SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187625
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: postúpenie veci


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: postúpenie veci
  • postupenie nájdené 62 krát v 24 dokumentoch
  • vec nájdené 2417 krát v 545 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1823 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 915 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 81 dokumentov
Krajské súdy SR 1216 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 3 dokumenty


Kľúčové slová: postúpenie veci v prípravnom konaní, neprípustnosť trestného stíhania, zastavenie trestného stíhania obvineného

Zbierka NSČSSR 1/1990
R 6/1990
Rozsudok
Právna veta: Postúpiť vec na disciplinárne konanie podľa § 171 odst. 2 Tr. por. môže len vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor. Právníi čakatelia prokuratúry sú v zmysle § 51 ods. 3 Zák. o prokuratúre č. 20/1970 Zb. oprávnení robiť len jednoduché úkony prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry v rozsahu stanovenom generálnym prokurátorom ČSSR. Rozhodnutie o postúpení veci na disciplinárne konanie však nemožno pokladať za jednoduchý úkon prokurátora alebo vyšetrovateľov prokuratúry.

Úryvok z textu:
... . Vyslovuje názor, že ak by obvinený bol alkoholom skutočne ovplyvnený približne tak, ako sa uvádza v napadnutom uznesení, postúpenie veci na disciplinárne vybavenie by neprichádzalo do úvahy. V závere uvádza, že v tejto veci nebol riadne zistený jej skutočný ... vyšetrovanie sa koná podľa a v rozsahu prvého oddielu X. hlavy Tr. por. V prípravnom konaní sa rozhoduje - vrátane postúpenia veci podľa § 171 Tr. por. - podľa štvrtého oddielu X. hlavy Tr. por. Napriek týmto porušeniam zákona však v súčasnosti .
Kľúčové slová: pokračovanie v trestnom stíhaní, neprípustnosť trestného stíhania

Zbierka NSS 4-5/1990
R 23/1990
Uznesenie
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a podliatiny na tvári vpravo, ktorých liečenie a práceneschopnosť trvala do 24. novembra 1988. Proti uzneseniu obvodného prokurátora o postúpení veci podal obvinený sťažnosť, ktorú mestský prokurátor v Bratislave uznesením z 13. marca 1989 sp. zn. Kpt 246/89 ... novembra 1988), spáchal dvojnásobný priestupok podľa § 19 zákona č. 60/61 Zb., a preto i v uznesení o postúpení veci mal obvodný prokurátor uviesť, že ide o dva samostatné priestupky. Na druhej strane nemožno súhlasiť s názorom vysloveným v .
Kľúčové slová: ublíženie na zdraví, zastavenie trestného stíhania, základné zásady trestného konania

Zbierka NSS 7-8/1990
R 47/1990
Rozsudok
Právna veta: Premávku na vnútrozávodných komunikáciách upravuje Dopravno- prevádzkový poriadok, ktorý podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 71/1980 Zb. sú povinní vypracovať prevádzatelia alebo organizácie, v ktorých priestoroch sa uskutočňuje nakladanie, vykladanie alebo iné práce spojené s premávkou vozidiel. Pri premávke na týchto komunikáciách sú vodiči motorových vozíkov povinní rešpektovať Dopravnoprevádzkový poriadok a pokiaľ z neho nevyplýva niečo iné, riadia sa ďalej pravidlami cestnej premávky (článok 50 československej štátnej normy č. 268805).

Úryvok z textu:
... . por. vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor zastaví trestné stíhanie, ak nie je skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci. Týmito ustanoveniami zákona sa vyšetrovateľ oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB v Považskej Bystrici v rozhodovanej veci dôsledne neriadil. V .
Kľúčové slová: odňatie a prikázanie veci, nemožnosť postúpenia veci inému súdu, spoločne nadriadený súd, súd toho istého druhu a stupňa

Zbierka NSČSSR 4-5/1983
R 26/1983
Rozsudok
Právna veta: Ak spoločne nadriadený súd odníme vec podľa § 25 ods. 1 Tr. por. miestne príslušnému súdu a prikáže ju inému súdu toho istého druhu a stupňa, nemôže súd, ktorému bola vec prikázaná, postúpiť vec podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. ďalšiemu súdu toho istého druhu a stupňa preto, že je na prejednanie veci miestne nepríslušný. Aj v prípade odňatia a prikázania veci podľa § 25 ods. 1 Tr. por platí analogicky ustanovenie § 189 Tr. por., že postúpiť vec inému súdu nemôže súd, ktorému vec postúpil, prípadne prikázal nadriadený súd. Súd, ktorému bola vec prikázaná, nemôže skúmať, či súd, ktorému bola ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Gottwaldo- ve a Okresným súdom v Trebišove v trestnej veci proti obvinenému Z. V. a spol. Najvyšší súd ČSSR podľa § 24 Tr. por. rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Gottwaldove. Z odôvodnenia: Na Okresnom súde v Uherskom Hradišti bola na obvinených Z. V., A. H. a J. A. podaná obžaloba pre prípravu na trestný čin opustenia republiky podľa § 7 ods. 1, § 109 ods. 2 Tr. zák., na obvineného Z. V. aj pre prečin proti pracovnej .
Merito Uznesenie
Kľúčové slová: uznesenie o postúpení veci, uznesenie o začatí trestného stíhania , postúpenie veci v prípravnom konaní

Zbierka NSČSSR 7-8/1989
R 45/1989
Rozsudok
Právna veta: Podľa § 134 ods. 1 písm. c) Tr. por. uznesenie musí okrem iného obsahovať výrok s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité. Uznesenie o postúpení veci na disciplinárne konanie podľa § 171 ods. 2 Tr. por. sa svojím významom blíži významu rozsudku. Vo výrokovej časti takéhoto rozhodnutia preto musia byť uvedené skutky, ktoré majú byť predmetom disciplinárneho konania a nie len odkaz na uznesenie o začatí trestného stíhania, vznesenia obvinenia a právne posúdenie skutku.

Úryvok z textu:
... . 1 písm. c) Tr. por. uznesenie musí okrem iného obsahovať výrok s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité. Uznesenie o postúpení veci na disciplinárne konanie podľa § 171 ods. 2 Tr. por. sa svojím významom blíži významu rozsudku. Vo výrokovej časti takéhoto .
Kľúčové slová: postúpenie veci podľa § 341 Tr. por., príslušnosť súdu

Zbierka NSČSSR 7-8/1989
R 42/1989
Uznesenie
Právna veta: Ak okresný súd, ktorému bola podľa § 295 Tr. por. postúpená trestná vec niekoľkých mladistvých, uzná svoju príslušnosť a vec jedného z mladistvých potom vylúči podľa § 23 ods. 1 Tr. por. na samostatné prejednanie a rozhodnutie, nemôže už ohľadne tejto veci vysloviť svoju nepríslušnosť; podľa § 23 ods. 2 Tr. por. sa totiž príslušnosť okresného súdu, ktorý vec vylúčil, nemení. Ak ale súd po vylúčení veci zistí, že sú u mladistvého splnené podmienky uvedené v § 295 Tr. por., môže vec postúpiť podľa tohto ustanovenia.

Úryvok z textu:
... a podľa § 18 ods. 1 a § 295 Tr. por. vyslovil svoju nepríslušnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dôvody postúpenia veci podľa § 295 Tr. por. sú dané iba u mladistvého K. T. a I. B. Podmienky pre ... postúpenie veci nie sú však splnené u mladistvého R. T., lebo tento mladistvý nikdy nemal trvalý pobyt, nezdržiaval sa ani nebýva v .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, neplnenie vyživovacej povinnosti

Zbierka NSS 4-5/1989
R 38/1989
Rozsudok
Právna veta: Konanie obvineného spočívajúce v neplnení vyživovacej povinnosti, ktoré nie je trestným činom zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., nemožno kvalifikovať ako priestupok podľa § 6 zák. č. 60/1961 Zb.; vec preto nemožno postúpiť národnému výboru podľa § 171 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
... výživy podľa § 213 Tr. zák., ale dopustil sa priestupku podľa § 6 zákona č. 60/1961 Zb. Uznesenie o postúpení veci nadobudlo právoplatnosť 12. januára 1987. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor SSR v prospech obvineného. Poukázal .
Kľúčové slová: právomoc vojenských súdov, orgán činný v trestnom konaní, spáchať trestný čin

Zbierka NSČSSR 1/1987
R 5/1987
Rozsudok
Právna veta: Pri riešení otázky, kedy trestný čin alebo prečin vyšiel najavo (§ 15 ods. 2 Tr. por.), nie je rozhodujúce, kedy niektorý z orgánov činných v trestnom konaní prípadne bezpečnostný orgán vypočúval obvineného či podozrivého, ale kedy sa niektorý z týchto orgánov akýmkoľvek spôsobom dozvedel, že osoba, ktorá podlieha právomoci vojenských súdov z dôvodov uvedených v § 14 ods. T. Tr. por., spáchala trestný čin alebo prečin (napr. z trestného oznámenia, z výpovedí svedkov alebo spolnohvinených a pod.)

Úryvok z textu:
... písm. a] Tr. por. z dôvodu § 14 ods. 1 písm. a) Tr. por. Vojenskému obvodovému súdu v Bratislave. Pri postúpení veci vychádzal z toho, že obvinený V. F. vykonával vojenskú základnú službu od 1. 10. 1983 do 26. 9. 1985, prečin .
Kľúčové slová: premlčanie trestného stíhania, uznesenie o postúpení veci, uznesenie o odňatí a prikázaní veci

Zbierka NSČ 7-8/1984
R 39/1984
Rozsudok
Právna veta: Usnesení o postoupení věci podle § 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1 a § 314c odst. 1 písm. a) tr ř., jakož i usnesení o odnětí a přikázání věci podle § 25 odst. 1 tr. ř. jsou úkony směřujícími k trestnímu stíhání pachatele, jimiž se proto přerušuje promlčení trestného stíhání podle § 67 odst. 3 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního soudu Plzeň-jih ze dne 10. ledna 1983 sp. zn. 2 T 407/82 a přikázal soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresnímu soudu Plzeň-město podal prokurátor dne 21. července 1982 návrh na potrestání obviněného J. K. pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se měl obviněný dopustit tím, že od 13. srpna 1981 do 24. prosince 1981 na svém .
Kľúčové slová: postúpenie veci, trestný čin , priestupok

Zbierka NSČ 1/1984
R 9/1984
Rozsudok
Právna veta: Podle § 222 odst. 2 ír. ř. nelze postoupit ke kázeňskému vyřízení trestný čin, i když by šlo o trestný čin uvedený v § 294 tr. ř., ani přečin (§ 13 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb.jl, ale pouze přestupek.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský soud ke stížnosti vojenského obvodového prokurátora zrušil napadené usnesení vojenského obvodového soudu a sám rozhodl podle § 149 odst. 1 písm. a) a § 222 odst. 2 tr. ř. tak, že věc obžalovaného pplk. Ing. Sch. postoupil příslušnému veliteli ke kázeňskému řízení, protože shledal v zažalovaném skutku pouze přestupek. Z odůvodnění: Vojenský obvodový soud rozhodl o podané obžalobě po provedeném hlavním líčení usnesením ze dne 1. 12. 1982 sp. zn. 2 T 508/82 takovým způsobem, že podle § 222 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.