzdala práva podat opravný prostř ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 9. 1987 sp. zn. 2 T 197/81. Současně zrušil všechna další rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením, pozbyla podkladu. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. 9. 1981 sp. zn. 2 T 197/81 byl obviněný R. T. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním v
MENU