Nájdené rozsudky pre výraz: menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

80 dokumentov
14 dokumentov
331 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výpoveď daná organizáciou pracovníkovi pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, ak mu už predtým bolo uložené kárne opatrenie (§ 46 odst. 1 písm. f/ Zák. práce), je neplatná, pokiaľ rozhodnutie o uložení tohto kárneho opatrenia nie je právoplatné.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal určenia, že žalovaná organizácia s ním neplatne rozviazala pracovný pomer výpoveďou z 10. 5. 1978, danou podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. f) Zák. práce. Výpoveď bola neplatná z toho dôvodu, že kárne opatrenie, na ktoré sa organizácia v nej odvoláva, nebolo ku dňu výpovede právoplatné. Obvodný súd Bratislava 1 rozsudkom žalobu zamietol. Po zhodnotení vykonaného dokazovania bol toho názoru, že skutky uvádzané žalovanou organizáciou vo výpovedi sú me nej závažným po
R 69/1980
Právna veta: Predpísanie náhrady škody spôsobenej organizácii trestným činom pracovníka nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB v Banskej Bystrici z 30. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 a vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti, oddelenia vyšetrovania VB Banská Bystrica začal uznesením z 21. novembra 1978 sp. zn. VV 473/78 podľa
R 34/1978
Právna veta: Rozviazanie pracovného pomeru na základe vzájomnej dohody, aj keď k nemu došlo v súvislosti s protiprávnym skutkom pracovníka, nemožno považovať za disciplinárne rozhodnutie o skutku, ktoré — keby bolo dostačujúce — by mohlo byť dôvodom pre zastavenie trestného stíhania podľa § 172 ods. 2 písm. b) Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Trnave zo 14. júna 1976 sp. zn. 2 Pv 211/76 a okresnému prokurátorovi v Trnave prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uznesením okresného prokurátora v Trnave zo 14. júna 1976 sp. zn. 2 Pv 211/76, ktoré sa stalo právoplatným 22. júna 1976, bolo podľa § 172 ods. 2 písm. b] Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného Š. H. pre trest
MENU