SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187807
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nutná obrana


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nutná obrana
  • nutny nájdené 406 krát v 202 dokumentoch
  • obrana nájdené 44 krát v 15 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 42 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 49 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty


Kľúčové slová: neprimeraná obrana, útok priamo hrozí alebo trvá, spôsob obrany, nutná obrana

Zbierka NSS 4-5/1983
R 12/1983
Rozsudok
Právna veta: Podmienky nutnej obrany podľa § 13 Tr. zák. sú splnené aj v prípade, že napadnutý zamýšľal použiť proti útoku iný, miernejší spôsob obrany, než ktorý omylom skutočne použil, ak ani skutočne použitá obrana nie je zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, neposkytnutie pomoci, súbeh trestných činov, smrteľný následok

Zbierka NSČ 4-5/1983
R 21/1983
Rozsudok
Právna veta: Pachatel úmyslného ublížení na zdraví se smrtelným následkem podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. nemůže být vedle toho uznán vinným trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 1 tr. zák. proto, že po úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví, které pak vedlo k smrti poškozeného, k níž se vztahuje jeho nedbalost, neposkytl poškozenému potřebnou pomoc, aby tento těžší následek odvrátil. Souběh uvedených trestných činů je za těchto okolností vyloučen.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR jako soud odvolací zamítl odvolání obžalovaných V. K. a Z. K. proti rozsudku krajského soudu v Plzni ze dne 8. října 1982 sp. zn. 1 T 11/82. Z odůvodnění: Shora uvedeným rozsudkem uznal krajský soud v Plzni vinným obžalovaného V. K. trestným činem ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 2 tr. zák. Za uvedenou trestnou činnost odsoudil obžalovaného V. K. podle § 222 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání devíti let, přičemž jej zařadil podle § 39a odst. 2 písm. fa) tr. zák. .
Zbierka NSS 4-5/1980
R 9/1980
Rozsudok
Právna veta: O nutnú obranu ide aj vtedy, ak osoba činom inak trestným odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, ktorý je namierený proti telesnej integrite inej osoby. Nutná obrana je prípustná aj proti útoku, ktorý smeruje proti domovej slobode spôsobom uvedeným v § 238 ods. 1 Tr. zák. V takomto prípade trvá útok dovtedy, kým sa nepodarí útočníka, ktorý vnikol do domu alebo do bytu iného s úmyslom vykonať tam násilie z domu alebo z bytu vyhnať. proti konaniu v nutnej obrane nie je nutná obrana prípustná. Konanie útočníka, namierené proti osobe, ktorá koná v nutnej obrane, treba považovať za po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku. Podľa tohto zákonného ustanovenia je teda nutná obrana vylúčená len vtedy, ak bola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku. Zákon tým zmiernil podmienky nutnej obrany a tým ... H., ktorý konal v nutnej obrane a teda oprávnene, bol potom napadnutý. Proti konaniu v nutnej obrane nie je nutná obrana prípustná. T akúto obranu treba považovať za pokračovanie v útoku. Obvinený P. H. bol preto oprávnený brániť sa .
Zbierka NSS 7-8/1980
R 41/1980
Rozsudok
Právna veta: K otázke primeranosti nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. z hľadiska použitého prostriedku a z hľadiska škody spôsobenej útočníkovi. Intenzita obrany a teda primeranosť obrany intenzite útoku nie je závislá od použitého prostriedku, ale od toho, ako ho brániaci sa použije. Z hľadiska škody sa primeranosť obrany posudzuje porovnaním škody, ktorá bola spôsobená útočníkovi, a škody, ktorá hrozila záujmu chránenému Trestným zákonom. Aká škoda hrozila a či škoda spôsobená útočníkovi nebola zrejme neprimeraná škode hroziacej z útoku sa posudzuje podľa objektívnych okolností prípadu i podľa pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je zrejmé, že poškodený spáchal aj trestný čin porušovania domovej slobody. V tejto súvislosti treba uviesť, že nutná obrana je prípustná aj proti útoku, ktorý smeruje proti domovej slobode. V takomto prípade trvá útok dovtedy, kým sa ... Čin, ktorým sa odvracia útok, je oprávnený, a preto beztrestný. Nutná obrana patrí k okolnostiam vylučujúcim nebezpečnosť činu pre spoločnosť. Podľa ustanovenia § 13 Tr. zák. je nutná obrana len vtedy vylúčená, ak bola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku .
Zbierka NSS 7-8/1977
R 55/1977
Rozsudok
Právna veta: Prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného zákroku (použitie fyzickej sily na predvedenie vodiča motorového vozidla, odôvodnene podozrivého z požitia alkoholických nápojov, ktorý odmieta dobrovoľne sa nechať predviesť a zákroku príslušníkov ZNB sa vzpiera), je právom i povinnosťou príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (§32 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb.). Preto nutná obrana proti takémuto zákroku príslušníkov ZNB nie je prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného T. R. v lehote uvedenej v § 272 Tr. por., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trebišove z 29. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1089/75 a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trebišove podal na obvineného T. R. obžalobu pre trestné činy útoku na verejného činiteľa podľa § 155 odst. 1 písm. b) Tr. zák. a podľa § 156 ods. 1 písm. a) a ods .
Zbierka NSS 4-5/1982
R 19/1982
Uznesenie
Právna veta: K výkladu ustanovenia § 13 Tr. zák. o nutnej obrane. Pri posudzovaní primeranosti obrany a útoku treba brať do úvahy intenzitu oboch akcií, ako aj škodu, ktorá hrozila z útoku, a škodu spôsobenú v obrane. Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník napadnutému spôsobil, alebo ktorá hrozila z jeho útoku; nesmie však byť medzi nimi zrejmý nepomer. Spravidla nepôjde z tohto hľadiska o prekročenie primeranosti nutnej obrany, keď napadnutý pri odvracaní útoku ohrozujúceho jeho život, resp. z ktorého mu hrozí ťažká ujma na zdraví, útočníka usmrtí. Skutočnosť, že si nie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo 14. novembra 1980 sp. zn. 2 T 31/80 bol obvinený J. V. podlá § 226 písm. b] Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 222 ods. 1, 2 Tr. zák„, ktorého sa mal dopustiť tak, že 21. apríla 1980 asi o 21.00 hod. v obci Kuzmice počas bitky s poškodeným J. K. pichol tohto vreckovým nožíkom s čepelou dlhou 7,7 cm do íavej polovice hrudníka tak, že mu zasiahol srdce a spôsobil smrť. Najvyšší súd SSR zamietol odvolanie krajského .
Zbierka NSS 1/1988
R 8/1988
Uznesenie
Právna veta: K výkladu podmienok nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. Okolnosť, že brániaci prestal pred útočníkmi utekať, zostal stáť a začal sa trvajúcemu útoku brániť, nevylučuje možnosť splnenia všetkých podmienok nutnej obrany.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 1986 sp. zn. 1 T 19/86 bol obvinený V. K. podľa § 226 písm. b) Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák. ktorý mal spáchať ako obzvlášť nebezpečný recidivista v zmysle § 41 písm. a) Tr. zák. tak, že 18. júla 1986 vo večerných hodinách v obci D. pred reštauráciou „Termal“ pod vplyvom alkoholu po predchádzajúcom konflikte a potom, ako ho J. K. prenasledoval, vzal náhodne položenú kosu pri reštaurácii, zastal a vo chvíli, .
Zbierka NSS 4-5/1976
R 25/1976
Rozsudok
Právna veta: K posudzovaniu podmienok nutnej obrany. Na vybočenie z medzí nutnej obrany v zmysle § 13 Tr. zák. nemožno usudzovať len z toho, že napadnutý útočníka zranil a prípadne ho aj usmrtil, pričom sám neutrpel nijaké zranenie, ak tým odvracal útok priamo hroziaci alebo trvajúci a takáto obrana nebola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku. Na nesplnenie podmienok nutnej obrany nemožno usudzovať ani z tej skutočnosti, že napadnutý sa nevyhol útoku inak než použitím obrany, pretože nikto nie je povinný ustupovať pred neoprávneným útokom na záujmy chránené trestným zákonom, ale má naopak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe odvolania obžalovaného Ľ. T. rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 29. novembra 1974 sp. zn. 1 T 37/74 a krajskému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd uznal citovaným rozsudkom obž. Ľ. T. za vinného z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. na tom skutkovom stave, že po dlhotrvajúcich nedorozumeniach so svojím synom 30. januára 1974 asi o 21.30 hod. v G. vo svojom byte viackrát pichol svojho syna Ľ. T. kuchynským nožom do .
Zbierka NSČ 2/1972
R 26/1972
Rozsudok
Právna veta: Při posuzování krajní nouze není na rozdíl od nutné obrany rozhodující přiměřenost či nepřiměřenost způsobu odvrácení hrozícího nebezpečí. Rozhodující pro hodnocení vybočení z mezí krajní nouze je, bylo-li toto nebezpečí možno odvrátit jinak, nebo zda způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Při hodnocení, zda nebezpečí bylo možno odvrátit jinak, je třeba brát v úvahu jen ty možnosti obviněného, kterými bylo možno odvrátit nebezpečí včas, tj. ještě před porušením zájmu chráněného trestním zákonem, kterému nebezpečí hrozilo.

Úryvok z textu:
... soud si předně neujasnil rozdíl mezi krajní nouzí [§ 14 tr. zák.) a nutnou obranou (§ 13 tr. zák.). Nutná obrana směřuje proti útočníkovi, který ohrožuje společenské vztahy, chráněné trestním zákonem, pokud útok přímo hrozí a trvá. Útok ... ěka; útok zvířete sem nepatří, nejde-li o útok zvířete člověkem poštvaného, v kterýchžto případech nutná obrana směřuje v podstatě k odvrácení útoku člověka. O takový případ (poštvání zvířete) však v daném p .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.