Nájdené rozsudky pre výraz: povinná obhajoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1210 dokumentov
295 dokumentov
855 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 2/1978
Právna veta: Ze slov „už v přípravném řízení" v ustanovení § 36 tr. ř. vyplývá, že nutnost, aby obviněný měl v případech uvedených v § 36 odst. 1 až 3 tr. ř. obhájce, začíná už vznesením obvinění (§ 165 odst. 1 tr. ř.}. Orgány činné v přípravném řízení jsou proto povinny zařídit zvolení, popř. ustanovení obhájce s největším urychlením a k vyšetřovacím úkonům přistoupit až poté, co obhájce byl zvolen nebo ustanoven. Je-li třeba některé vyšetřovací úkony provést neodkladně, je vyšetřovatel, popř. prokurátor povinen zařídit okamžitě ustanovení obhájce obviněnému, jehož zmocnění bude omezeno na dobu provedení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSSR Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek krajského soudu v Bratislavě z 30. 9. 1976 sp. zn. 3 T 16/76, jakož i usnesení Nejvyššího soudu SSR ze 7. 12. 1976 sp. zn. 1 To 68/76 a věc obviněného D. M. vrátil krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Bratislavě z 30. 9. 1976 sp. zn. 3 T 16/76 byl obviněný D. M. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242
R 27/1977
Právna veta: I. Ak podľa posudku znalcov psychiatrov obvinený nie je pre duševnú poruchu schopný náležíte rozpoznať nebezpečnosť svojho činu pre spoločnosť a dostatočne ovládať svoje konanie, je to okolnosť, pre ktorú treba mať pochybnosti o schopnosti obvineného náležíte sa obhajovať, pre ktorú obvinený musí mať obhajcu (§ 36 ods. 2 Tr. por.) a pre ktorú je vylúčené prejednanie jeho veci pred samosudcom (§ 314a ods. 2 Tr. por.), aj keď ide o trestný čin uvedený v § 314a ods. 1 Tr. por. II. Posudok znalcov psychiatrov o duševnom stave obvineného v inej trestnej veci nemožno považovať za znalecký dôkaz v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. zn. 4 T 1005/74 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 1975 sp. zn. 9 To 85/75 a vec obvineného J. K. vrátil okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi na nové konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. z
Kľúčové slová: neodkladný a neopakovateľný úkonpovinná obhajoba
R 25/1990
Právna veta: I. K vykládu podmínek neodkladného úkonu ve smyslu ustanovení § 165 odst. 4 tr. ř. II. Koná-li se výslech obviněného, který není neodkladným úkonem, v době, kdy obviněný dosud nemá obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby, nemůže obviněný svým prohlášením, že souhlasí s výslechem bez účasti obhájce, zhojit vadu takto provedeného důkazu. Takový výslech je absolutně neúčinným důkazem a nelze jej v trestním řízení jako důkaz použít. III. Provádění výslechu obviněného za záměrně vytvořených okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav, jako je např. výslech bezprostředně ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání krajského prokurátora v Ostravě proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1989 sp. zn. 2 T 26/88. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1988 sp. zn. 2 T 26/88 byl obžalovaný R. K. zproštěn obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že 9. 5. 1986 v době mezi 06.00 hod. až 06.30 hod. v prostoru dílny údržby provozu TPD a KORDY n. p. Železárny a drá
R 60/1972
Právna veta: I. Pri ustanovení obhajcu obvinenému v prípade povinnej obhajoby už v prípravnom konaní nemožno postupovať tak váhavo, aby sa tým zmaril zmysel povinnej obhajoby obhajcom, ale treba postupovať s najväčším urýchlením, aby sa obhajcovi zabezpečila reálna možnosť vykonávať svoje práva, najmä právo zúčastniť sa na vyšetrovacích úkonoch už od vznesenia obvinenia (§ 165 ods. 1 Tr. por. j. Porušenie tejto zásady je chybou prípravného konania, pre ktorú je spravidla nutné vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie podľa § IBS ods. 1 písm. f 3 Tr. por. II. Uvedenie miesta a času vyšetrovacieho úkonu (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal v neprospech obvineného J. U. generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 17. 9. 1971 sp. zn. 1 To 117/71 i rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. 7. 1971 sp. zn. 8 T 22/71 a vrátil vec na došetrenie krajskému prokurátorovi v Banskej Bystrici. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júla 1971 sp. zn. 8 T 22/71 bol obžalovaný J. U. uznaný vinným z pokusu trestné
R 65/1978
Právna veta: U obviněného, který neumí číst ani psát, je třeba vždy posoudit, zda je způsobilý náležitě se hájit; zůstanou-li v tomto směru pochybnosti, musí mít obhájce již v přípravném řízení (§ 36 odst. 2 tr. ř.j. O trestném činu takové osoby nelze konat vyhledávání, ale musí se konat vyšetřování {§ 161 odst. 2 písm. b/ tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR v prospěch obviněného J. N. zrušil Nejvyšší soud ČSR rozsudek okresního soudu v Chrudimi ze dne 13. dubna 1977 sp. zn. 2 T 153/77 a okresnímu prokurátorovi v Chrudimi přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chrudimi ze dne 13. dubna 1977 sp. zn. 2 T 153/77 byl obviněný J. N. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a] tr. zák. a trestným č
MENU